Kiến thức ngữ pháp quan trọng về câu trúc không những mà còn

Những kiến thức cần nắm về cấu trúc not only but also

Not only … but also là một trong những kiến thức ngữ pháp quan trọng và thường gặp trong tiếng Anh. Tuy nhiên, một số người học còn đang loay hoay, lúng túng trong việc áp dụng cấu trúc này. Cách tốt nhất để nắm vững quy luật và cách sử dụng là học và làm thật nhiều bài tập liên quan. Trong bài viết ngày hôm nay, Language Link Academic sẽ chia sẻ cho bạn những kiến thức trọng điểm của cấu trúc này. Theo đó, là hàng loạt các bài tập luyện tập giúp bạn nắm chắc kiến thức hơn. Hãy cùng bắt đầu nhé.

1. Hiểu về not only … but also

Hiểu về not only but also qua những ví dụ sau

Hiểu về not only but also qua những ví dụ sau

Not only … but also, hay còn được gọi là không những … mà còn, được kết hợp đề nhấn mạnh hoặc kết nối 2 điều liên quan, mang ý nghĩa đồng thời hoặc song song.

Phân tích 2 ví dụ sau:

VD1: He plays the guitar very well.

VD2: He plays the guitar not only well but also naturally.

Có thể thấy, ở ví dụ 1 đơn giản chỉ nói đến việc anh ấy chơi guitar rất giỏi. Còn ví dụ 2 không chỉ đề cập đến việc anh ấy chơi guitar giỏi, mà còn nhấn mạnh rằng anh ấy cũng chơi nó rất tự nhiên. Điều này giải thích cho bạn hiểu rõ về quy tắc sử dụng không những … mà còn một cách chính xác. Đó là chỉ sử dụng khi nối 2 từ hoặc cụm từ liên quan.

Một số ví dụ khác

She is not only a painter but also a sculptor.

(Cô ấy không chỉ là họa sĩ mà còn là một nhà điêu khắc)

He’s not only intelligent but also funny.

(Anh ấy không chỉ thông minh mà còn rất vui nhộn).

Không những … mà còn cũng được gọi là những liên từ tương quan. Liên từ tương quan là những cặp liên từ nối hai từ, cụm từ hoặc mệnh đề có tầm quan trọng như nhau. Chúng hoạt động cùng nhau thành từng cặp không tách rời.  Ví dụ những cặp từ hay đi với nhau như:

 • If … then
 • Both … and
 • Either … or
 • Neither … nor

Xem thêm:

Liên từ tiếng Anh: Tất cả những điều cần biết

Cách sử dụng either neither – Cấu trúc và bài tập vận dụng

2. Một số quy tắc khi sử dụng not only … but also

Để sử dụng tốt cấu trúc ngữ pháp này, hãy nhớ rõ 3 quy tắc sau:

Thứ 1: Câu chứa cấu trúc không những … mà còn cần phải trình bày rõ 2 phần thông tin A, B

Thứ 2: Thứ tự của các thông tin trong câu thể hiện như sau: (Không những) A, (mà còn) B

Thứ 3: Hai phần thông tin này phải cùng loại từ hoặc ngữ cảnh.

Ví dụ:

She likes not only dog but also cat.

(Cô ấy không chỉ thích chó mà còn thích mèo).

Ở ví dụ này chó và mèo đều là 2 danh từ. Nó là một ví dụ minh họa thích hợp cho quy tắc thứ 3. Đó là 2 phần thông tin kết hợp phải cùng loại với nhau. Nghĩa là danh từ phải kết hợp với danh từ, …

Vậy thì bạn đã nắm rõ quy tắc sử dụng của cấu trúc ngữ pháp này chưa nhỉ. Nếu đã hiểu rõ, bạn hãy tiếp tục xem phần sử dụng loại liên từ tương quan này như thế nào ở mục tiếp theo nhé.

3. Cách sử dụng

Sử dụng cấu trúc này như thế nào. Hãy cùng xem nội dung chi tiết bên dưới nhé

Sử dụng cấu trúc này như thế nào. Hãy cùng xem nội dung chi tiết bên dưới nhé

 • Dùng để nhấn mạnh danh từ thứ 2

Cấu trúc: S + verb + not only + noun + but also + noun

Ví dụ:

I like not only cake but also chocolate.

