Đối tác & Khách hàng

Đối tác

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Language Link tự hào là đối tác chiến lược duy nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hà Nội tổ chức các kỳ Olympic tiếng Anh thường niên dành cho học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở, và Phổ thông trung học trong 13 năm qua, thu hút hàng chục ngàn học sinh tham gia.

 

Đại học Marconi

Đại học Marconi là trường đại học công lập được công nhận bởi chính phủ Ý đồng thời được xác nhận là trường đại học Mở đầu tiên tại đây. Marconi là trường đại học đẳng cấp thế giới với cam kết quốc tế quan trọng, thúc đẩy việc sử dụng các phương pháp học tập sáng tạo kết hợp giữa các giải pháp công nghệ tiên tiến với các hoạt động truyền thống (bài giảng, hội thảo).

Khách hàng

Trong suốt gần 20 năm qua, Language Link đã tổ chức đào tạo cho hàng trăm tổ chức bao gồm cả khối tư nhân và nhà nước. Canon, Vietnam Airlines, Toyota, Nestle, Unicef, Samsung, Ford, LG và rất nhiều tổ chức khác đều là những khách hàng quan trọng của Language Link.