Các Chương trình đào tạo Kỹ năng

Trường đào tạo Doanh nghiệp Corporate Link thiết kế các chương trình đào tạo kỹ năng mềm dành cho doanh nhân, các nhà quản lý doanh nghiệp  bao gồm cả khối tư nhân và nhà nước, các tổ chức phi chính phủ và các tập đoàn lớn tầm cỡ Quốc tế.

Khóa học Thời lượng dự kiến * (ngày)
MD Phát triển kỹ năng Quản lý và Lãnh đạo >>
MD01 Kỹ năng Lãnh đạo 3 ngày
MD02 Quản lý Thay đổi 2 ngày
MD03 Quản lý hiệu quả 3 ngày
MD04 Kỹ năng Uỷ thác Công việc 2 ngày
MD05 Giải quyết Xung đột 2 ngày
MD06 Giải quyết Vấn đề & Ra Quyết định >> 3 ngày
MD07 Tổ chức Họp/Hội thảo hiệu quả 2 ngày
MD08 Lập Kế hoạch công việc và Quản lý Thời gian 2 ngày
MD09 Kỹ năng Giám sát và Huấn luyện nhân viên 3 ngày
MD10 Quản lý Dự án 3 ngày
MD11 Kỹ năng Giám sát và Đánh giá dự án 3 ngày
IC Kỹ năng Giao tiếp cá nhân
IC01 Kỹ năng Đàm phán Hiệu quả 2 ngày
IC02 Kỹ năng Giao tiếp Hiệu quả 2 ngày
IC03 Kỹ năng Làm việc nhóm 2 ngày
IC04 Kỹ năng Thuyết trình Hiệu quả 3 ngày
IC05 Kỹ năng Diễn thuyết trước công chúng 3 ngày
IC06 Kỹ năng Giao tiếp qua điện thoại 1 ngày
IC07 Hành chính Văn phòng 3 ngày
IC06 Kỹ năng Viết hiệu quả (tiếng Việt hoặc tiếng Anh) 2 ngày
SM Marketing và Bán hàng
SM01 Bán hàng chuyên nghiệp 2 ngày
SM03 Quản lý và Giám sát đội ngũ bán hàng 2 ngày
SM03 Dịch vụ Chăm sóc khách hàng 2 ngày
SM04 Marketing 2 ngày
SM05 Quản lý Kênh Phân phối 2 ngày
HR Quản lý và Phát Triển Nguồn Nhân Lực
HR01 Quản lý Nguồn Nhân lực Hiệu quả 3 – 5 ngày
HR02 Tuyển dụng & Phỏng vấn chuyên nghiệp 3 ngày
HR03 Đánh giá năng lực thực thi công việc của nhân viên 2 ngày
HR04 Phân tích Nhu cầu Đào tạo 2 ngày
HR05 Đào tạo giảng viên 3 – 5 ngày

* Theo yêu cầu, các khoá học quảng cáo trên có thể được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu đào tạo cụ thể của các bộ ngành, các tổ chức và công ty. Nội dung khoá học, thời gian biểu và địa điểm học tuỳ thuộc yêu cầu của khách hàng.