(Tôi không chỉ thích bánh mà còn thích sô cô la)

 • Dùng để nhấn mạnh tính từ thứ 2

Cấu trúc: S + verb + not only + adjective + but also + adjective

Ví dụ:

She is not only beautiful but also generous.

(Cô ấy không chỉ đẹp mà còn rộng lượng)

 • Dùng để nhấn mạnh động từ thứ 2

Cấu trúc: S + not only + verb + but also + verb

Ví dụ:

He not only sings well but also paints perfectly.

(Anh ấy không chỉ hát hay mà còn vẽ đẹp)

 • Dùng để nhấn mạnh trạng từ thứ 2

Cấu trúc: S + verb + not only + adverb + but also + adverb

Ví dụ:

She writes not only quickly but also exactly

(Cô ấy không những viết nhanh mà còn rất chính xác)     

4. Cấu trúc đảo ngữ

 • Chúng ta có thể sử dụng not only ở đầu mệnh đề. Khi đó, bạn phải đảo ngược chủ ngữ và động từ theo sau nó.

Cấu trúc: Not only + tobe / động từ khiếm khuyết + S + giữ nguyên vế sau

Ví dụ:

He is not only tall but also strong -> Not only is he tall but also strong

(Anh ấy không chỉ cao mà còn khỏe mạnh)

They will fix not only the outside of the museum but also the inside -> Not only will they fix the outside of the museum but also the museum.

(Họ không chỉ sửa bên ngoài viện bảo tang mà còn cả bên trong)

 • Khi không có động từ tobe hoặc động từ khiếm khuyết, chúng ta sử dụng do, does, did sau not only khi đảo ngữ

Cấu trúc: Not only + do/does/did + S + Verb 1 + but also + Verb 2

Ví dụ:

She not only forgot my birthday, she didn’t even apologize for forgetting it.

-> Not only did she forget my birthday, but she also didn’t even apologize for forgetting it.

(Cô ấy không những quên sinh nhật tôi mà còn quên xin lỗi cho điều đó).

Xem thêm:

Động từ khiếm khuyết được sử dụng như thế nào?

Tổng hợp kiến thức về đảo ngữ trong tiếng Anh

Đảo ngữ câu điều kiện – Cấu trúc và bài tập cần nắm vững

5. Một số lưu ý

 • Bạn chỉ sử dụng cấu trúc không những … mà còn để nối 2 danh từ hoặc 2 tính từ hoặc 2 trạng từ hoặc 2 động từ với nhau.

Ví dụ: He is not only handsome but also bright.

(Anh ấy không chỉ đẹp mà còn thông minh ).

Ở ví dụ này handsome và bright là 2 tính từ.

Không được viết:

He is not only handsome but also a doctor.

(Anh ấy không chỉ đẹp mà còn là bác sĩ)

Ở ví dụ này, handsome là tính từ, doctor là danh từ, 2 loại từ không cùng tính chất.

 • Khi sử dụng không những … mà còn để liên kết các danh từ, tính từ, … không được chèn dấu phẩy. Tuy nhiên, nếu sử dụng cấu trúc này để liên kết mệnh đề với nhau, bạn nên sử dụng dấu phẩy để ngăn cách.

Ví dụ:

Not only does she speak Korean, but she also speaks English.

(Cô ấy không chỉ nói được tiếng Hàn, mà cô ấy còn nói được cả tiếng Anh.

6. Bài tập vận dụng

Hãy cùng làm bài tập vận dụng nhé

Hãy cùng làm bài tập vận dụng nhé

Bài 1: Chọn đáp án đúng

1. Not only _______ a teacher, but he is also a singer. 

A. is he

B. he is

C. are he

D. he are

2. Not only _______________ English, but he also speaks Arabic. 

A. he does speak

B. he speaks

C. does he speak

D. do he speak

3. __________________ not only sad, but also angry. 

