English For IELTS

Prepare for IELTS
with international experts


Quy mô lớp học nhỏ, có thể tùy biến theo nhu cầu của học viên với chương trình luyện thi IELTS, quy trình giám sát chất lượng chặt chẽ

Small class size with a strict quality monitoring process.

Làm quen, phát triển và hoàn thiện 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc- Viết, tối đa hóa điểm số đạt được trong kỳ thi IELTS.

To maximise score by focusing on 4 skills of Listening, Speaking, Reading, Writing.

Hệ thống các bài thi, tra cứu tài liệu tham khảo phong phú

Diverse library of learning materials and standard tests.

Trang bị chiến lược, chiến thuật làm bài thi phù hợp

To train with personalised testing strategy and periodical tests.


Introduction

Study Roadmap

Level
Duration
Schedule
IELTS Master 3.5120 hours / level2 days / week
IELTS Master 4.5120 hours / level2 days / week
IELTS Master 5.590 hours / level2 days / week
IELTS Master 6.590 hours / level2 days / week
IELTS Master 7+90 hours / level2 days / week

Language Link Academic
Moments

Let's meet our parents and students!


Gallery


Đối tác của Language Link Academic


Đối tác của
Language Link Academic

Previous Next

Đăng ký tư vấn ngay!