Welcome to Language Link Vietnam!

A member of the International Language Link Group
One of the first international organisations to provide English courses with foreign teachers in VietnamRead more

START LEARNING

What's happening at Language Link Vietnam?


Học ở đây.
Graduate anywhere.


Why should you choose
Language Link Academic?

3 in 1 solution

Exclusive programme integrated English
for communication, English for studying
purposes & testing skills

5 in 1 pathway

A five-stage comprehensive
development pathway
for all ages

teachers

with international expertise, experiences
and certifications

years

as the sole strategic partner of Hanoi
Department of Education and Training (DoET)
in organising the English Olympics

students


To
Language Link Academic

Language Link Việt Nam: 23 năm khẳng định vị trí tiên phong

Được thành lập năm 1996, Language Link Việt Nam là một trong những đơn vị đầu tiên cung cấp các khóa học tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam và đã vươn lên trở thành tổ chức giáo dục tiếng Anh hàng đầu với nhiều loại hình đào tạo phù hợp với các đối tượng học viên khác nhau.

View all


Language Link Academic
Diary

Let's meet our parents and students!


Partnership  

Partnership