Cách viết overview task 1

Ẵm trọn điểm IELTS Writing với cách viết overview task 1 độc đáo

Tổng quan (Overview) là một trong số những phần rất quan trọng của IELTS Writing Task 1. Nhiều người học IELTS cho rằng, họ không gặp khó khăn khi mô tả một cách chi tiết, nhưng lại gặp rắc rối khi mô tả tổng thể một biều đồ, đồ thị hay quy trình … Đó là bởi họ không biết cách để đưa những thông tin quan trọng, cần nắm của bài vào đoạn overview. Để giúp bạn đọc có thể ăn điểm tuyệt đối với phần overview của IELTS Writing Task 1, Language Link Academic muốn chia sẻ đến bạn cách viết overview task 1 qua bài viết được tổng hợp dưới đây.

Trước khi bước vào tìm hiểu cách viết overview task 1 cho IELTS Writing, bạn nên hiểu rõ thế nào là đoạn overview của bài writing task 1 và tại sao nó lại quan trọng trong bài viết. Việc nhận thức được ý nghĩa của nó sẽ giúp bạn biết được lý do bạn phải chú trọng từng câu từ và nội dung khi viết overview task 1 trong IELTS để góp phần đạt được Task Achievement từ band 6.0 trở lên.

 

1. Overview trong IELTS Writing Task 1 là gì?

Overview trong IELTS Writing Task 1 là gì?

Overview trong IELTS Writing Task 1 là gì?

Đoạn overview là đoạn văn mô tả một bức tranh tổng thể, trình bày một cách ngắn gọn các xu hướng, đặc điểm chính, hoặc những phần thông tin chung đáng lưu ý nhất từ các biểu đồ, đồ thị, quy trình,… 

Ví dụ:

It is clear that proportion of elderly people increases in each country between 1997 and 2000. Japan is expected to see the most dramatic changes in its elderly population.

Đây là câu tóm tắt lại ý chính của biểu đồ chỉ phần trăm dân số giữa độ tuổi 1997 đến 2000 ở các nước khác nhau, đoạn overview nêu một cách tổng quan mà không đưa ra bất kỳ một số liệu cụ thể về biểu đồ. 

2. Tầm quan trọng của đoạn overview trong IELTS Writing task 1

Một khảo sát chỉ ra rằng, đoạn overview chiếm 25% trên tổng số điểm IELTS Writing Task 1 của bạn và nếu không có đoạn overview này, bạn sẽ có thể bị xét vào band điểm IELTS khá thấp. Người chấm thi thường nhìn vào đoạn overview của bạn để nắm bắt được nội dung chính trong bài viết của bạn.

Việc viết tốt đoạn overview chỉ ra cho hội đồng chấm thi thấy rằng, bạn xác định tốt những thông tin quan trọng nhất của biểu đồ, đồ thị hay quy trình,… được ra trong đề thi IELTS Writing Task 1 và chỉ ra rằng bạn có một cái nhìn tổng thể chung cho toàn bài.

3. Cách viết overview task 1 trong IELTS Writing dễ áp dụng

Sau khi đọc đến đây chắc hẳn bạn đã hiểu rõ được rằng tại sao nên có đoạn overview trong bài viết IELTS Writing task 1 rồi đúng không nào? Vậy thì bây giờ hãy mở sổ ghi chép của bạn ra và ghi lại những cách viết overview task 1 trong bài thi IELTS Writing được chia sẻ dưới đây nhé!

Thứ nhất, để viết được một đoạn overview tốt, cần lưu ý những điều sau:

 • Không đề cập đến số liệu chi tiết của bài.
 • Đoạn overview được đánh giá cao nhất khi viết trong khoảng 2 câu.
 • Nên đặt đoạn overview sau phần giới thiệu (mở bài).

