Những câu chúc tết 2023 bằng tiếng Anh đầy sâu sắc và ý nghĩa

Những câu chúc tết 2023 bằng tiếng Anh đầy sâu sắc và ý nghĩa

Năm mới luôn mang lại khởi đầu mới, cùng những cơ hội mới đến với tất cả mọi người. Ai nấy đều rất hào hứng để vạch ra cho mình những kế hoạch mới. Bắt đầu năm 2023 với những câu nói hay và ý nghĩa sẽ khơi dậy hy vọng cho tương lai và thúc đẩy bạn đạt được những dự định của mình. Trong bài viết ngày hôm nay, Language Link Academic sẽ chia sẻ với bạn những câu chúc tết 2023 bằng tiếng Anh cực hay giúp bạn đánh thức nguồn năng lượng dồi dào trong năm mới. Và chia sẻ những điều tốt đẹp đến với mọi người xung quanh.

I. Những câu chúc tết 2023 bằng tiếng Anh đầy cảm xúc dành cho gia đình

Những câu chúc tết 2023 bằng tiếng Anh đầy cảm xúc dành cho gia đình

Những câu chúc tết 2023 bằng tiếng Anh đầy cảm xúc dành cho gia đình

1. Being a part of this family is everything I could ask for. This year is going to be full of love and happiness, and I promise to always be there for you, just like you’re always there for me. Happy New Year!

Trở thành một phần của gia đình này là tất cả những gì tôi mong muốn. Năm nay sẽ tràn ngập tình yêu và hạnh phúc, và tôi hứa sẽ luôn ở bên bạn, giống như bạn luôn ở đó vì tôi. Chúc mừng năm mới!

2. I hope your New Year’s Eve is a lot of fun! May all of your dreams come true, and may every single member of our family find what they’re looking for. Happy New Year!

Tôi hy vọng đêm giao thừa của bạn thật nhiều niềm vui! Cầu cho tất cả những giấc mơ của bạn đều trở thành sự thật, và mọi thành viên trong gia đình chúng ta đều tìm thấy những gì chúng ta đang tìm kiếm. Chúc mừng năm mới!

3. We’ve been through a lot this year, but we managed to cope with every difficulty. Nothing can tear us apart. Thank you for being with me through the good and the bad, family. Happy New Year.

Chúng ta đã trải qua rất nhiều điều trong năm nay, nhưng chúng ta đã xoay sở để đối phó với mọi khó khăn. Không có gì có thể chia rẽ chúng ta. Cảm ơn bạn – gia đình tôi vì đã luôn ở bên tôi, cùng tôi vượt qua những điều tốt và xấu. Chúc mừng năm mới.

4. It’s been a tough year full of loss and grief, but we’ve had each other, and that helped us to get over everything. May the upcoming year be a time filled with peaceful energy and wonderful surprises.

Đó là một năm khó khăn, đầy mất mát và đau buồn, nhưng chúng tôi đã luôn có nhau và điều đó đã giúp chúng tôi vượt qua tất cả. Cầu mong năm tới sẽ là khoảng thời gian tràn đầy năng lượng yên bình và những điều bất ngờ tuyệt vời.

5. Happy New Year. Thank you for always being there for me, my family. May we all stay healthy, peaceful and happy

Chúc mừng năm mới. Cảm ơn vì đã luôn bên cạnh tôi, gia đình của tôi. Cầu cho tất cả chúng ta sẽ luôn khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc.

6. May the new year bring you peace, joy, and happiness.

Cầu cho năm mới sẽ mang lại cho bạn sự bình an, niềm vui và hạnh phúc.

7. May the new year bless you with health, wealth, and happiness.

Năm mới chúc bạn sức khỏe, tiền tài và hạnh phúc

8. Let your dreams take flight in the new year!

Hãy để những ước mơ của bạn cất cánh trong năm mới!

9. We all make mistakes and sometimes really bad ones. But, only few people have a family like ours that knows how to forgive and still share its love! I’m happy to have you all in my life. Happy and Warm New Year!

Tất cả chúng ta đều phạm sai lầm và đôi khi đó là những sai lầm tồi tệ. Nhưng, ít ai có được một gia đình như gia đình chúng tôi, biết tha thứ và sẻ chia yêu thương! Tôi rất vui khi có tất cả các bạn trong đời. Chúc mừng năm mới!

10. This family is the beautiful gift that all I have. May this new year make new cheerful memories with my lovely family.

Gia đình này là món quà tuyệt đẹp, là tất cả những gì tôi có. Cầu mong năm mới này sẽ mang đến những kỷ niệm đầy vui vẻ với gia đình thân yêu của tôi.

