Trọn bộ đầy đủ các chủ điểm ngữ pháp Tiếng Anh 6

Ngữ pháp tiếng Anh 6 bao gồm nhiều chủ điểm ngữ pháp cơ bản, nền tảng, đóng vai trò quan trọng trong xây dựng hệ thống kiến thức bài bản, và tư duy ngôn ngữ lâu dài cho người học. Trong bài viết hôm nay, Language Link Academic sẽ tổng hợp đầy đủ ngữ pháp tiếng Anh 6, và định hướng cách tiếp cận hiệu quả cho các bạn học sinh.

1. Đại từ nhân xưng làm chủ ngữ, đại từ tân ngữ và tính từ sở hữu

Đại từ nhân xưng trong ngữ pháp tiếng Anh 6

Đại từ nhân xưng trong tiếng Anh

 

Ngôi 

Số ít

Số nhiều

Đại từ nhân xưng chủ ngữ

Đại từ tân ngữ

Tính từ sở hữu

Đại từ nhân xưng chủ ngữ

Đại từ nhân xưng tân ngữ

Tính từ sở hữu

1

I

me

my

we

us

our

2

You

you

your

you

you

your

3

He/She/It

him/her/it

his/her/its

they

them

their

Mời bạn xem thêm: Tất tần tật về đại từ trong Tiếng Anh

2. Thì hiện tại đơn/Thì hiện tại tiếp diễn/Thì tương lai gần

2.1. Thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn trong ngữ pháp tiếng Anh 6

Thì hiện tại đơn

 • Cấu trúc:

 

Động từ to be

Động từ thường

Khẳng định

S + be (am/is/are) + …

e.g.: I am a student. (Tôi là học sinh)

S + V/ Vs-es +….

e.g.: John has short black hair. (John có mái tóc ngắn màu đen) 

Phủ định

S + be (am not/isn’t/aren’t) + not + …

e.g.: His suit isn’t black. (Bộ đồ của anh ấy không phải màu đen)

S + don’t/ doesn’t + V-inf + …

e.g.: They don’t have English on Monday. (Họ không có môn tiếng Anh vào thứ 2)

Nghi vấn

 • Be + S + …?
 • Yes,S + be
 • No, S + be not

e.g.: Are they our partners in the flight? / Yes, they are. (Có phải họ là những người đồng hành của chúng tôi trong chuyến bay không? Vâng, đúng vậy)

 • Do/ Does + S + V-inf +…
 • Yes, S + do/does
 • No, S + don’t/ doesn’t

e.g.: Does snow fall in winter? / Yes, it does. (Có tuyết rơi vào mùa đông phải không? Vâng, đúng vậy)

 

Cách dùng:

 • Diễn tả một sự thật hiển nhiên:

e.g.: The Sun rises at East. (Mặt trời mọc ở hướng Đông.)

 • Diễn tả một lịch trình, thời khóa biểu:

e.g.: The train leaves the station at 7.am every morning. (Tàu rời ga lúc 7h mỗi sáng.)

 • Diễn tả một thói quen, hành động lặp đi lặp lại nhiều lần

e.g.: He often does morning exercises in the morning. (Anh ấy thường tập thể dục vào buổi sáng.)

Dấu hiệu nhận biết:

 • Trạng từ tần suất: Always, usually, often, sometimes, rarely, seldom, never,…
 • Các cụm từ: every time, every day, every month, twice a week, once a year,…

Cách phát âm hậu tố -s/-es :

/iz/

/s/

/z/

tận cùng bằng: ss, sh, x, z, o, ch

tận cùng bằng: k, p, t, f

tận cùng bằng: các âm còn lại

Để nắm bắt thì hiện tại đơn tỉ mỉ và nhanh chóng hơn, mời bạn tham khảo thêm: 10 phút giỏi ngay thì Hiện tại Đơn.

2.2. Thì hiện tại tiếp diễn

Thì hiện tại tiếp diễn trong ngữ pháp tiếng Anh 6

Thì hiện tại tiếp diễn

 • Cấu trúc:

Khẳng định

S + be (am/is/are) + V-ing +…

e.g.: Sam is listening to music now. (Bây giờ Sam đang nghe nhạc)

Phủ định

S + be not (am not/isn’t/aren’t) + V-ing +…

e.g.: They aren’t discussing the environmental pollution now. (Bây giờ họ đang thảo luận về vấn đề ô nhiễm môi trường.)

Nghi vấn

 • Be (Am/ Is/ Are) + S + V-ing + …?
 • Yes, S + be
 • No, S + be not

e.g.: Is she wearing a red shirt at the moment? / No, she isn’t. (Có phải cô ấy đang mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ vào lúc này? Không, cô ấy không)

Cách dùng:

 • Diễn tả hành động đang diễn ra, hoặc xung quanh thời điểm nói:

e.g.: She is talking with Tom at present. (Hiện tại, cô ấy đang nói chuyện với Tom)

 • Diễn tả một kế hoạch:

e.g.: We are going to London for John’s wedding on Saturday. (Chúng tôi dự định đến London tham dự đám cưới của John vào thứ 7)

Dấu hiệu nhận biết: Now, right now, at the moment, at this moment, at present,…

Xem thêm: 10 phút giỏi ngay thì Hiện tại Tiếp diễnThuần thục kiến thức & bài tập thì Hiện tại Đơn và thì Hiện tại Tiếp diễn.

