Phân loại liên từ trong Tiếng Anh

Liên từ tiếng Anh: Tất cả những điều cần biết

Liên từ là một trong những thành phần quan trọng trong câu ghép, và giữa các câu, các đoạn giúp bài văn thêm mượt mà và logic. Tuy nhiên, kiến thức và hiểu biết về giới từ trong ngữ pháp Tiếng Anh của người học Việt Nam còn tương đối ít. Hãy cùng Language Link Academic tìm hiểu sâu và bài bản hơn về chủ điểm ngữ pháp này trong bài viết hôm nay.

Định nghĩa liên từ ( conjunction) trong Tiếng Anh

Liên từ là những từ dùng để nối các từ, các cụm từ hay các mệnh đề với nhau. Nếu không có liên từ, ta bắt buộc phải diễn đạt những ý phức tạp bằng những câu đơn, gãy gọn, dẫn đến các ý không được liền mạch và thiếu độ ăn khớp. Đó cũng chính là vai trò quan trọng nhất của liên từ (conjunction).

Eg: It has rained heavily for 2 days, so we delayed our travel to that island.

Phân loại liên từ trong Tiếng Anh

Phân loại liên từ trong Tiếng Anh

 • Liên từ đẳng lập : Liên từ đẳng lập dùng để nối các phần trong câu có cấu trúc tương đương nhau. Các liên từ thuộc nhóm này bao gồm : and, nor, so, but,….
 • Liên từ đẳng lập luôn đứng giữa hai từ, hai mệnh đề cần liên kết trong câu:

Eg: We wanted to go out for overnight party, but our parents didn’t allowed.

 • Giữa hai mệnh đề hoặc phần của câu dài được liên kết bằng liên từ phải có dấu phẩy. Tuy nhiên, với câu ngắn, ta có thể lược bỏ dấu phẩy.

Eg: We don’t understand what he means, so we decide not to participate in his team.

They go and we also go.

 • Trong một dãy liệt kề, liên từ and đứng trước từ cuối cùng dãy liệt kê.

Eg: We have beef, salad, soup, and some tropical fruit for dinner.

 • Liên từ phụ thuộc: đa số các liên từ đều là liên từ phụ thuộc, dùng để kết nối giữa mệnh đề chính và mệnh đề phụ trong câu, mang đến ngữ nghĩa, tạo nên các kiểu mệnh đề trạng ngữ trong Tiếng Anh.

Eg: Although Red Team was out, they still attend at stadium as audience.

 • Liên từ phụ thuộc luôn đứng trước mệnh đề phụ. Trong trường hợp mệnh đề phụ được đảo lên đầu câu, mệnh đề phụ phải ngăn cách với mệnh đề chính bằng dấu phẩy.

Eg: Because we haven’t graduated from university, we can’t apply for Ford’s job.

Cấu tạo của liên từ trong Tiếng Anh

Phân loại liên từ trong Tiếng Anh2

Nếu phân loại liên từ theo cấu tạo, ta sẽ có ba loại liên từ cơ bản trong Tiếng Anh:

 • Liên từ đơn: and, so, but, because, although, hence, or,….
 • Liên từ ghép: as long as, as well as, provided that, in order that, in spite of that,…
 • Liên từ tương liên ( kết hợp với tính từ, danh từ): so…that, neither…nor, not only….. but also,…

Mở rộng kiến thức về liên từ trong Tiếng Anh

 • Các liên từ đồng nghĩa và cách dùng:
 • Mệnh đề chỉ nguyên nhân, các liên được dịch là bởi vì:

Because = As = Since + clause ( mệnh đề)

= Owing to = Due to = On account of + N-phrase ( cụm danh từ)

 • Mệnh đề chỉ sự nhượng bộ, các liên từ được dịch là mặc dù:

Although = Even though = Though = In spite that + clause

= Despite = In spite of + N-phrase.

 • Mệnh để chỉ mục đích, các liên từ được dịch là để:

So that = In order that + clause

= So as = in order + to verb ( động từ nguyên mẫu có to).

 • As long as = Providing that  + clause : miễn là
 • If = What if = Even if = When = Supposing that = In case (đề phòng ) + clause : nếu
 • If not = Unless + clause: nếu không
 • However = Nevertheless + clause: tuy nhiên.

Mở rộng thêm về các liên từ đẳng lập:

 • either….. or:  hoặc….hoặc…
 • neither…. nor: không…..cũng không….
 • not only…..but also: không những….mà còn….
 • both….and: cả….và….
 • no less than: không ít hơn….
 • In addition to: thêm vào đó
 • According to: theo như
 • consequently: vì vậy, cho nên.
 • besides: bên cạnh đó.
 • else = otherwise: ngoài ra

Các liên từ ghép dạng as….as…

 • as soon as: ngay khi
 • as well as: cũng như
 • as long as: miễn là
 • as far as: theo như
 • as early as: ngay từ khi
 • as much as: gần như là, hầu như là
 • as many as: có tới ( dùng để diễn tả sự ngạc nhiên vì số lượng quá lớn).

Bên cạnh những liên từ được cập nhật ở trên, liên từ trong Tiếng Anh rất  phong phú, với nhiều nét nghĩa cũng như đa dạng cách dùng. Ngoài hiểu và nắm bắt cách dùng chung, riêng biệt của liên từ, người học Tiếng Anh nên thường xuyên tích lũy và trau dồi từ vựng về liên từ trong quá trình học tập, phục vụ cho những bài tập đọc hiểu, và bài viết, cũng như sử dụng trong giao tiếp thường ngày. Bạn đọc cũng cần chú ý các liên từ đồng nghĩa, để áp dụng chính xác và linh hoạt. Chúc bạn học Tiếng Anh hiệu quả!

Tải xuống MIỄN PHÍ ngay
Bộ tài liệu học tốt tiếng Anh độc quyền của Language Link Academic (cập nhật 2020)!

Kiểm tra tiếng Anh miễn phí ngay cùng chuyên gia khảo thí đến từ Anh Quốc
& nhận những phần quà hấp dẫn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Sử dụng "look forward to" sao cho chuẩn?

Sử dụng “look forward to” sao cho chuẩn?

Ngữ pháp tiếng Anh 24.05.2024

Look forward to là một cụm động từ phổ biến trong tiếng Anh, được ử dụng để thể hiện ự mong chờ, háo hức [...]

Đại từ phản thân – Reflexive pronouns trong tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh 24.05.2024

Đại từ phản thân, hay còn gọi là đại từ tự ám chỉ, là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh Chúng đóng [...]
3 phút giỏi ngay Quy tắc OSASCOMP - Trật tự tính từ

3 phút giỏi ngay Quy tắc OSASCOMP – Trật tự tính từ

Ngữ pháp tiếng Anh 26.04.2024

Trật tự tính từ trong tiếng Anh là quy tắc ắp xếp các tính từ đi kèm với danh từ để tạo nên một cụm danh từ [...]
Previous Next

Đăng ký tư vấn ngay!