II. Những câu chúc ấm áp đến bạn bè, đồng nghiệp nhân dịp năm mới

Những câu chúc ấm áp đến bạn bè, đồng nghiệp nhân dịp năm mới

Những câu chúc ấm áp đến bạn bè, đồng nghiệp nhân dịp năm mới

1. I knew I could make it through everything I faced this year because of you. Thank you for your amazing friendship! I wish the best for you in 2023.

Tôi biết tôi có thể vượt qua mọi thứ mà tôi phải đối mặt trong năm nay là nhờ có bạn. Cảm ơn vì tình bạn tuyệt vời của bạn! Tôi ước những điều tốt nhất đến với bạn trong năm 2023.

2. I’m so proud of everything you accomplished in 2022. Hope you are always strong enough and full of energy to fulfill your goals in the new year

Tôi rất tự hào về mọi thứ bạn đã đạt được trong năm 2022. Hy vọng bạn luôn đủ mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng để thực hiện những mục tiêu của mình trong năm mới

3. Here’s to another year full of joy, laughter, and unforgettable memories with a great friend!

Đây là một năm đầy niềm vui, tiếng cười và những kỷ niệm khó quên với một người bạn tuyệt vời!

4. Let this year be the year you go after progress over perfection and savor every victory you make along the way to your goals.

Hãy để năm nay là năm bạn theo đuổi sự tiến bộ về sự hoàn hảo và thưởng thức mọi chiến thắng bạn đạt được trên con đường tiến đến mục tiêu của mình.

5. May this coming year lead you on a new exciting adventure, complete with life-changing experiences and deeper friendships.

Cầu mong năm tới sẽ dẫn bạn vào một cuộc phiêu lưu thú vị mới, hoàn thành với những trải nghiệm thay đổi cuộc sống và một tình bạn sâu sắc hơn.

6. Please accept my New Year wishes 2023. Wishing you a new year full of happiness, health and peace

Hãy nhận lời chúc tết 2023 của tôi. Chúc bạn một năm mới tràn đầy hạnh phúc, dồi dào sức khỏe và bình an

7. 2023. New year, new beginning. I wish you good luck on all your journeys. I hope you are strong enough to be able to overcome the obstacles that life brings

Năm 2023. Năm mới, khởi đầu mới. Tôi cầu cho bạn luôn gặp may mắn trên mọi hành trình của mình. Tôi hy vọng bạn đủ mạnh mẽ để có thể vượt qua những trở ngại mà cuộc sống mang lại

8. I wish the best for my friend in 2023. Just wish you always healthy and happy on the path you have chosen.

Tôi mong những điều tốt đẹp nhất đến với bạn của tôi trong năm 2023. Chỉ mong bạn luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc trên con đường mình đã chọn

9. I hope this new year, you and I will always be together, overcome sadness, enjoy joy together. Hope our friendship deepens

Tôi hy vọng năm mới này, bạn và tôi vẫn luôn ở bên nhau, cùng nhau vượt qua nỗi buồn, tận hưởng niềm vui. Hy vọng tình bạn của chúng ta ngày càng sâu sắc

10. You made this past year one full of endless laughter and joy. May next year bring us the same and more.

Bạn đã biến năm vừa qua tràn ngập tiếng cười và niềm vui bất tận. Cầu mong năm tới cũng sẽ mang lại cho chúng ta niềm hạnh phúc như vậy và nhiều hơn thế nữa.

III. Những câu chúc tết 2023 sâu sắc nhất dành cho người bạn yêu

Những câu chúc tết 2023 bằng tiếng Anh đầy cảm xúc dành cho người yêu

Những câu chúc tết 2023 bằng tiếng Anh đầy cảm xúc dành cho người yêu

1. I want to express my love for you, but I can’t find the right words. I just want you to be happy and peaceful, and I’m sure that this new year will be kind to you. May all of your dreams come true.

Anh muốn bày tỏ tình yêu của anh dành cho em, nhưng anh không thể tìm thấy những từ thích hợp. Anh chỉ muốn em được hạnh phúc và bình yên. Và anh chắc chắn rằng năm mới này sẽ tử tế với em. Cầu cho tất cả những giấc mơ của em trở thành sự thật.

2. No matter where I am or what I do, I think of you and I miss you like crazy. May our every New Year’s Eve be an opportunity to gather together and welcome a new year with a smile. Happy New Year!

Bất kể đang ở đâu hay làm gì, anh luôn nghĩ về em và anh rất nhớ em. Cầu mong mỗi đêm giao thừa sẽ là cơ hội để ta ở bên nhau và chào đón một năm mới với nụ cười rạng rỡ. Chúc mừng năm mới!

