Tìm hiểu về cấu trúc not until

It was not until và cấu trúc đảo ngữ trong tiếng Anh

Khi nào thì nên sử dụng “not until” trong một câu? Nếu nó được đặt ở đầu câu, thì có cần phải đảo ngữ mệnh đề chính trong câu không? Là những câu hỏi mà Language Link Academic nhận được rất nhiều từ người học. Như bạn đã biết, not until và cấu trúc của nó là một trong những điểm ngữ pháp rất quan trọng và hay được sử dụng trong tiếng Anh. Để giúp bạn đọc giải đáp thắc mắc này, hãy cùng Language Link Academic đi tìm câu trả lời qua bài phân tích dưới đây nhé.

I. Tổng hợp những kiến thức bạn cần nắm về not until

Tổng hợp những kiến thức bạn cần nắm về not until

Tổng hợp những kiến thức bạn cần nắm về not until

1. Định nghĩa

 Not until dịch theo tiếng Việt nghĩa là “mãi cho đến khi”. Nó được dùng để nhấn mạnh một điều gì đó đã không xảy ra trước một thời điểm nhất định hoặc trước khi một điều khác đã xảy ra.

Ví dụ

Not until John apologizes, will I go out with him again.

Mãi cho đến khi John xin lỗi thì tôi sẽ hẹn hò lại với anh ấy.

Ở ví dụ này, chắc chắn rằng, tại thời điểm nhất định ở hiện tại (có thể nói tại thời điểm nói) trở về trước, việc John xin lỗi đã không xảy ra. Do đó, ta dùng not until để nhấn mạnh cho hành động chưa xảy ra đó.

I will accept your tequila, but not until after you have admitted your wrongs.

(Tôi sẽ chấp nhận rượu tequila của bạn, nhưng chỉ sau khi bạn thừa nhận sai lầm của mình)

Ở ví dụ này, người nói muốn dùng not until để nhấn mạnh một điều là họ sẽ không nhận rượu cho đến khi người kia thừa nhận hành động sai trái của mình.

Xem thêm định nghĩa tiếng Anh tại Cambridge Dictionary.

2. Cấu trúc it +to be + not until … + that

Cấu trúc it was not until trong tiếng Anh

Cấu trúc it was not until trong tiếng Anh

Đây là cấu trúc rất hay gặp trong giao tiếp tiếng Anh. Đặc biệt là trong các bài kiểm tra tiếng Anh, bạn cũng sẽ thường xuyên gặp những câu hỏi với cấu trúc này. Vậy cấu trúc này có gì đặc biệt? Sử dụng thì thế nào khi dùng cấu trúc này? 

It is not until … that S + Vs/es

Ví dụ:

It is not until Dec 25th that the exam will be designed.

(Phải đến ngày 25/12 thì đề thì mới được thiết kế)

It was not until…that S + V2/ed

Ví dụ:

It was not until 5 pm that the match started.

Mãi cho đến 5 giờ chiều thì trận đấu mới bắt đầu.

Lưu ý quan trọng:

  • Sau it + tobe + not until thường sẽ là 1 khoảng thời gian.
  • Luôn luôn sử dụng mệnh đề quan hệ that khi sử dụng cấu trúc này

3. Cấu trúc đảo ngữ của not until

Khi một câu bắt đầu bằng cụm từ “not until”, chủ ngữ và trợ động từ trong mệnh đề ngay sau nó sẽ giữ nguyên, không được đảo ngữ. Tuy nhiên, trong mệnh đề thứ hai, chủ ngữ và trợ động từ cần phải đảo ngược.

Cấu trúc ngữ pháp như sau:

Not until (mệnh đề 1: S + V) (mệnh đề 2: V + S)

Trong đó:

  • S là chủ ngữ
  • V là trợ động từ

Ví dụ:

Not until you finish your homework can you go outside.

(Cho đến khi bạn hoàn thành bài tập về nhà, bạn mới có thể đi ra ngoài)

Not until she moved to Vietnam in 2022 did she seek equal treatment for herself.

(Mãi cho đến khi chuyển đến Việt Nam vào năm 2022, cô ấy mới tìm cách đối xử tốt với chính bản thân mình)

Vậy thì, khi một câu ở dạng phủ định, muốn chuyển thành đảo ngữ với not until, bạn phải đảo ngược chủ ngữ và động từ của mệnh đề 2 như những ví dụ bên trên.

Dưới đây là một ví dụ nữa cho bạn tham khảo.

Câu phủ định định: I didn’t notice that my glass was broken until I filled it. (Tôi không để ý rằng ly của mình đã bị vỡ cho đến khi tôi đổ đầy nó)

  • Đảo ngữ với not until: Not until I filled my glass did I notice that it was broken (Mãi cho đến khi tôi rót đầy ly, tôi mới nhận ra rằng nó đã bị vỡ)

II. Not until và một số cụm từ có tính chất tương đương

Cụm từ

Ý nghĩa

Ví dụ

Not until

Mãi cho đến khi

He didn’t know how to swim until he was 15. (Anh ấy không biết bơi cho đến năm 15 tuổi)

->  Đảo ngữ: Not until he was 15 did he know how to swim (Mãi đến năm 15 tuổi, anh ấy mới biết bơi)

