By the time là gì

Làm thế nào để phân biệt cách dùng by the time và when

By the time chắc hẳn là cụm giới từ chỉ thời gian rất quen thuộc với hầu hết những người học tiếng Anh, với mật độ xuất hiện dày đặc trong các bài kiểm tra tiếng Anh lẫn trong giao tiếp cuộc sống. Tuy vậy, nhưng liệu bạn đã hiểu toàn bộ cách sử dụng của nó? Trong bài viết ngày hôm nay, Language Link Academic sẽ giúp bạn hiểu rõ toàn bộ kiến thức về cụm giới từ này. Cùng với đó, biết cách phân biệt giữa các giới từ chỉ thời gian khác. Hãy cùng tìm hiểu bài viết nhé.

I. Một số kiến thức cơ bản với by the time

Tìm hiểu toàn bộ kiến thức về by the time

Tìm hiểu toàn bộ kiến thức về by the time

1. Định nghĩa

Theo nghĩa tiếng việt, by the time được dịch là “vào thời điểm”, “vào lúc”, “tại thời gian”, “khi mà”, “trước lúc mà”, … Đây là một giới từ chỉ thời gian, được sử dụng để nói về những gì đã xảy ra vào thời điểm mà một điều gì khác xảy ra.

Ví dụ:

I had lived in 12 different cities by the time I turned 18.

(Tôi đã sống ở 12 thành phố khác nhau khi tôi 18 tuổi)

By the time she showed up, I was finished eating.

(Vào lúc cô ấy xuất hiện, tôi đã kết thúc bữa ăn của mình)

By the time we arrived, the other guests were already there.

(Khi chúng tôi đến, những vị khách khác đã ở đó)              

2. Cách dùng by the time

Khi nào thì sử dụng cụm giới từ này mà không phải là những giới từ chỉ thời gian khác? Bạn đã được học rằng chúng ta sẽ sử dụng by the time để diễn tả một điều gì đó xảy ra tại thời điểm mà một điều khác xảy ra.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng ta sử dụng by the time để diễn đạt một hành động hoặc một điều gì đó sẽ kết thúc, hoàn thành hoặc thay đổi vào một thời điểm nhất định. Do đó, chúng ta có thể sử dụng cụm giới từ này để nói về sự việc ở trong quá khứ hoặc tương lai.

Ví dụ:

By the time Peter graduates from college, he will have studied in schools for 5 years

(Khi Peter tốt nghiệp đại học, anh ấy sẽ học ở trường được 5 năm)

Ở ví dụ trên, bạn có thể thấy, by the time đang diễn tả hành động kết thúc việc học đại học. Peter đang nghĩ đến việc vào thời điểm mà anh ấy hoàn thành việc học đại học thì anh ấy đã ở ngôi trường này được 5 năm rồi.

3. Thì nào được sử dụng sau by the time?

Theo sau by the time là một mệnh đề. Nó cũng được coi như một từ nối hoặc cụm giới từ nối 2 mệnh đề với nhau. Thì của động từ sau by the time là một trong những kiến thức khiến nhiều người học nhầm lẫn nhất hiện nay. Theo ví dụ ở phần bên trên, bạn có thể sử dụng cấu trúc này để nói về một sự việc hoặc điều gì đó cả trong quá khứ lẫn hiện tại, bạn nhớ chứ? Để tránh gặp phải sai sót khi làm bài kiểm tra tiếng Anh cũng như giao tiêp trong cuộc sống hàng ngày, Language Link Academic sẽ phân tích thêm điểm này cho bạn dễ hiểu hơn. Hãy chú ý điểm kiến thức quan trọng dưới đây nhé.

By the time

Mệnh đề thời gian

Mệnh đề chính

Mô tả

Ví dụ

Thì hiện tại đơn

Thì tương lai hoàn thành

Khi mệnh đề thời gian theo sau by the time ở thì hiện tại đơn, thì mệnh đề chính sẽ ở thì tương lai hoàn thành

The sun will have set by the time I get home.
(Mặt trời sẽ lặn vào thời điểm mà tôi về đến nhà)

Thì quá khứ đơn

Thì quá khứ hoàn thành

Khi mệnh đề thời gian theo sau by the time ở thì quá khứ đơn, thì mệnh đề chính sẽ ở thì quá khứ  hoàn thành

By the time John finished his essay, most of the class had left.
(Khi John hoàn thành bài luận của mình, hầu hết lớp học đã rời đi)

