TL5 PS Audio

01. Kate Snail

02. Pete Eel

03. Sly Fly

04. Tonie Toad

05. Cute Cube

06. Thirsty Python

07. Shiny Shark

08. Chatty Chicken

Tải xuống MIỄN PHÍ ngay
Bộ tài liệu học tốt tiếng Anh độc quyền của Language Link Academic (cập nhật 2020)!

Kiểm tra tiếng Anh miễn phí ngay cùng chuyên gia khảo thí đến từ Anh Quốc
& nhận những phần quà hấp dẫn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TL4 PS Audio

Thư viện âm thanh 16.03.2019

01 N Chant 02 O Chant 03 P Chant 04 Pretty Pig Like to Party (NOP Song) 05 Q Chant 06 R Chant 07 S Chant 08 Sneaky Snake (QRS [...]

TL3 PS Audio

Thư viện âm thanh 16.03.2019

01 A Chant 02 B Chant 03 C Chant 04 Ba ketball at the Beach (ABC Song) 05 D Chant 06 E Chant 07 F Chant 08 Dancing Dino' Di co [...]

TL2 PS Audio

Thư viện âm thanh 16.03.2019

01 N chant 02 O chant 03 P chant 04 Pretty Pig Like to Party (NOP Song) 05 Q Chant 06 R Chant 07 S Chant 08 Sneaky Snake (QRS [...]
Previous Next

Đăng ký tư vấn ngay!