TOEFL Primary Test

Giới thiệu bài thi TOEFL Primary quốc tế

TOEFL Primary là bài thi đánh giá trình độ tiếng Anh mới nhất được Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) nghiên cứu dành riêng cho học sinh tiểu học. Bài thi mang tính kế thừa và là một bài thi trong hệ thống TOEFL gồm TOEFL Primary (dành cho học sinh tiểu học), TOEFL Junior (dành cho học sinh THCS), TOEFL iBT (dành cho học sinh THPT và những người có định hướng du học), TOEFL iTP (bài thi thường được dùng để tuyển đầu vào cho các chương trình cao học).

Mục tiêu của bài thi

  • Giúp đánh giá trình độ của học sinh tiểu học tại Việt Nam so với mặt bằng chung của thế giới;
  • Cho học sinh tiếp xúc với các bài thi theo tiêu chuẩn quốc tế, làm quen với kỹ năng học thuật nền tảng từ nhỏ;
  • Nhằm nâng cao kỹ năng suy luận cho học sinh ngay từ nhỏ;
  • Giúp phụ huynh và học sinh dễ dàng đề ra mục tiêu học tập chuẩn bị cho kế hoạch học tập tại các trường quốc tế hay du học trong tương lai.

Lệ phí thi: 580.000VNĐ

Đối tượng nào có thể tham dự TOEFL Primary

  • Những người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ, đặc biệt thích hợp với học sinh tại các trường tiểu học;
  • Những người muốn đánh giá trình độ tiếng Anh của bản thân mình.

Lưu ý: Đối với học sinh tiểu học, các em chỉ được tham dự kỳ thi khi có Giấy chấp thuận cho phép tham dự kỳ thi được ký bởi phụ huynh hoặc là người có quyền giám hộ các em. Các em mang theo giấy chấp thuận này lúc đăng ký hoặc lúc bước vào phòng thi.

Nếu các em không nắm rõ thông tin về ngôn ngữ mẹ đẻ, nơi sinh, ngày tháng năm sinh, các em cần hỏi thông tin này từ phụ huynh hoặc người người có quyền giám hộ các em.

Cấu trúc bài thi

Bài thi được làm trên giấy gồm có hai phần, nghe hiểu và đọc hiểu. Tổng thời lượng bài thi là 90 phút, gồm 81 câu hỏi, trong đó:

Kỹ năng

Câu hỏi

Thời gian

Đọc hiểu

41

50 phút

Nghe  hiểu

40

40 phút