Language link viet nam

10 phút thành thạo ngay câu mệnh lệnh, yêu cầu trong tiếng Anh

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường xuyên tiếp xúc hay tạo ra các lời yêu cầu hay mệnh lệnh. Yêu cầu và mệnh lệnh khác nhau ở cường độ bắt buộc. Để phân biệt chúng, chúng ta nhìn nhận thông qua từ ngữ và ngữ điệu của người nói. Nào, trong bài học hôm nay, hãy cùng Language Link Academic tìm hiểu về câu mệnh lệnh, yêu cầu trong tiếng Anh nhé!

10 phút thành thạo ngay câu mệnh lệnh, yêu cầu trong tiếng Anh

1. Định nghĩa câu mệnh lệnh, yêu cầu

Câu mệnh lệnh, yêu cầu (Imperative sentences) là dạng câu dùng để sai khiến, ra lệnh hay yêu cầu người khác làm hay không làm một việc gì đó.

Câu mệnh lệnh thường không có chủ ngữ (trừ trường hợp đặc biệt) và chủ ngữ của câu mệnh lệnh được ngầm hiểu là người nghe (trừ câu mệnh lệnh yêu cầu ở loại gián tiếp). Tương tự với câu trần thuật, câu mệnh lệnh có 2 loại: Trực tiếp và gián tiếp.

2. Phân loại câu mệnh lệnh, yêu cầu

2.1. Câu mệnh lệnh, yêu cầu trực tiếp

a/ Câu mệnh lệnh, yêu cầu thông thường

Đây là hình dạng hay gặp nhất của câu mệnh lệnh. Khi đối tượng thực hiện hành động đã được xác định, chúng ta chỉ cần giữ nguyên động từ ở dạng nguyên thể và lên giọng ở cuối câu. Ví dụ:

 • Stand up! (Đứng dậy!)
 • Look at me! (Nhìn vào cô!)
10 phút thành thạo ngay câu mệnh lệnh, yêu cầu trong tiếng Anh

Look at me!

b/ Câu mệnh lệnh, yêu cầu bắt đầu bằng đối tượng chỉ định

Đây chính là dạng đầy đủ hơn của dạng 1. Khi đối tượng thực hiện hành động chưa rõ ràng, chúng ta cần có chủ ngữ để xác nhận mục tiêu mà câu mệnh lệnh nhắm tới. Ví dụ:

 • You come here! (Anh lại đây!)
 • David, hurry up! (David, nhanh lên đi!)
10 phút thành thạo ngay câu mệnh lệnh, yêu cầu trong tiếng Anh

You do it!

Bên cạnh đó, dạng câu này cũng có thể sử dụng nhằm thêm vào sắc thái mạnh mẽ hơn cho câu mệnh lệnh, hoặc cũng có thể biểu thị sự tức giận. Vì mang nét bắt buộc và biểu thị tính trực tiếp cao, chúng ta không nên sử dụng với những người ngang hàng hoặc có vị trí cao hơn.

Lưu ý: Chúng ta có thể gặp cách diễn đạt này trong văn viết, nhưng trong văn nói, cách diễn đạt này ít khi sử dụng hơn dạng 1.

c/ Câu mệnh lệnh, yêu cầu bắt đầu bằng DO

Khi DO xuất hiện ở đầu câu mệnh lệnh, hàm ý của người nói trong câu mệnh lệnh là muốn nhấn mạnh tới hành động để đối tượng ghi nhớ. Ví dụ:

 • Do be careful! (Thật cẩn thận đấy nhé!)
 • Do remember! (Nhớ kỹ vào đấy nhé!)

Dạng này bắt nguồn từ dạng câu nhấn mạnh ở thì Hiện tại đơn với DO, để tìm hiểu thêm, vui lòng xem tại: https://llv.edu.vn/

d/ Câu mệnh lệnh, yêu cầu bắt đầu bằng PLEASE

Đây là dạng câu mệnh lệnh, yêu cầu lịch sự. PLEASE thường được đặt ở đầu hoặc cuối câu, dùng với đối tượng là người lạ, người mới quen, đối tác, cấp trên, hay những người mà chúng ta đang nài nỉ làm gì cho chúng ta. Ví dụ:

 • Please take a photo for me. (Xin hãy chụp cho tôi bức ảnh.)
 • Please wait here. (Xin hãy đợi ở đây.)
 • Sleep please. (Xin hãy ngủ đi.)
 • Go with me please. (Đi cùng con đi mà.)

e/ Câu mệnh lệnh, yêu cầu dạng nghi vấn

Với dạng này, thông thường các câu mệnh lệnh, yêu cầu sẽ là thể nghi vấn với động từ khuyết thiếu CAN/COULD, WILL/WOULD để bày tỏ mong muốn của người nói. Ví dụ:

 • Could you tell me about my son’s accident at school? (Xin cô nói cho tôi nghe về tai nạn của con trai tôi ở trường.)
 • Would you take me a drink? (Bạn có thể lấy cho tớ cốc nước được không?)

