TL1 PS Audio

01. A chant

02. B chant

03. C chant

04. Basketball at the Beach (ABC Song)

05. D chant

06. E chant

07. F chant

08. Dancing Dino’s Disco Party (DEF Song)

09. G Chant v3

10. H Chant

11. I Chant

12. Greedy Ghost’s House (GHI Song)

13. J chant v2

14. K Chant

15. L Chant

16. Jars of Jam (JKL Song)

17. M Chant

18. Picture Day (A-M Song)

Tải xuống MIỄN PHÍ ngay
Bộ tài liệu học tốt tiếng Anh độc quyền của Language Link Academic (cập nhật 2020)!

Kiểm tra tiếng Anh miễn phí ngay cùng chuyên gia khảo thí đến từ Anh Quốc
& nhận những phần quà hấp dẫn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TL5 PS Audio

Thư viện âm thanh 16.03.2019

01 Kate Snail 02 Pete Eel 03 Sly Fly 04 Tonie Toad 05 Cute Cube 06 Thir ty Python 07 Shiny Shark 08 Chatty [...]

TL4 PS Audio

Thư viện âm thanh 16.03.2019

01 N Chant 02 O Chant 03 P Chant 04 Pretty Pig Like to Party (NOP Song) 05 Q Chant 06 R Chant 07 S Chant 08 Sneaky Snake (QRS [...]

TL3 PS Audio

Thư viện âm thanh 16.03.2019

01 A Chant 02 B Chant 03 C Chant 04 Ba ketball at the Beach (ABC Song) 05 D Chant 06 E Chant 07 F Chant 08 Dancing Dino' Di co [...]
Previous Next

Đăng ký tư vấn ngay!