Xem thêm:

10 phút giỏi ngay thì Hiện tại Đơn

Thì quá khứ đơn (Simple Past) – Cấu trúc và bài tập

II. Phân biệt cấu trúc by the time với when, until và before

Phân biệt by the time với các giới từ chỉ thời gian khác

Phân biệt by the time với các giới từ chỉ thời gian khác

Những giới từ chỉ thời gian thoạt nhìn có vẻ khác nhau nhưng lại có cách dịch nghĩa na ná nhau. Đôi khi nếu lỡ may gặp phải những câu hỏi trắc nghiệm có những từ chỉ thời gian này mà ghép từ nào vào cũng thấy câu có nghĩa và trở nên hợp lý. Vậy có cách để phân biệt những giới từ chỉ thời gian đó không? Hãy cùng Language Link Academic phân tích điểm khác nhau của 4 giới từ chỉ thời gian by the time, when, until và before nhé.

Từ chỉ thời gian

Cách dùng

Cấu trúc

Ví dụ

By the time

(Khi mà, vào lúc mà, trước lúc mà)

Diễn tả một hành động xảy ra hoặc kết thúc khi một hành động khác xảy ra

(Liên quan đến một khung thời gian hoặc một hoạt động có thời lượng và điểm kết thúc. Còn được sử dụng để ước tính hoặc so sánh tiến độ tương đối của hoạt động này với hoạt động khác)

By the time, mệnh đề 1 (thì hiện tại đơn), mệnh đề 2 (thì tương lai hoàn thành)

(By the time + S + V, S + will have + V3/ed)

By the time, mệnh đề 1 (thì quá đơn), mệnh đề 2 (thì quá khứ hoàn thành)

(By the time + S + V2/ed, S + had +V3/ed)

By the time the plane arrives, we will have completed the crossword puzzle.

(Vào thời điểm máy bay đến, chúng tôi sẽ hoàn thành trò chơi ô chữ)

When

(Khi)

Diễn tả một hành động xảy ra ngay sau khi một điều gì đó khác xảy ra.

(Xảy ra tại một thời điểm nhất định hoặc một khoảng thời gian ngắn)

 

 

When, mệnh đề 1 (thì hiện tại đơn), mệnh đề 2 (thì tương lai đơn)

(When + S + V, S + will + V)

When, mệnh đề 1 (thì hiện tại đơn), mệnh đề 2 (thì hiện tại đơn)

(When + S + V, S + V)

When, mệnh đề 1 (thì quá khứ đơn), mệnh đề 2 (thì quá khứ đơn)

(When + S + V2/ed, S + V2/ed)

When John finishes this semester, he will take a trip to France.

(Khi John kết thúc học kỳ này, anh ấy sẽ có một chuyến đi đến Pháp)

Until

(Cho đến khi)

Diễn tả một hành động không xảy ra trước khi một hành động khác xảy ra

Until, mệnh đề 1 (thì hiện tại đơn), mệnh đề 2 (thì tương lai đơn)

(Until + S + V, S + will + V)

Until, mệnh đề 1 (thì quá khứ đơn), mệnh đề 2 (thì quá khứ hoàn thành)

(Until + S + V2/ed, S + have/has +V3/ed)

Until Mary finishes her scuba-diving course, she won’t take the advanced diving class.

(Cho đến khi Mary kết thúc khóa học lặn biển, cô ấy sẽ không tham gia lớp học lặn nâng cao.)

Before

(Trước khi)

Diễn tả một điều gì đó xảy tra trước khi một điều khác xảy ra.

(không quy định tại một thời điểm cụ thể hay nhất định nào đó)

Before, mệnh đề 1 (thì hiện tại đơn), mệnh đề 2 (thì tương lai đơn)

(Before + S + V, S + will + V)

Before, mệnh đề 1 (thì quá khứ đơn), mệnh đề 2 (thì quá khứ đơn hoặc quá khứ hoàn thành)

(Before + S + V2/ed, S + V2/ed or S + have/has +V3/ed)

Before Karen leaves for work, she will roller-skate around her house three times

(Trước khi Karen đi làm, cô ấy sẽ trượt patin quanh nhà ba lần)