Trong trường hợp này, các động từ khuyết thiếu làm giảm sắc thái mệnh lệnh yêu cầu của câu chứ không phải hỏi về khả năng của người nghe. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể thêm PLEASE vào sau chủ ngữ hoặc ở cuối câu để tăng tính lịch sự và thể hiện ý nài nỉ. Ví dụ:

 • Can you please cook dinner for me? I am very tired. (Tối nay anh nấu bữa tối được không? Em rất mệt.)
 • Will you not to talk too loudly please? (Anh làm ơn có thể đừng nói chuyện quá to được không?)

10 phút thành thạo ngay câu mệnh lệnh, yêu cầu trong tiếng Anh

f/ Câu mệnh lệnh, yêu cầu dạng phủ định

Do + not + V

Đây là dạng phủ định của tất cả các cách biểu đạt câu mệnh lệnh ở 3 mục, từ mục 2.1 đến 2.3 ở trên. Chúng ta chỉ cần biến câu về dạng phủ định là được.

 • Don’t sit down! (Đừng có ngồi!)
 • Do not step up! (Đừng bước lên!)

Chúng ta cũng có thể thêm PLEASE vào sau chủ ngữ hoặc ở cuối câu để tăng tính lịch sự và thể hiện ý nài nỉ. Ví dụ:

 • Please don’t smoke here! (Xin đừng hút thuốc ở đây!)
 • Please do not touch the item. (Xin không chạm vào hiện vật.)

10 phút thành thạo ngay câu mệnh lệnh, yêu cầu trong tiếng Anh

g/ Câu mệnh lệnh, yêu cầu dạng đặc biệt

No + V-ing

Ở trường hợp này, mặc dù cũng là câu khẳng định, nhưng thay vì sử dụng động từ nguyên thể, chúng ta sẽ dùng động từ ở dạng V-ing để kết hợp với “No” ở đầu câu, tạo thành câu mệnh lệnh. Sắc thái sẽ mang hàm ý nhấn mạnh hơn so với cách dùng động từ nguyên thể, và thường được dùng để biểu thị lệnh cấm (ví dụ ở những nơi công cộng, văn phòng,…). Ví dụ:

 • No parking. (Cấm đỗ xe.)
 • No littering. (Cấm vứt rác.)

10 phút thành thạo ngay câu mệnh lệnh, yêu cầu trong tiếng Anh

Let + O + V

Cấu trúc này cũng mang hàm ý ra lệnh cho ai đó, nhưng với sắc thái nhẹ nhàng, và thường đối tượng được nhắc tới là người nói hoặc người thứ ba nào đó mà không phải là người nghe. Ví dụ:

 • Let me think twice. (Để tôi nghĩ kỹ đã.)
 • Let them do this. (Hãy để họ làm việc này.)

10 phút thành thạo ngay câu mệnh lệnh, yêu cầu trong tiếng Anh

2.2. Câu mệnh lệnh, yêu cầu gián tiếp

a/ Câu mệnh lệnh gián tiếp ở thể khẳng định

Với dạng khẳng định, chúng ta sẽ sử dụng các động từ chỉ hàm ý yêu cầu, mệnh lệnh như “ask, tell, say, order” để thể hiện mệnh lệnh. Cấu trúc câu sẽ như sau:

S + ask/tell/order/say + O + to do sth

Lưu ý: Với trường hợp dùng “say”, chúng ta có cấu trúc riêng là “say + to sb + to do st”

e.g.

 • I said to him to go out. (Tôi ra lệnh cho anh ta đi ra ngoài.)
 • I asked him to open the door. (Tôi yêu cầu anh ta mở cửa.)
 • She told me to work hard. (Bà ấy ra lệnh cho tôi phải làm việc chăm chỉ.)
 • Order him to deliver the goods. (Bảo anh ta giao hàng đi.) (Hàm ý ra lệnh cho người nghe)

10 phút thành thạo ngay câu mệnh lệnh, yêu cầu trong tiếng Anh

b/ Câu mệnh lệnh gián tiếp ở thể phủ định

Với dạng phủ định, chúng ta chỉ cần thêm “not” vào sau tân ngữ, còn lại giữ nguyên. Cấu trúc câu như sau:

S + ask/tell/order/say + O + not + to do sth

e.g.

 • He said to me not to sit down. (Anh ta yêu cầu tôi không ngồi.)
 • Their mother told them not to play outside. (Mẹ bọn trẻ yêu cầu chúng không được chơi bên ngoài.)

Lưu ý: Với loại gián tiếp như vậy, chúng ta thường gặp trong bài tập chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp. Khi đó, chúng ta chỉ cần áp dụng các cấu trúc ở trên, xác định tân ngữ cho phù hợp, và thực hiện một vài biến đổi của câu gián tiếp. Ví dụ:

“Keep silent!”, asked my teacher. (“Trật tự!”, giáo viên của tôi ra lệnh.)