Tiếp theo, dựa vào từng dạng bài đề ra mà chúng ta có những cách viết overview khác nhau. Hãy cùng điểm qua những lưu ý khi viết overview ở các dạng đề thường gặp sau:

 • Khi đề bài ở dạng biểu đồ hoặc đồ thị thể hiện một khoảng thời gian nhất định nào đó, nhìn tổng thể xem từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối có sự thay đổi nào không?
 • Nếu biểu đồ hoặc đồ thị không có khoảng thời gian nào, bạn không thể tìm ra xu hướng chung của chúng. Đối với trường hợp này, bạn nên cố gắng tìm kiếm những điểm giống và khác nhau giữa các thông tin có trong biểu đồ hoặc đồ thị. Những điểm đặc biệt nhất giữa chúng là gì?
 • Trường hợp đề bài ở dạng hai biểu đồ khác nhau, bạn nên viết 1 đoạn overview về từng biểu đồ. Tuy nhiên, nếu đề bài cho nhiều hơn hai biểu đồ, chắc chắn chúng phải được kết nối với nhau theo một cách nào đó. Việc bạn cần làm là tìm đặc điểm chung của các biểu đồ đó.
 • Nếu đề bài yêu cầu bạn mô tả một quy trình nào đó, bạn nên nhìn xem có bao nhiêu giai đoạn trong quy trình đó? Quy trình bắt đầu và kết thúc ra sao? Ở đâu?
 • Cuối cùng, dạng bài yêu cầu bạn mô tả một sơ đồ hay một bản đồ so sánh các mặt hàng, bạn hãy tìm điểm khác biệt hoặc điểm tương đồng chính giữa chúng (VD: số lượng, giá cả, màu sắc, …)

Một số ví dụ tham khảo cách viết overview task 1

Bài tham khảo 1: Bài viết overview task 1 dạng biểu đồ

Cách viết overview task 1 qua ví dụ 1

Cách viết overview task 1 qua ví dụ 1

The bar chart illustrates how many males and females have studied in full-time and part-time education in the following years: 1970 to 1971, 1980 to 1981 and 1990 to 1991.

It is clear that in all three time periods more people of both sexes were involved in part-time education than full-time. Overall the number of men in full-time education rose from approximately 100 thousand to 200 thousand, whereas the number of men in part-time education was lower in the early nineties than twenty years earlier.

As far as women are concerned, the numbers increased in both sectors of education. The number of part-time female students increased dramatically from 700 thousand to 1.2 million in the twenty year period. The amount of women in full-time education went up more gradually from 100 thousand in 1971 to just over 200 thousand in 1991. This was similar the increase for full-time male students.

To sum up, the number of women in both sectors increased significantly while it seems that the rate of men entering part-time education decreased a little and was fluctuating.

Nguồn: Cambridge English

Đây là dạng bài biểu đồ kết hợp (nhiều hơn hai biểu đồ) có khoảng thời gian nhất định, mô tả số lượng nam và nữ tham gia giáo dục toàn thời gian và bán thời gian qua ba giai đoạn. Đoạn bôi đỏ chính là đoạn overview của toàn bài. Hãy cùng phân tích đoạn này nhé.

 • Thứ nhất: Tìm xem giữa các biểu đồ này có đặc điểm chung hay không?

Có. Bạn có thể thấy, các biểu đồ qua các khoảng thời gian từ 1970-1971, 1980-1981, 1990-1991 đều có chung 1 đặc điểm là số lượng nam và nữ học part-time là nhiều hơn full-time. Vậy chúng ta có câu đầu tiên là: “It is clear that in all three time periods more people of both sexes were involved in part-time education than full-time”. (Rõ ràng ở cả 3 giai đoạn, nhiều người ở cả hai giới đều tham gia giáo dục bán thời gian nhiều hơn là toàn thời gian)

 • Thứ hai:  Biểu đồ có khoảng thời gian => nhìn tổng thể xem có sự thay đổi nào từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối không?

Có. Đó là sự thay đổi ở biểu đồ giáo dục full-time và part-time của nam. Biểu đồ giáo dục full-time tăng đều khoảng 100,000 đến 200,000 qua cả 3 giai đoạn, trong khi biểu đồ giáo dục part-time đang giảm so với giai đoạn năm 1970-1971. Vậy chúng ta có câu tiếp theo: “Overall the number of men in full-time education rose from approximatly 100 thousand to 200 thousand, whereas the number of men in part-time education was lower in the early nineties than twenty years earlier.” (Nhìn chung thì số lượng nam giới tham gia giáo dục toàn thời gian đang tăng dần từ 100,000 đến 200,000, trong khi đó số lượng nam giới tham gia giáo dục bán thời gian ở khoảng đầu thập niên 90 lại thấp hơn so với 20 năm trước đó)

Bài tham khảo 2: Bài viết overview task 1 dạng quy trình

Cách viết overview task 1 qua ví dụ 2

Cách viết overview task 1 qua ví dụ 2

The diagram illustrates the process of recycling waste glass bottles. 

