Bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Phật giáo

Tiếng Anh chuyên ngành Phật giáo có lẽ là nhóm từ vựng khá xa lạ đối với đa số những ai học tiếng Anh. Bởi khi học tiếng Anh, người học hầu như chỉ học những nhóm từ thông dụng, phổ biến, được sử dụng nhiều trong văn bản và giao tiếp hàng ngày mà ít khi quan tâm hay để ý những nhóm từ vựng khác liên quan tới một chuyên ngành cụ thể hoặc tôn giáo.

Tuy nhiên, nhóm từ tiếng Anh chuyên ngành Phật giáo khá thú vị nếu chúng ta có sự quan tâm, tìm hiểu và học hỏi nó, bạn sẽ tìm được ở đây những từ ngữ khá lạ lùng có liên quan tới tôn giáo này. Do đó, trong bài viết này, bạn đọc hãy cùng Language Link Academic ghi chép những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Phật giáo này nhé, bởi biết đâu chúng sẽ có ích với bạn trong tương lai.

Bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Phật giáo

1. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Phật giáo

STT  Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
 1 Buddhist nun /ˈbʊdɪst  nʌn/ ni cô, sư cô
 2 Buddhist monastery /ˈbʊdɪst ˈmɑːnəsteri/: tu viện
 3 enlightenment /ɪnˈlaɪtnmənt/ giác ngộ
 4 pagoda /ˈbʊdɪst ˈtempl/ chùa
 5 charity /ˈtʃærəti/ từ thiện
 6 to draw a fortune stick /drɔː e ˈfɔːrtʃən stɪk/ xin xăm
 7 to help interpret the fortune stick /help ɪnˈtɜːrprɪt ðə ˈfɔːrtʃən stɪk/ giải xăm
 8 to give offerings /ɡɪv ˈɑːfərɪŋz/ dâng đồ cúng
 9 incense sticks /ˈɪnsens stɪks/ cây nhang
 10 to pray /preɪ/ cầu nguyện
 11 to kowtow /ˌkaʊˈtaʊ/ lạy
 12 to light incense sticks /laɪt ˈɪnsens stɪks/ đốt nhang
 13 meditate /ˈmedɪteɪt/ ngồi thiền
 14 to do volunteer work at a temple /duː ˌvɑːlənˈtɪr wɜːrk ət e ˈtempl/ làm công quả
 15 merciful /ˈmɜːrsɪfl/ từ bi
 16 mercy /ˈmɜːrsi/ lòng từ bi
 17 to say Buddhist chants /seɪ ˈbʊdɪst tʃænts/ niệm Phật
 18 wai /wai/ khấn vái
 19 to walk around collecting alms /wɔːk əˈraʊnd kəˈlektɪŋ ɑːmz/ đi khất thực
 20 Vietnamese Buddhist Association /viːˌetnəˈmiːz ˈbʊdɪst əˌsoʊsiˈeɪʃn/ Giáo Hội Phật giáo Việt Nam
 21 Buddhist robe /ˈbʊdɪst roʊb/ áo cà sa
 22 a Buddhist /e ˈbʊdɪst/ Phật tử
 23 a paper (lotus flower) lantern /e ˈpeɪpər (ˈloʊtəs ˈflaʊər) ˈlæntərn/ hoa đăng
 24 bohisattva /ˌboʊdɪˈsɑːtvə/ bồ tát
 25 Buddhism /ˈbʊdɪzəm/ Phật giáo
 26 emptiness /ˈemptinəs/ tính không
 27 to float a paper (lotus flower) lantern /floʊt e ˈpeɪpər (ˈloʊtəs ˈflaʊər) ˈlæntərn/ thả hoa đăng
 28 to become a monk or nun /liːv hoʊm (tuː bɪˈkʌm e mʌŋk ɔːr nʌn/ xuất gia
 29 rebirth /ˌriːˈbɜːrθ/ tái sinh
 30 solemn /ˈsɑːləm/ trang nghiêm
 31 Statue of Buddha /ˈstætʃuː əv ˈbʊdə/ tượng Phật
 32 the Buddha /ðə ˈbʊdə/ Đức Phật
 33 the (Buddhist) Great Hall /ðə (ˈbʊdɪst ) ɡreɪt hɔːl/ Chánh điện
 34 Take Refuge in the Three Jewels /teɪk ˈrɛfjuːʤ ɪn ðə θriː ˈʤuːəlz/ Quy Y Tam Bảo
 35 Amitabha Buddha /əmiˈtaːbʱə ˈbʊdə/ Đức Phật A Di Đà
 36 Three Jewels /θriː ˈʤuːəlz/ Tam Bảo (Phật-Pháp-Tăng)
 37 Noble Eightfold Path /ˈnəʊblər eɪt.fəʊld pɑːθ/ Bát chánh đạo
 38 Avalokitesvara Bodhisattva /ˌʌvəloʊkɪˈteɪʃvərə ˌboʊdiːˈsʌtvə/ Quan Thế Âm Bồ tát
 39 The Four Noble Truths /ðə fɔːr ˈnəʊblər truːθs/ Tứ diệu đế
 40 Pure Land Buddhism /pjʊər lænd ˈbʊd.ɪ.zəm/ Tịnh Độ Tông
 41 Medicine Buddha /ˈmed.ɪ.sən bʊdə/ Đức Phật Dược Sư
 42 Middle Way /ˈmɪd.əl weɪ/ Trung Đạo
 43 bodhisattva /ˌboʊdɪˈsʌtvə/ Bồ tát
 44 zen master /zen ˈmɑː.stər/ thiền sư
 45 Zen Buddhism /zen ˈbʊd.ɪ.zəm/ thiền tông
 46 mantra /ˈmɑntrə/ thần chú
 47 sutra /ˈsutrə/ kinh điển
 48 vegetarian /ˌvɛdʒəˈtɛriən/ người ăn chay
 49 Great Compassion Mantra /ɡreɪt kəmˈpæʃn ˈmæntrə/ Chú Đại Bi
 50 ego /ˈiɡoʊ/ bản ngã

 

2. 10 điều Phật dạy bằng tiếng Anh

 1. The greatest pity in life is self-belittlement. Đáng thương lớn nhất của đời người là sự tự ti.
 2. The greatest ignorance in life is deceit.Ngu dốt lớn nhất của đời người là sự dối trá.
 3. The greatest error in life is to lose oneself. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất chính mình.
 4. The greatest enemy in life is the self. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính bản thân mình.
 5. The greatest wealth in life is health and wisdom. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ.
 6. The greatest pride in life is recovering from failures.Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là sự vươn lên sau khi gục ngã.
 7. The greatest failure in life is vanity. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại.
 8. The greatest crime in life is disloyalty to parents. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu với cha mẹ.
 9. The greatest bankruptcy in life is hopelessness. Phá sản lớn nhất của đời người là sự tuyệt vọng.
 10. The greatest tragedy in life is jealousy. Bi ai lớn nhất của đời người là sự ghen tị.

Như vậy, từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Phật giáo khá thú vị và phong phú, cung cấp cho bạn đọc rất nhiều những kiến thức về Phật giáo mà bình thường chúng ta ít khi để ý hay quan tâm. Ngoài ra, tiếng Anh chuyên ngành Phật giáo cũng là nhóm từ vựng đáng để chúng ta học hỏi và trải nghiệm, bởi biết đâu chúng sẽ giúp ích bạn trong nhiều trường hợp trong tương lai.

Vì vậy, đừng bỏ lỡ khóa học Tiếng Anh Giao tiếp Chuyên nghiệp của Language Link Academic để có thể học thêm nhiều nhóm từ vựng về chuyên ngành thú vị khác nhé. Chúc các bạn thành công!

Tải xuống MIỄN PHÍ ngay
Bộ tài liệu học tốt tiếng Anh độc quyền của Language Link Academic (cập nhật 2020)!

Kiểm tra tiếng Anh miễn phí ngay cùng chuyên gia khảo thí đến từ Anh Quốc
& nhận những phần quà hấp dẫn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Sử dụng "look forward to" sao cho chuẩn?

Sử dụng “look forward to” sao cho chuẩn?

Thư viện tiếng Anh người lớn 24.05.2024

Look forward to là một cụm động từ phổ biến trong tiếng Anh, được ử dụng để thể hiện ự mong chờ, háo hức [...]

Đại từ phản thân – Reflexive pronouns trong tiếng Anh

Thư viện tiếng Anh người lớn 24.05.2024

Đại từ phản thân, hay còn gọi là đại từ tự ám chỉ, là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh Chúng đóng [...]
3 phút giỏi ngay Quy tắc OSASCOMP - Trật tự tính từ

3 phút giỏi ngay Quy tắc OSASCOMP – Trật tự tính từ

Thư viện tiếng Anh người lớn 26.04.2024

Trật tự tính từ trong tiếng Anh là quy tắc ắp xếp các tính từ đi kèm với danh từ để tạo nên một cụm danh từ [...]

BÌNH LUẬN

2 thoughts on "Bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Phật giáo"

 1. Phạm Văn Chủ says:

  The greatest crime is the disloyalty to parents : tội lớn nhất là tội bất hiếu với cha mẹ

 2. Qyan Do says:

  The greatest crime in life is disloyalty to parents. – Tội lỗi lớn nhất của đời người là đánh mất chính bản thân mình.
  ( Xin vui lòng chỉnh lại phần dịch )

Comments are closed.

Previous Next

Đăng ký tư vấn ngay!