3. I see every new year as a great opportunity to change my life. The only thing I don’t want to change is you. I love you and I miss you. Happy New Year. 

Tôi thấy mỗi năm mới là một cơ hội tuyệt vời để thay đổi cuộc sống của tôi. Điều duy nhất tôi không muốn thay đổi là bạn. Tôi yêu bạn và tôi nhớ bạn. Chúc mừng năm mới.

4. Happy New Year from someone who is Adorable, Handsome and intelligent and wants to see you smiling always.

Chúc mừng năm mới từ một người đáng yêu, đẹp trai và thông minh và muốn thấy em luôn mỉm cười.

5. I can’t believe another year has passed. Time flies when you’re with the one you love most. Happy New Year!

Tôi không thể tin rằng một năm nữa đã trôi qua. Thời gian trôi nhanh khi bạn ở bên người mình yêu nhất. Chúc mừng năm mới!

6. Happy New Year, my love! I feel like I can accomplish anything in this new year with you by my side.

Chúc mừng năm mới, tình yêu của tôi! Tôi cảm thấy như tôi có thể hoàn thành bất cứ điều gì trong năm mới này khi có bạn ở bên cạnh tôi.

7. I know I’m not the easiest person to love, but you’ve always been with me even when I was my worst. Thank you for never letting me go. This New Year I promise to overcome all difficulties and share happiness together

Tôi biết tôi không phải là người dễ yêu nhất, nhưng bạn đã luôn ở bên tôi ngay cả khi tôi tồi tệ nhất. Cảm ơn bạn đã không bao giờ để tôi đi. Tết này tôi hứa sẽ cùng bạn vượt qua mọi khó khăn và chia sẻ hạnh phúc.

8. If I had three wishes to make; I would wish to be with you always, to love you always and to have your heart always. Happy New Year!

Nếu em có ba điều ước để thực hiện; Em ước được ở bên anh mãi mãi, luôn yêu anh và luôn tồn tại trong trái tim anh. Chúc mừng năm mới!

9. My dearest girlfriend, you are my most precious treasure. May the upcoming year bring you all good things. Happy New Year; love you, babe.

Bạn gái thân yêu nhất của tôi, em là kho báu quý giá nhất của tôi. Hy vọng năm sắp tới mang lại cho em tất cả những điều tốt đẹp. Chúc mừng năm mới; tôi yêu em.

10. It’s hard to explain how much love I feel for you. Just believe that you are the most important person in my life. Let’s have the best year. Happy New Year, baby.

Thật khó để giải thích tình yêu mà tôi dành cho em nhiều như thế nào. Chỉ cần tin rằng em là người quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi. Hãy có một năm tốt đẹp nhất. Chúc mừng năm mới, em yêu.

Vậy là bài viết bên trên đã giúp bạn tổng hợp 30 câu chúc tết 2023 bằng tiếng Anh hay nhất để gửi đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hay người bạn yêu. Hy vọng bạn sẽ có thể chọn được những câu chúc tuyệt vời nhất để gửi gắm đến họ. Chúc mừng năm mới!

Xem thêm

Khám phá kho từ vựng tiếng Anh Tết 2023

 
 
 
 

Tải xuống MIỄN PHÍ ngay
Bộ tài liệu học tốt tiếng Anh độc quyền của Language Link Academic (cập nhật 2020)!

Kiểm tra tiếng Anh miễn phí ngay cùng chuyên gia khảo thí đến từ Anh Quốc
& nhận những phần quà hấp dẫn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Sử dụng "look forward to" sao cho chuẩn?

Sử dụng “look forward to” sao cho chuẩn?

Thư viện tiếng Anh 24.05.2024

Look forward to là một cụm động từ phổ biến trong tiếng Anh, được ử dụng để thể hiện ự mong chờ, háo hức [...]

Đại từ phản thân – Reflexive pronouns trong tiếng Anh

Thư viện tiếng Anh 24.05.2024

Đại từ phản thân, hay còn gọi là đại từ tự ám chỉ, là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh Chúng đóng [...]
3 phút giỏi ngay Quy tắc OSASCOMP - Trật tự tính từ

3 phút giỏi ngay Quy tắc OSASCOMP – Trật tự tính từ

Thư viện tiếng Anh 26.04.2024

Trật tự tính từ trong tiếng Anh là quy tắc ắp xếp các tính từ đi kèm với danh từ để tạo nên một cụm danh từ [...]
Previous Next

Đăng ký tư vấn ngay!