Cách mô tả địa chỉ tiếng Anh

Mô tả địa chỉ tiếng Anh và thực hành

Học cách mô tả địa chỉ tiếng Anh là một kỹ năng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong môi trường làm việc. Việc biết cách trình bày thông tin địa chỉ một cách rõ ràng và chính xác giúp bạn giao tiếp hiệu quả. Đặc biệt khi cần thực hiện các nhiệm vụ như đặt hàng, tìm đường, hẹn gặp bạn bè hoặc thông báo thông tin liên hệ.

Cách mô tả địa chỉ tiếng Anh

Cách mô tả địa chỉ tiếng Anh

Cách mô tả địa chỉ tiếng Anh

Để mô tả địa chỉ tiếng Anh, bạn cần tuân theo một số quy tắc để thông tin được truyền đạt một cách rõ ràng và chính xác. 

1. Số nhà và Tên đường:

Đầu tiên, nêu rõ số nhà (nếu có) và tên của đường hoặc phố.
Ví dụ: “123 Main Street” (Số nhà 123 Phố Main)

2. Phường/Xã và Quận/Huyện:

Sau đó, nêu rõ phường/xã (ward/district) và quận/huyện (district) nơi địa chỉ nằm.
Ví dụ: “Downtown District, Cityville” (Phường Downtown, Thành phố Cityville)

3. Địa chỉ tiếng Anh của Thành phố/Tỉnh:

Tiếp theo, ghi rõ tên thành phố hoặc tỉnh.
Ví dụ: “Metropolis, State” (Thành phố Metropolis, Tiểu bang State)

4. Mã bưu điện (nếu có):

Nếu bạn biết mã bưu điện của địa chỉ, hãy ghi nó ra.
Ví dụ: “ZIP Code: 12345”

5. Địa chỉ tiếng Anh của Quốc gia:

Cuối cùng, nêu rõ tên quốc gia.

Ví dụ:

 • “United States” (Hoa Kỳ)
  Ví dụ hoàn chỉnh:
  123 Main Street
  Downtown District, Cityville
  Metropolis, State
  ZIP Code: 12345
  United States

Từ vựng thông dụng mô tả địa chỉ tiếng Anh

Dưới đây là danh sách từ vựng để mô tả địa chỉ trong tiếng Anh, cùng với ký hiệu phát âm IPA (International Phonetic Alphabet):

 1. Street /striːt/ (phố): A public road in a city or town.
 2. Avenue /ˈæv.ənjuː/ (đại lộ): A wide street often lined with trees.
 3. Road /roʊd/ (đường): A general term for a route that connects two places.
 4. Lane /leɪn/ (ngõ/nhỏ): A narrow street or pathway.
 5. Boulevard /ˌbuː.ləˈvɑːrd/ (đại lộ): A wide street with trees and greenery.
 6. Square /skweər/ (quảng trường): An open area in a city often surrounded by buildings.
 7. Court /kɔːrt/ (hẻm/hẻo): A small road with few or no houses along it.
 8. Terrace /ˈter.ɪs/ (liền kề): A row of houses connected to each other in a line.
 9. Building /ˈbɪl.dɪŋ/ (toà nhà): A structure used as a dwelling, business, or other purpose.
 10. Apartment /əˈpɑːrt.mənt/ (căn hộ): A set of rooms in a larger building, often divided into living units.
 11. Unit /ˈjuː.nɪt/ (đơn vị): A separate living space within a larger building.
 12. Floor /flɔːr/ (tầng): A level of a building.
 13. Suite /swiːt/ (phòng hoặc căn hộ): A set of connected rooms, often used in hotels or office buildings.
 14. Block /blɑːk/ (khối): A group of buildings bounded by four streets.
 15. District /ˈdɪs.trɪkt/ (khu vực): An area with distinct characteristics, often used to describe different parts of a city.
 16. Suburb /ˈsʌb.ɝːb/ (ngoại ô): An outlying residential area of a city.
 17. City /ˈsɪt.i/ (thành phố): A large urban area.
 18. Town /taʊn/ (thị trấn): A smaller urban area than a city.
 19. Village /ˈvɪl.ɪdʒ/ (ngôi làng): A small community in a rural area.
 20. Country /ˈkʌn.tri/ (quốc gia): A sovereign state with its own government, land, and people.

Lưu ý: Phát âm được viết bằng ký hiệu IPA giúp bạn hiểu rõ cách phát âm của từng từ. Tuy nhiên, nếu bạn không quen với ký hiệu IPA, việc nghe mẫu âm thanh thực tế sẽ giúp bạn nắm vững hơn cách phát âm chính xác của từng từ.

Mô tả địa chỉ tiếng Anh khi nào?

Mô tả địa chỉ tiếng Anh khi nào?

