3 phút giỏi ngay chuyển đổi câu gián tiếp, trực tiếp

3 phút giỏi ngay chuyển đổi câu gián tiếp, trực tiếp

Chuyển đổi giữa câu gián tiếp, trực tiếp không chỉ là một kỹ năng quan trọng trong việc hiểu và sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh một cách linh hoạt, mà còn là khóa mở để thể hiện sự chính xác và linh hoạt trong việc truyền đạt thông điệp. Hãy cùng khám phá cách thức đơn giản và hiệu quả để làm điều này trong vòng 3 phút!

Điểm khác biệt giữa câu gián tiếp, trực tiếp 

Câu gián tiếp, trực tiếp là hai loại câu trong tiếng Anh, và chúng được sử dụng để truyền đạt thông tin một cách khác nhau. Dưới đây là sự khác nhau giữa câu gián tiếp, trực tiếp:

Câu Trực Tiếp (Direct Speech):

Câu trực tiếp là cách truyền đạt lời nói của một người một cách trực tiếp, như nguyên văn. Khi sử dụng câu trực tiếp, chúng ta trích dẫn hoặc đặt lời nói của người khác chính xác như được nói ra.

Câu trực tiếp thường được đặt trong dấu ngoặc kép (” “) và thường kết thúc bằng dấu câu như dấu chấm (.), dấu chấm phẩy (;), hoặc dấu chấm hỏi (?). 

Điểm khác biệt giữa câu gián tiếp, trực tiếp 

Điểm khác biệt giữa câu gián tiếp, trực tiếp

 • Ví dụ Câu trực tiếp: “She said, ‘I am going to the store.'”
 1. Đặc điểm:

  • Hiển thị nguyên văn lời nói của người nói.
  • Thường được đặt trong dấu ngoặc kép (” “).
  • Đặc trưng bởi việc sử dụng dấu hai chấm (:).
  • Ví dụ: “He said, ‘I will come to the meeting.'”
 2. Dấu ngoặc:

  • Sử dụng dấu ngoặc kép (” “) để bao quanh nguyên văn lời nói.
  • Dấu phẩy (,) hoặc dấu chấm (.) đặt trước dấu ngoặc đóng.
 3. Chuyển thể:

  • Khi chuyển câu trực tiếp thành câu gián tiếp, thường phải điều chỉnh dạng của đại từ và thì của động từ.
  • Ví dụ: “He said, ‘I am happy.’ → He said that he was happy.”

Xem thêm: 

Cấu trúc và cách sử dụng Would you mind

Các phương pháp học tiếng anh chuyên nghiệp tốt nhất bạn nên tham khảo

Câu Gián Tiếp (Indirect Speech):

Câu gián tiếp là cách truyền đạt lời nói của người nói mà không sử dụng nguyên văn lời nói. Trong câu gián tiếp, chúng ta thường diễn đạt ý nghĩa hoặc thông tin từ lời nói của người khác mà không trích dẫn từng từ nguyên văn. Câu gián tiếp thường sử dụng các từ ngữ giới thiệu như “that” hoặc “if.”.

Câu gián tiếp, trực tiếp trong tiếng Anh

Câu gián tiếp, trực tiếp trong tiếng Anh

 • Ví dụ Câu gián tiếp: “She said that she was going to the store.”
 1. Đặc điểm:

  • Truyền đạt ý của người nói mà không sử dụng nguyên văn lời nói.
  • Thường không sử dụng dấu ngoặc kép.
  • Dùng từ “that” để giới thiệu câu gián tiếp.
  • Ví dụ: “He said that he would come to the meeting.”
 2. Dấu ngoặc:

  • Thường không sử dụng dấu ngoặc kép.
 3. Chuyển thể:

  • Đại từ và thì của động từ thường phải được điều chỉnh khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp.
  • Ví dụ: “She said, ‘I have a car.’ → She said that she had a car.”

Phương pháp chuyển câu gián tiếp, trực tiếp cho nhau

Chuyển từ Câu Trực Tiếp sang Câu Gián Tiếp:

1. Đổi từ “said” và tương tự

 • Thay thế từ “said” bằng các từ như “told,” “asked,” “explained,” tùy thuộc vào ngữ cảnh.
 • Ví dụ: “She said, ‘I am happy.'” → She told me that she was happy.”

2. Thay đổi thì và dạng động từ:

 • Thay đổi thì và dạng động từ theo quy tắc.
 • Ví dụ: “He said, ‘I will come tomorrow.'” → He said that he would come the next day.”

3. Thay đổi đại từ:

 • Thay đổi đại từ cá nhân và đại từ chỉ đối tượng theo ngữ cảnh.
 • Ví dụ: “She said, ‘I have a cat.'” → She said that she had a cat.”

4. Thêm/cắt từ nối như “that”:

 • Thêm từ nối “that” hoặc loại bỏ nếu câu gián tiếp vẫn hiểu được mà không cần.
 • Ví dụ: “He said, ‘I am leaving now.'” → He said that he was leaving now.”

5. Điều chỉnh thời gian và địa điểm:

 • Điều chỉnh các thông tin về thời gian và địa điểm nếu cần thiết.
 • Ví dụ: “She said, ‘I will meet you here.'” → She said that she would meet me there.”

Chuyển từ Câu Gián Tiếp sang Câu Trực Tiếp:

1. Đặt lại thì và dạng động từ:

 • Chuyển đổi thì và dạng động từ từ câu gián tiếp sang câu trực tiếp.
 • Ví dụ: “She said that she was coming.” → “She said, ‘I am coming.'”