We can observe from the diagram that there are three main stages in the recycling process, beginning with gathering the wasted glass bottles, the recycling of these bottles, and ending with the delivery of new products. 

Firstly, wasted glass bottles are gathered at a collecting point. It is then transported to a recycling center/cleaning plant by truck. Next, these are cleaned using high-pressure water to eliminate the dust and other substances before being classified into three kinds of bottles according to their color, such as brown, green and clear. 

Later, these bottles are sent to a glass factory to be crushed into smaller pieces. The process continues wherein those pieces are burnt in a specific furnace at a high temperature of 600c – 800c to become molten glass. The recycled molten glass and new liquid glass are coupled together and poured into a glass mould to produce new bottles. 

The new bottles are then filled with drinks, and the entire process of recycling glass concludes after these filled bottles are delivered to the supermarket.

Nguồn: Cambridge English

Tiếp theo là dạng bài mô tả một quy trình tái chế chai thủy tinh, đoạn bôi đỏ là đoạn overview của bài. Chúng ta hãy cùng phân tích nhé.

 • Thứ 1: Nhìn xem có bao nhiêu giai đoạn trong quy trình?

Dễ dàng thấy 3 giai đoạn trong quy trình tái chế này. Chúng ta có câu đầu tiên: “We can observe from the diagram that there are three main stages in the recycling process” (Quan sát từ quy trình chúng ta có thể thấy rằng có 3 giai đoạn chính trong quy trình tái chế)

 • Thứ 2: Phân tích quy trình bắt đầu và kết thúc ra sao?

Quy trình bắt đầu với việc thu gom các chai thủy tinh đã sử dụng và kết thúc bằng việc đưa ra các sản phẩm mới. Chúng ta có câu tiếp theo: “beginning with gathering the wasted glass bottles, the recycling of these bottles, and ending with the delivery of new products” (Bắt đầu với việc thu gom những chai thủy tinh lãng phí , tái chế những chai này và kết thúc bằng việc phân phối các sản phẩm mới).

Vậy là qua những ví dụ phân tích đoạn overview cho một số dạng bài trong IELTS Writing task 1 bên trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn và cách viết overview task 1 rồi đúng không nào. Nếu bạn còn khá mơ hồ hoặc khó để nhớ hết các cách viết overview task 1 cho từng dạng bài, chúng tôi khuyến khích bạn tìm và làm thật nhiều các dạng bài tập hoặc giải các đề thi IELTS Writing của Cambridge English nhé.

Hy vọng bài viết cách viết overview task 1 bên trên sẽ giúp bạn ẵm trọn điểm overview task 1 này ở các kỳ thi IELTS Writing.

Xem thêm: 

 

Tải xuống MIỄN PHÍ ngay
Bộ tài liệu học tốt tiếng Anh độc quyền của Language Link Academic (cập nhật 2020)!

Kiểm tra tiếng Anh miễn phí ngay cùng chuyên gia khảo thí đến từ Anh Quốc
& nhận những phần quà hấp dẫn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tìm hiểu về this is the first time kèm bài tập

Bài tập viết lại câu với cấu trúc this is the first time

Thư viện tiếng Anh 22.12.2022

Thi i the fir t time là một trong những cấu trúc ngữ pháp xuất hiện dày đặc trong hầu hết các bài kiểm tra tiếng Anh [...]
4 phần mềm dịch tiếng Anh sang tiếng Việt tốt nhất

4 phần mềm dịch tiếng Anh sang tiếng Việt được ưa chuộng nhất

Thư viện tiếng Anh 22.12.2022

Do nhu cầu học và ử dụng tiếng Anh ngày một tăng cao, ngày càng có nhiều phần mềm dịch tiếng Anh ra đời Vậy đâu [...]
Những bài hát tiếng Anh hay giúp bạn học tiếng Anh tốt hơn

Top 20 bài hát tiếng Anh hay được nghe nhiều nhất hiện nay

Thư viện tiếng Anh 22.12.2022

Giai điệu âm nhạc luôn là một nguồn năng lượng tươi mới giúp mọi người giải tỏa căng thẳng Hòa mình vào từng [...]
Previous Next

Đăng ký tư vấn ngay!