A. Was the teacher

B. The teacher was

C. The teacher were

D. Were the teacher

4. We visited not only France, _________ Germany. 

A. but also

B. also

C. too

D. in addition. 

5. Not only _________________ the test, but he also failed the course. 

A. he failed

B. did he failed

C. he fails

C. did he fail

6. I not only ____________ well, but I also dance amazingly. 

A. sings

B. sing

C. do I sing

D. do I sings

7. Not only _____________ paint the outside of the house, they will also paint the inside. 

A. they will

B. they

C. they would

D. will they

8. Not only __________________ all day, but it was also raining all night!

A. does it raining

B. was it raining

C. it was raining

D. did it raining

9. The restaurant was not only _____________, but also too crowded. 

A. was it too noisy

B. were it too noisy

C. too noisy

D. is it too noisy

Bài 2: Viết lại câu 

1. There are problems with the children. There are problems with their parents.

2. He can make people laugh. He can make people cry.

3. She writes plays for television. She acts in movies.

4. I sent him many letters. I also tried to telephone him.

5. We visit our grandfather’s house in summer. We visit our grandfather’s house in winter.

6. She can dance. She can sing.

7.They need food. They need medicine.

8. He has been late four times. He hasn’t done any work.

9. She was upset. She was angry.

10. In winter the days are short. They are also cold and dark.

Nguồn: https://perfectyourenglish.com/

Đáp án

Bài 1

1A 2C 3B 4A 5D 6B 7B 8D 9A 10C

Bài 2

1. There are problems not only with the children but also with their parents.

2. He can not only make people laugh, but also make them cry.

3. She not only writes plays for television but also acts in movies.

4. I not only sent him many letters but also tried to telephone him.

5. We visit our grandfather’s house not only in summer but also in winter.

6. She can not only dance but also sing.

7. They need not only food but also medicine.

8. Not only has she been late four times; but she has also not done any work.

9. She was not only upset but also angry.

10.In winter the days are not only short but also cold and dark.

Vậy là Language Link Acdemic đã phân tích khá kỹ về cấu trúc này cùng với đó là cung cấp khá nhiều bài tập giúp bạn luyện tập lại. Hãy tích cực làm thêm thật nhiều bài tập để nhuần nhuyễn điểm kiến thức ngữ pháp này nhé. Bởi vì, làm bài tập là cách học tốt nhất khi bạn tiếp thu bất cứ một kiến thức ngữ pháp nào. 

Nếu bạn đã học xong phần này rồi, đừng ngại đi vào thư viện tiếng Anh của chúng mình để học thêm nhiều kiến thức tiếng Anh thú vị khác nhé.

Hy vọng bài chia sẻ bên trên sẽ hữu ích cho bạn.

 

 

 

 

Tải xuống MIỄN PHÍ ngay
Bộ tài liệu học tốt tiếng Anh độc quyền của Language Link Academic (cập nhật 2020)!

Kiểm tra tiếng Anh miễn phí ngay cùng chuyên gia khảo thí đến từ Anh Quốc
& nhận những phần quà hấp dẫn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Học cấu trúc wish trong 1 nốt nhạc

Học cấu trúc wish trong 1 nốt nhạc

Thư viện tiếng Anh 20.02.2024

Trong tiếng Anh, từ "wi h" không chỉ đơn thuần là một từ vựng mà còn là một cấu trúc ngữ pháp linh hoạt Cấu trúc [...]
Talk about your hobby | Từ vựng, cấu trúc và bài mẫu IELTS Speaking Part 1&2

Talk about your hobby | Từ vựng, cấu trúc và bài mẫu IELTS Speaking Part 1&2

Thư viện tiếng Anh 20.02.2024

"Talk about your hobby: là một chủ đề phổ biến trong các cuộc trò chuyện và nó cung cấp một cơ hội tuyệt vời để [...]

“That”: Cấu trúc và cách dùng

Thư viện tiếng Anh 20.02.2024

Cấu trúc ngữ pháp và cách ử dụng của từ "that" trong tiếng Anh đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng câu [...]
Previous Next

Đăng ký tư vấn ngay!