Đăng ký
Tư vấn
Khóa học

XIN CHÀO
HÀNG XÓM

ĐĂNG KÝ LỚP HỌC THỬ
MIỄN PHÍ CÙNG GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI
TẠI LANGUAGE LINK ACADEMIC

 

Tại sao nên học ở Language Link Academic Mỹ Đình?

Tại sao nên học ở Language Link Academic Mỹ Đình?

Mặt sàn 1000m2

Mặt sàn
1000m2

Mặt sàn 1000m2

09 phòng học
chất lượng cao

Mặt sàn 1000m2

Sức chứa lên tới
500 người

Mặt sàn 1000m2

Thư viện với hàng trăm
đầu sách hấp dẫn

Khóa Học Tiêu Chuẩn Quốc Tế

Khóa Học Tiêu Chuẩn Quốc Tế
40 Years

LANGUAGE LINK VIỆT NAM

Chúng tôi tự hào là thành viên của Tập đoàn Giáo dục Language Link Quốc tế, trụ sở tại London, trực thuộc English UK – Hiệp hội các tổ chức Đào tạo Tiếng Anh uy tín toàn cầu (ARELS).

Đăng ký lớp học thử miễn phí cùng giáo viên nước ngoài tại Language Link Academic

Đăng ký nhận tư vấn

Bé muốn học thử lớp học nào dưới đây?

Lớp Tiếng Anh Mẫu Giáo ngày 27/06/2018. Thời gian: 18:00 - 19:00
Lớp Tiếng Anh Chuyên Tiểu Học ngày 04/07/2018. Thời gian: 18:00 - 19:00

Bé có phải học viên của Language Link Academic không?

Không
Call Us