Mô tả địa chỉ tiếng Anh khi nào?

1. Hỏi đường:

Person A: “Excuse me, could you please tell me how to get to 123 Main Street?” (Nhờ bạn, bạn có thể chỉ cho tôi cách đến 123 Phố Main không?)

Person B: “Sure! Go straight down this road, turn left at the second traffic light, and you’ll find 123 Main Street on your right.” (Tất nhiên! Đi thẳng theo con đường này, rẽ trái tại đèn giao thông thứ hai, và bạn sẽ thấy 123 Phố Main bên phải.)

2. Đặt địa chỉ tiếng Anh giao hàng:

Customer: “I’d like to place an order for delivery.” (Tôi muốn đặt hàng giao tận nơi.)

Employee: “Of course! Can you please provide your address?” (Tất nhiên! Bạn có thể cung cấp địa chỉ của bạn được không?)

Customer: “It’s 456 Oak Avenue, Springfield, State, ZIP Code: 67890.” (Đó là số nhà 456 Đại lộ Oak, Thị trấn Springfield, Tiểu bang State, Mã bưu điện: 67890.)

3. Điểm hẹn tại địa chỉ:

Friend A: “Let’s meet up tomorrow. Where should we meet?” (Hẹn gặp nhau ngày mai. Chúng ta nên gặp ở đâu?)

Friend B: “How about at the café at 789 Park Street?” (Làm thế nào nếu chúng ta gặp ở quán cà phê số 789 Đường Park?)

Friend A: “Sounds good! See you there.” (Hợp lý! Hẹn gặp bạn ở đó.)

4. Thông tin địa chỉ trong môi trường làm việc:

Employee A: “We need your contact details for the project file. Could you please provide your address?” (Chúng tôi cần thông tin liên hệ của bạn cho tệp dự án. Bạn có thể cung cấp địa chỉ của bạn được không?)

Employee B: “Sure, it’s 1010 Business Street, Downtown District, Metropolis, State.” (Tất nhiên, đó là số 1010 Đường Business, Phường Downtown, Thành phố Metropolis, Tiểu bang State.)

Bài tập luyện tập

Cùng thực hành!

Cùng thực hành!

Bài tập 1: Kéo từ đúng vào các ô trống để hoàn thành đoạn đối thoại:

Person A: “Excuse me, can you help me? I’m looking for the 1.”

Person B: “Of course! It’s 2, right 3 from the park, in the 4 district of 5, 6. The 7 is 8. You can’t miss it!”

Đáp án:

Library
on Elm Street
across
downtown
Springfield
State
ZIP Code
12345

Bài tập 2: Đặt câu hỏi để hỏi về địa chỉ tiếng Anh dưới đây:

 • Address: 789 Pine Avenue, Hillside, Sunnyville, State, ZIP Code: 56789, United States.
 • Address: 456 Oak Street, Downtown District, Cityville, State, ZIP Code: 23456, United States.
 • Address: 1010 Main Road, Greenfield, Metropolis, State, ZIP Code: 34567, United States.

Ví dụ: “What is the address of 789 Pine Avenue?”

Bài tập 3:

Mô tả địa chỉ tiếng Anh của bạn cho người khác. Sử dụng các yếu tố như số nhà, tên đường, phường/xã, quận/huyện, thành phố/tỉnh, mã bưu điện và quốc gia.

Xem thêm: Cẩm nang giao tiếp bằng tiếng Anh khi đi máy bay

Tải xuống MIỄN PHÍ ngay
Bộ tài liệu học tốt tiếng Anh độc quyền của Language Link Academic (cập nhật 2020)!

Kiểm tra tiếng Anh miễn phí ngay cùng chuyên gia khảo thí đến từ Anh Quốc
& nhận những phần quà hấp dẫn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Sử dụng "look forward to" sao cho chuẩn?

Sử dụng “look forward to” sao cho chuẩn?

Ngữ pháp tiếng Anh 24.05.2024

Look forward to là một cụm động từ phổ biến trong tiếng Anh, được ử dụng để thể hiện ự mong chờ, háo hức [...]

Đại từ phản thân – Reflexive pronouns trong tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh 24.05.2024

Đại từ phản thân, hay còn gọi là đại từ tự ám chỉ, là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh Chúng đóng [...]
3 phút giỏi ngay Quy tắc OSASCOMP - Trật tự tính từ

3 phút giỏi ngay Quy tắc OSASCOMP – Trật tự tính từ

Ngữ pháp tiếng Anh 26.04.2024

Trật tự tính từ trong tiếng Anh là quy tắc ắp xếp các tính từ đi kèm với danh từ để tạo nên một cụm danh từ [...]
Previous Next

Đăng ký tư vấn ngay!