Thể lệ cuộc thi

Cơ cấu giải thưởng

Giải nhất

HỌC BỔNG 5 tháng học phí
khóa học bất kỳ tại
Language Link Academic

Giải nhì

HỌC BỔNG 3 tháng học phí
khóa học bất kỳ tại
Language Link Academic

Giải ba

HỌC BỔNG 2 tháng học phí
khóa học bất kỳ tại
Language Link Academic

Giải tư

HỌC BỔNG 1 tháng học phí
khóa học bất kỳ tại
Language Link Academic

Call Us