Từ vựng về cá và câu chuyện về cách để tự tin hơn trong bữa ăn

Bạn có biết người Do Thái có các loại cá được phép ăn và không được phép ăn? Người Do Thái chỉ ăn các loại cá có vây và có vảy (như cá hồi, cá tầm, cá ngừ,…) và bỏ qua những loại cá da trơn (như cá trê, cá basa,…). Trên thế giới, có rất nhiều phong tục, tập quán, quy định, lễ nghĩa mà tới mỗi nơi, chúng ta buộc phải làm quen và tuân thủ. Bởi thế các cụ mới có câu “Nhập gia tùy tục” phải không nào?

Ngoài ra, cá hay thủy hải sản cũng là món khoái khẩu, món “tủ” của rất nhiều người. Và bạn có thể khai thác chủ đề về cá nói riêng, hay ẩm thực nói chung để bắt đầu hay mở rộng các câu chuyện khi giao tiếp với người ngoại quốc. Vậy, hãy cùng học từ vựng về chủ đề cá và động vật biển với Language Link Academic nhé.

Tên các loài cá bằng tiếng Anh

 1. anabas /ān’ə-bās’/: cá rô
 2. anchovy /´æntʃəvi/: cá cơm
 3. barracuda /ˌbærəˈkjuːdə/: cá nhồng
 4. bullhead /bʊlhed/: cá bống biển
 5. carp /ka:p/: cá chép
 6. chub /tʃʌb/: cá bống
 7. codfish /´kɔd¸fiʃ/: cá thu
 8. cyprinid /’sairǝnid/: cá gáy
 9. dogfish /ˈdɒɡˌfɪʃ/: cá nhám
 10. dory /´dɔ:ri/: cá mè
 11. eel /iːl/: cá chình
 12. flatfish /ˈflætˌfɪʃ/: cá có dạng dẹt như cá thờn bơn
 13. flounder /ˈflaʊn.dəʳ/: cá bơn
 14. flying fish /ˈflaɪɪŋ/ /fɪʃ/: cá chuồn
 15. goby /´goubi/: cá bống
 16. gray mullet /ɡreɪ/ /ˈmʌlɪt/: cá đối xám
 17. grouper /´groupə/: cá mú
 18. haddock /ˈhædək/: cá efin
 19. halibut /ˈhælɪbət/: cá bơn vĩ
 20. harvestfish/ˈhɑːrvɪst fɪʃ/: cá chim trắng
 21. herring /´heriη/: cá trích
 22. loach /loutʃ/: cá chạch
 23. luce /luːs/: cá chó
 24. milkfish /mɪlk fɪʃ/: cá măng
 25. opah /oupɑ/: cá mặt trăng
 26. pomfret /pɒm .fret/: cá chim
 27. puffer /´pʌfə/: cá nóc
 28. ribbonfish /ˈrɪbənfɪʃ/: cá đuôi quạt
 29. salmon /´sæmən/: cá hồi
 30. sawfish /sɔːfɪʃ/: cá đao
 31. scad /skæd/: cá bạc má
 32. shark /ʃa:k/: cá mập
 33. snake-head /sneɪk-hed/: cá quả
 34. snapper /´snæpə/: cá hồng
 35. trout /traʊt/: cá hồi
 36. tuna-fish /’tju:nə fi∫/: cá ngừ đại dương

Các bộ phận của cá

Để khai thác sâu hơn về chủ đề từ vựng về các loại cá, các bạn nên học thêm các từ vựng về các bộ phận trên cơ thể cá nữa nhé!:

 1. head (n): đầu
 2. eyes (n): mắt
 3. fin (n): vây
 4. gills (n): mang
 5. scales (n): vảy
 6. caudal fin (n): vây đuôi
 7. tail (n): đuôi

Các động vật dưới nước

 1. alligator /ˈæl.ɪ.geɪ.təʳ/: cá sấu mỹ
 2. abalone /ˌæbəˈloʊni/: bào ngư
 3. cachalot /ˈkæʃəlɒt: cá nhà tang
 4. coral /ˈkɑːrəl/: san hô
 5. clam /klæm/: con nghêu, con ngao
 6. crab /kræb/: con cua
 7. crayfish /ˈkreɪˌfɪʃ/: tôm càng
 8. dolphin /´dɔlfin/: cá heo
 9. eel /iːl/: con lươn
 10. horseshoe crab /ˈhɔːrʃʃuː kræb/: con sam
 11. jellyfish /ˈdʒelifɪʃ/: con sứa
 12. killer whale /ˈkɪlər weɪl/: loại cá voi nhỏ màu đen trắng
 13. lobster /ˈlɑːbstər/: tôm hùm đỏ
 14. mussel /ˈmʌs(ə)l/: con trai
 15. octopus /ˈɑːktəpʊs/: bạch tuộc
 16. oyster /ˈɔɪstə(r)/: con hàu
 17. pearl /pɜːrl/: ngọc trai
 18. ray /reɪ/: cá đuối
 19. squid /skwɪd/: mực ống
 20. sea horse /siː hɔːsiz/: cá ngựa
 21. sea urchin /siː ˈɜː(r)tʃɪn/: nhím biển
 22. shellfish /ˈʃelfɪʃ/: ốc
 23. sperm whale /spɜː(r)m weɪl/: cá nhà táng
 24. stingray /ˈstɪŋ.reɪ/: cá đuối gai độc
 25. swordfish /ˈsɔːd.fɪʃ/: cá kiếm
 26. starfish/ˈstɑːfɪʃ/: sao biển
 27. turtle /ˈtɜːrtl/: rùa biển
 28. whale /weil/: cá voi

Vậy là các bạn không chỉ có thêm những từ mới về các con vật sống dưới nước nói chung mà còn nhận biết được các loài cá bằng tiếng Anh nói riêng. Cùng tham khảo các khóa học Tiếng Anh Giao tiếp Chuyên nghiệp của Language Link Academic dành cho sinh viên và người đi làm. Chúc các bạn thành công!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn cách viết bài luận tiếng Anh về bình đẳng giới

Sinh viên & người đi làm 16.08.2019

Bình đẳng giới (Gender equality) không còn là vấn đề xa lạ trong thời buổi hiện tại Được coi là chủ đề mang tính [...]

Hướng dẫn chinh phục đoạn văn tiếng Anh về Shopping

Sinh viên & người đi làm 16.08.2019

Shopping (Mua ắm) không chỉ là một hoạt động mua bán đơn thuần mà còn là hoạt động giải trí đối với rất nhiều [...]

Hướng dẫn cách viết bài viết tiếng Anh về thảm hoạ thiên nhiên

Sinh viên & người đi làm 16.08.2019

Thiên nhiên, môi trường, khí hậu luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của trên thế giới Ngày càng có những [...]

BÌNH LUẬN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *