PHƯƠNG PHÁP
HỌC GHÉP VẦN TIẾNG ANH (PHONICS) LÀ GÌ?

Phonics là phương pháp dạy trẻ đọc tiếng Anh thông qua ghép vần. Khi học Phonics,
trẻ nhận biết được các âm vị/vần trong tiếng Anh, biết cách đọc âm của các chữ cái/tổ hợp chữ cái
từ đó biết cách ghép vần để đọc các từ.

LỢI ÍCH CỦA PHƯƠNG PHÁP
HỌC GHÉP VẦN TIẾNG ANH (PHONICS)

Đăng ký tải tài liệu miễn phí

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH
MẪU GIÁO TẠI LANGUAGE LINK ACADEMIC

Tìm hiểu thêm

CÙNG CON MẪU GIÁO HỌC
GHÉP VẦN TIẾNG ANH "CHUẨN NHƯ NGƯỜI BẢN NGỮ"

Call Us