2. Thay đổi đại từ:

 • Thay đổi đại từ cá nhân và đại từ chỉ đối tượng theo ngữ cảnh.
 • Ví dụ: “He told me that he had a new car.” → “He told me, ‘I have a new car.'”

3. Loại bỏ hoặc thêm từ nối như “that”:

 • Loại bỏ từ nối “that” nếu không cần thiết hoặc thêm vào nếu cần.
 • Ví dụ: “She said that she would come.” → “She said she would come.”

4. Chú ý đến từ nối “if” và “whether”:

 • “If” trong câu gián tiếp thường thay thế bằng “whether” trong câu trực tiếp.
 • Ví dụ: “He asked if I was ready.” → “He asked, ‘Are you ready?'”

5. Tăng dấu nhấn và cảm xúc:

 • Thêm dấu nhấn, cảm xúc và biểu cảm theo ngữ cảnh.
 • Ví dụ: “She said that she was excited.” → “She said, ‘I’m so excited!'”

Quy tắc thay đổi thì và dạng động từ khi thực hiện chuyển đổi câu gián tiếp, trực tiếp

Quy tắc thay đổi thì và dạng động từ khi thực hiện chuyển đổi câu gián tiếp, trực tiếp

Quy tắc thay đổi thì và dạng động từ khi thực hiện chuyển đổi câu gián tiếp, trực tiếp

Thì Câu Trực Tiếp Thì Câu Gián Tiếp
Hiện tại đơn Quá khứ đơn
Hiện tại tiếp diễn Quá khứ tiếp diễn
Hiện tại đơn Quá khứ đơn
Hiện tại tiếp diễn Quá khứ tiếp diễn
Tương lai đơn Quá khứ đơn
Tương lai tiếp diễn Quá khứ tiếp diễn
Hiện tại hoàn thành Quá khứ hoàn thành
Quá khứ hoàn thành Quá khứ hoàn thành

Ví dụ:

 1. Thì Hiện Tại Đơn:

  • Câu trực tiếp: “I am a student.”
  • Câu gián tiếp: “He said that he was a student.”
 2. Thì Quá Khứ Tiếp Diễn:

  • Câu trực tiếp: “She was reading a book.”
  • Câu gián tiếp: “She said that she had been reading a book.”
 3. Thì Tương Lai Đơn:

  • Câu trực tiếp: “I will visit my friend.”
  • Câu gián tiếp: “He said that he would visit his friend.”

 

Chuyển đổi Thì hiện tại đơn

Chuyển đổi Thì hiện tại đơn

 •  

Bài tập chuyển đổi câu gián tiếp, trực tiếp

Dưới đây là một số bài tập để thực hành chuyển đổi giữa câu gián tiếp, trực tiếp. Mục tiêu là thay đổi thì, đại từ, địa điểm, và thời gian theo quy tắc chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp và ngược lại.

Bài Tập 1 – Chuyển đổi câu gián tiếp, trực tiếp:

Chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp:

 1. “She said, ‘I am going to the party.'”
 2. “He said, ‘I will finish the project tomorrow.'”
 3. “They said, ‘We have already booked the tickets.'”
 4. “I told her, ‘You are my best friend.'”

Bài Tập 2 – Chuyển đổi câu gián tiếp, trực tiếp:

Chuyển từ câu gián tiếp sang câu trực tiếp:

 1. “She told me that she was leaving early.”
 2. “He said that he would call me the next day.”
 3. “They explained that they had already visited the museum.”
 4. “I asked if she had read the book.”

Đáp Án chuyển đổi câu gián tiếp, trực tiếp:

Bài Tập 1: (Câu Trực Tiếp → Câu Gián Tiếp)

 1. She said that she was going to the party.
 2. He said that he would finish the project the next day.
 3. They said that they had already booked the tickets.
 4. I told her that she was my best friend.

Bài Tập 2: (Câu Gián Tiếp → Câu Trực Tiếp)

 1. She said, “I am leaving early.”
 2. He said, “I will call you the next day.”
 3. They explained, “We have already visited the museum.”
 4. I asked, “Have you read the book?”

Tải xuống MIỄN PHÍ ngay
Bộ tài liệu học tốt tiếng Anh độc quyền của Language Link Academic (cập nhật 2020)!

Kiểm tra tiếng Anh miễn phí ngay cùng chuyên gia khảo thí đến từ Anh Quốc
& nhận những phần quà hấp dẫn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Sử dụng "look forward to" sao cho chuẩn?

Sử dụng “look forward to” sao cho chuẩn?

Ngữ pháp tiếng Anh 24.05.2024

Look forward to là một cụm động từ phổ biến trong tiếng Anh, được ử dụng để thể hiện ự mong chờ, háo hức [...]

Đại từ phản thân – Reflexive pronouns trong tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh 24.05.2024

Đại từ phản thân, hay còn gọi là đại từ tự ám chỉ, là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh Chúng đóng [...]
3 phút giỏi ngay Quy tắc OSASCOMP - Trật tự tính từ

3 phút giỏi ngay Quy tắc OSASCOMP – Trật tự tính từ

Ngữ pháp tiếng Anh 26.04.2024

Trật tự tính từ trong tiếng Anh là quy tắc ắp xếp các tính từ đi kèm với danh từ để tạo nên một cụm danh từ [...]
Previous Next

Đăng ký tư vấn ngay!