Only when

Chỉ đến khi

He only called me when he needed some help (Anh ấy chỉ gọi cho tôi khi anh ấy cần giúp đỡ)

-> Đảo ngữ: Only when he needed some help did he call me (Chỉ khi nào cần giúp đỡ, anh ấy mới gọi cho tôi)

Only if

Chỉ khi, chỉ trong trường hợp

I would only accept this position if everybody agreed (Tôi sẽ chỉ chấp nhận vị trí này nếu mọi người đồng ý)

-> Đảo ngữ: Only if everybody agreed would I accept this position (Chỉ khi mọi người đồng ý thì tôi mới nhận vị trí này)

Only after

Chỉ sau khi

You can only play after lunch (Bạn chỉ có thể chơi sau bữa trưa)

-> Đảo ngữ: Only after lunch can you play (Chỉ sau khi ăn trưa, bạn mới có thể chơi)

Only then

Chỉ khi đó, chỉ đến lúc đó

They only discovered his secret then (Họ chỉ phát hiện ra bí mật của anh ta sau đó)

-> Đảo ngữ: Only then did they discover his secret (Chỉ khi đó họ mới phát hiện ra bí mật của anh ta)

Only in this way

Chi bằng cách này/ cách kia

This machine only works in this way (Máy này chỉ hoạt động theo cách này)

-> Đảo ngữ: Only in this way does this machine work (Chỉ bằng cách này, máy này mới hoạt động)

III. Bài tập vận dụng

Cùng làm bài tập vận dụng để củng cố kiến thức nào

Cùng làm bài tập vận dụng để củng cố kiến thức nào

Bài 1: Viết lại câu với cấu trúc đảo ngữ

Peter didn’t realize that he had lost his keys until he got home.

Not until______________________________

We won’t consider you for the basketball team until you grow up.

Not until ______________________________

They only realized the painting had been hung upside down when someone complained at reception. Only when ____________________________

I had been in the room for a few minutes when I realized that everyone was staring at me.

 Only after ___________________________

He discovered that he had injured his knee when he tried to run.

 Only when ______________________

Bài 2: Sử dụng các động từ được cho và viết lại thành câu hoàn chỉnh

Not until the area is made safe _______________________________________

(construction/can continue)

Only when I checked the ticket again __________________________ (I/realise) that I had won first prize!

Only if the weather is clear _________________________________ (the space shuttle/will allow) to launch.

Only after _____________the doctor _____________to leave hospital. (was allowed Theresa/seeing)

Not until she arrived ___________ anything. (I/say)

Đáp án

Bài 1

Not until he got home did Peter realize that he had lost his keys

Not until you grow up will we consider you for the basketball team.

Only when someone complained at reception did they realize the painting had been hung upside down.

Only after I had been in the room for a few minutes did I realize that everyone was staring at me.

Only when he tried to run did he discover that he had injured his knee

Bài 2

Not until the area is made safe can construction continue

Only when I checked the ticket again did I realise that I had won first prize!

Only if the weather is clear will the space shuttle allow to launch.

Only after seeing the doctor was Theresa allowed to leave hospital.

Not until she arrived did I say anything

Vậy là chúng ta đã học xong khá nhiều kiến thức liên quan đến not until và cấu trúc đảo ngữ của nó. Nếu bạn còn khá mông lung, hãy tìm thật nhiều bài tập liên quan để rèn luyện. Chắc chắn rằng, sau khi luyện tập chăm chỉ, bạn sẽ nằm lòng cấu trúc này và có thể sử dụng lưu loát trong quá trình đọc, viết hoặc giao tiếp tiếng Anh đấy. Chúc bạn học tập thật tốt.

Học nhiều hơn các kiến thức ngữ pháp tiếng Anh hữu ích cùng Language Link Academic tại đây nhé.

Xem thêm:

Những kiến thức cần nắm về cấu trúc not only but also

Tổng hợp kiến thức về đảo ngữ trong tiếng Anh

Đảo ngữ câu điều kiện – Cấu trúc và bài tập cần nắm vững

Tải xuống MIỄN PHÍ ngay
Bộ tài liệu học tốt tiếng Anh độc quyền của Language Link Academic (cập nhật 2020)!

Kiểm tra tiếng Anh miễn phí ngay cùng chuyên gia khảo thí đến từ Anh Quốc
& nhận những phần quà hấp dẫn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Trợ động từ: Trọn bộ ngữ pháp từ A-Z

Trợ động từ: Trọn bộ ngữ pháp từ A-Z

Thư viện tiếng Anh 04.04.2024

Trợ động từ là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh Chúng được ử dụng kết hợp với động từ chính [...]
Phân biệt Enough và Too trong một nốt nhạc

Phân biệt Enough và Too trong một nốt nhạc

Thư viện tiếng Anh 04.04.2024

Enough và Too là hai từ thường gặp trong tiếng Anh, nhưng cách ử dụng của chúng có thể gây nhầm lẫn cho người học [...]
Danh động từ là gì? Chức năng và cách sử dụng

Danh động từ là gì? Chức năng và cách sử dụng

Thư viện tiếng Anh 04.04.2024

Danh động từ (Gerund) là một dạng động từ đặc biệt trong tiếng Anh, có chức năng như một danh từ trong câu Danh [...]
Previous Next

Đăng ký tư vấn ngay!