Xem thêm

Tất tần tật những kiến thức quan trọng về thì tương lai đơn

10 phút giỏi ngay thì Hiện tại Hoàn thành

10 phút giỏi ngay thì Quá khứ Hoàn thành

III. Bài tập vận dụng

Cùng làm bài tập vận dụng để nắm rõ kiến thức hơn nhé

Cùng làm bài tập vận dụng để nắm rõ kiến thức hơn nhé

Bài 1: Chia dạng đúng của động từ được cho vào chỗ trống

  1. By the time I ………………………….. to Madrid I will have done a lot of things (get)
  2. I hadn’t finished by the time you ……………………………….. (arrive)
  3. I will have tidied up his room by the time he …………………………….. (come)
  4. You ………………… your English by the time you came back from England. (improve)
  5. How many countries ………………….. by the time you turn 30? (visit)
  6. Will you have saved up enough money by the time you  ……………….? (retire)
  7. Will your brother have to read the book by the time he …………. To Spain? (get)
  8. By the time I got home I ……………….. a cup of coffee. (have)
  9. I had left the office by the time they …………… me (call)
  10. Will the people at home have done all the exercises by the time this class …………… over (to be)

Bài 2: Chọn by the time, until, when hoặc before để điền vào chỗ trống

1. Yes, I promise, I’ll give you my tablet ……………. I’ve bought my new one.

2. I will keep asking ……………. you send my payment.

3. I will wait here ………….. you come back.

4. He had locked the door ………… he went out.

5. I’ll have finished sewing this wonderful dress ………… she gets there for the rehearsal.

6. ………. we get up, we take a shower.

7. I’ll have the money …………… Christmas, but won’t be able to give it back before the New Year.

8. We’ll go out to lunch when he comes to visit me.

9. Before he completes the report, he will check all the facts.

10.  He had counted the coins …………… he put them in the box.

Đáp án

Bài 1

1 get

2 arrived

3 comes

4 had improved

5 will you have visited

6 retire

7 gets

8 had had

9 called

10 is

Bài 2

1 by the time

2 until

3 until

4 before

5 by the time

6 when

7 by the time

8 when

9 before

10 before

Vậy là Language Link Academic đã chia sẻ cho bạn rất nhiều kiến thức liên quan đến công thức by the time và một số giới từ chỉ thời gian khác. Bạn có thể tìm thêm nhiều bài tập hơn để luyện tập và ôn lại kiến thức. Ngoài ra, việc làm bài tập còn có thể giúp bạn rèn luyện kỹ năng làm bài thi tiếng Anh để tránh mắc sai sót trong quá trình thi nữa đấy. Nếu bạn chưa nắm chắc kiến thức, hãy xem đi xem lại bài viết để hiểu hơn nhé.

Hy vọng bài viết bên trên hữu ích cho bạn. Bạn có thể xem thêm nhiều kiến thức tiếng Anh hay tại đây.

Xem thêm

12 thì cơ bản trong tiếng Anh và “tuyệt chiêu” sử dụng chính xác nhất!

“Nằm lòng” các giới từ trong tiếng Anh chỉ với 2 phương pháp sau!

Cách dùng trạng từ trong tiếng Anh thật ‘sang’

Liên từ tiếng Anh: Tất cả những điều cần biết

 

 

Tải xuống MIỄN PHÍ ngay
Bộ tài liệu học tốt tiếng Anh độc quyền của Language Link Academic (cập nhật 2020)!

Kiểm tra tiếng Anh miễn phí ngay cùng chuyên gia khảo thí đến từ Anh Quốc
& nhận những phần quà hấp dẫn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Sử dụng "look forward to" sao cho chuẩn?

Sử dụng “look forward to” sao cho chuẩn?

Thư viện tiếng Anh 24.05.2024

Look forward to là một cụm động từ phổ biến trong tiếng Anh, được ử dụng để thể hiện ự mong chờ, háo hức [...]

Đại từ phản thân – Reflexive pronouns trong tiếng Anh

Thư viện tiếng Anh 24.05.2024

Đại từ phản thân, hay còn gọi là đại từ tự ám chỉ, là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh Chúng đóng [...]
3 phút giỏi ngay Quy tắc OSASCOMP - Trật tự tính từ

3 phút giỏi ngay Quy tắc OSASCOMP – Trật tự tính từ

Thư viện tiếng Anh 26.04.2024

Trật tự tính từ trong tiếng Anh là quy tắc ắp xếp các tính từ đi kèm với danh từ để tạo nên một cụm danh từ [...]
Previous Next

Đăng ký tư vấn ngay!