-> My teacher asked me to keep silent. (Giáo viên của tôi ra lệnh cho tôi giữ trật tự.)

“Could you please go with me?”, said her brother. (“Em có thể đi cùng anh không?”, anh trai cô ấy yêu cầu.)

-> Her brother said to her to go with him. (Anh trai cô ấy yêu cầu cô ấy đi cùng anh ấy.)

“Do not tell anything!”, ordered my boss. (“Đừng có nói bất cứ cái gì cả!”, sếp tôi ra lệnh.)

-> My boss ordered me not to tell anything. (Sếp tôi ra lệnh cho tôi không được nói bất cứ điều gì.)

3. Bài tập

Vừa rồi chúng ta vừa cùng nhau điểm qua những nội dung chính của câu mệnh lệnh yêu cầu trong tiếng Anh, giờ chúng ta cùng nhau thực hành để củng cố kiến thức nào. Cố gắng hoàn thành bài tập trong thời gian càng sớm càng tốt nhé.

Bài 1. Chọn đáp án đúng.

 1. No _____

         A. smoke                      B. to smoke                        C. smoking

 1. Don’t______ it.

         A. touch                       B. to touch                           C. touching

 1. Will you______a coffee please?

         A. made                       B. to make                            C. make

 1. Do________quiet!

         A. be                            B. to be                                 C. being

 1. She asked me _______ the report

         A. write                        B. to write                              C. wrote

 1. He told her not_______his mother his secret. 

         A. tell                           B. told                                    C. to tell

Bài 2. Chia động từ trong ngoặc thành dạng đúng.

 1. She tells me ______(help) her with her homework.
 2. No _______(take) away.
 3. Do not ______ (stand) next to me!
 4. ____________(Shut) up!
 5. Could you please __________(bring) me a cup of coffee?
 6. Will you ______ (not/treat) me?

Bài 3. Chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp.

 1. “No crying!”, I told her.

-> I told her ________________

 1. “Do not be careless!”, asked their grandmother.

-> Their grandmother asked them ____________

 1. “Would you sing a song?”, said her manager.

-> Her manager _________________________

 1. “Please line up.”, told her.

-> She told them ________________________

 1. “Do do your homework!”, ordered her teacher.

-> Her teacher ___________________________

Đáp án

Bài 1: 

1. C

2. A

3. C

4. A

5. B

6. C

Bài 2:

1. to help

2. taking

3. stand

4. Shut

5. bring

6. not to treat

Bài 3:

 1. I told her not to cry.
 2. Their grandmother asked them not to be careless.
 3. Her manager said to her to sing a song.
 4. She told them to line up.
 5. Her teacher ordered her to do her homework.

Như vậy, chúng ta vừa học xong ngữ pháp về câu mệnh lệnh yêu cầu với những nội dung chính và quan trọng rồi. Thông qua bài viết này, hy vọng các bạn đã hiểu được thế nào là câu mệnh lệnh yêu cầu, cách sử dụng cũng như ứng dụng của chúng trong cuộc sống bởi đây là kiểu câu mà chắc hẳn chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều, kể cả với những người kém cấp bậc hay trên cấp bậc so với mình. Các bạn hãy cố gắng nắm vững những lưu ý để sử dụng chúng đúng cách nhé.

Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể tìm hiểu các ngữ pháp khác qua các khóa học của Language Link Academic như: Tiếng Anh Chuyên THCS,  Tiếng Anh Dự bị Đại học Quốc tế, và Tiếng Anh Giao tiếp Chuyên nghiệp. Theo dõi Language Link Academic để học thêm nhiều bài viết mới nhé.

Tải xuống MIỄN PHÍ ngay
Bộ tài liệu học tốt tiếng Anh độc quyền của Language Link Academic (cập nhật 2020)!

Kiểm tra tiếng Anh miễn phí ngay cùng chuyên gia khảo thí đến từ Anh Quốc
& nhận những phần quà hấp dẫn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Khám phá những câu nói khích lệ tinh thần bằng thành ngữ tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh 06.11.2020

Trong cuộc ống, có nhiều lúc chúng ta ẽ cảm thấy chán nản, xuống tinh thần vì những gian nan, khó khăn, trắc trở [...]
also as well as too

Dùng ALSO, AS WELL AS, TOO sao cho chuẩn?

Ngữ pháp tiếng Anh 14.11.2019

Nối tiếp bài chia ẻ về chủ đề ''hướng dẫn cách dùng AS WELL AS trong tiếng Anh'', Language Link Academic trở lại với [...]

Tổng hợp bài luận mẫu về chủ đề môi trường dành cho học sinh, sinh viên

Ngữ pháp tiếng Anh 23.10.2019

Vấn đề môi trường đang trở nên bức thiết hơn bao giờ hết trong cuộc ống hàng ngày Chúng ta thường nghe, nhìn thấy [...]
Previous Next

Đăng ký tư vấn ngay!