2.3. Thì tương lai gần

Thì tương lai gần trong ngữ pháp tiếng Anh 6

Thì tương lai gần

 • Cấu trúc:

Khẳng định

S + be (am/ is/ are) + going to + V-inf + …

e.g.: She is working in London next week (Cô ấy sẽ làm việc ở London vào tuần tới)

Phủ định

S + be not (am not/ isn’t/ aren’t) + going to + V-inf + …

e.g.: They aren’t going to hold the competitor before October (Họ dự định sẽ không tổ chức thi đấu trước tháng 10)

Nghi vấn

Be (Are/ Is) + S + going to + V-inf + …

e.g.: Is Linda going to buy a new car next month? (Có phải Linda dự định sẽ mua một chiếc xe mới vào tháng sau?)

Cách dùng:

 • Diễn tả một kế hoạch, dự định trong tương lai gần.

e.g.: She is going to visit Danang at weekend. (Cô ấy sẽ đến Đà Nẵng vào cuối tuần.)

 • Diễn tả một dự đoán dựa trên bằng chứng, căn cứ.

e.g.: Are they going to have a holiday? They are booking the air tickets. (có phải họ sẽ có một kỳ nghỉ? Họ đang đặt vé máy bay.)

Dấu hiệu nhận biết:

 • next day, next Monday, next month, next year,…
 • tomorrow: ngày mai
 • in + khoảng thời gian gần (in 5 minutes: trong 5 phút nữa)

Xem thêm: 10 phút giỏi ngay thì Tương lai Đơn & Tương lai Gần.

3. Đại từ chỉ định – This/That/These/Those

Đại từ chỉ định trong ngữ pháp tiếng Anh 6

Đại từ chỉ định

 • This: Dùng để chỉ sự vật, người, số ít, ở cự ly gần

e.g.: This is my notebook. (Đây là sổ tay của tôi.)

 • That: Dùng để chỉ sự vật, người, số ít, ở cự ly xa

e.g.: That is my grandparents’ house. (Kia là nhà của ông bà tôi.)

→ This/That + is + N (singular/uncountable) (Danh từ số ít/ danh từ không đếm được)

 • These: Dùng để chỉ sự vật, người, số nhiều, ở cự ly gần

e.g.: These are a lot of students on the schoolyard. (Đây là các sinh viên trên sân trường)

 • Those: Dùng để chỉ sự vật, người, số nhiều, ở cự ly xa

e.g.: Those are many vehicles on the road. (Kia là nhiều xe cộ trên đường)

→ These/Those + are + N (plural) (Danh từ số nhiều)

Chúng tôi cũng bật mí thêm cho bạn 4 quy tắc về cách dùng đúng các đại từ trong tiếng Anh.

4. Giới từ chỉ thời gian – On/In/At

Giới từ chỉ thời gian trong ngữ pháp tiếng Anh 6

Giới từ chỉ thời gian

 • On: Vào (chỉ điểm thời gian), dùng để chỉ thứ trong tuần, và ngày trong tháng

e.g.: We have Literature on Friday. The meeting is organized on 2nd October. (Chúng tôi có môn Văn vào thứ Sáu. Cuộc họp được tổ chức vào ngày 2 tháng 10.)

 • In: Vào (chỉ khoảng thời gian), dùng để chỉ tháng, năm, mùa trong năm, hay buổi trong ngày

e.g.: The weather is hot in summer (Thời tiết nóng bức vào mùa hè)

 • At: Vào (Chỉ điểm thời gian), dùng để chỉ giờ cụ thể

e.g.: He gets up at 6 o’clock. (Anh ấy thức dậy vào lúc 6 giờ.)

Để biết cách sử dụng chuẩn 3 loại giới từ này, mời bạn xem thêm AT, IN & ON: Dùng sao cho đúng?.

Ngoài ra, giới từ là một trong những từ loại quan trọng trong tiếng Anh, để nắm vững chúng bạn cần “Nằm lòng” các giới từ trong tiếng Anh chỉ với 2 phương pháp sau! và biết “Bí kíp” ghi nhớ kiến thức về giới từ tiếng Anh chỉ trong 5 phút!.

5. Giới từ chỉ nơi chốn

Giới từ chỉ nơi chốn trong ngữ pháp tiếng Anh 6

Giới từ chỉ nơi chốn

on

trên (có tiếp xúc bề mặt)

above

trên (không tiếp xúc bề mặt)

in

trong

near

gần

at

tại (một vị trí hoặc địa chỉ cụ thể)

next to

bên cạnh

opposite

đối diện

to the left

về phía bên trái

in front of

trước

to the right

về phía bên phải

behind

sau, phía sau, đằng sau

under

bên dưới

6. So sánh hơn và so sánh nhất

Cấu trúc so sánh trong ngữ pháp tiếng Anh 6

So sánh hơn và so sánh nhất

a/ So sánh hơn

 • Đối với tính từ ngắn (tính từ có một âm tiết), tính từ tận cùng bằng “y”:

S + be (am/is/are) + Adj-er + than + N

Eg: My pencil is longer than his pencil. / This exercise is easier than the exercise on the 10th page. (Bút chì của tôi dài hơn bút chì của anh ấy. / Bài tập này dễ hơn bài tập ở trang thứ 10.)

 • Đối với tính từ dài (tính từ có hai âm tiết trở lên):

S + be (am/is/are) + more + Adj + than + N

Eg: The USA Apple is more expensive than the orange (Táo Mỹ đắt hơn cam)

Bạn cũng có thể tham khảo thêm: Tổng hợp toàn bộ cấu trúc THE MORE – THE MORE và cách dùng.

b/ So sánh nhất

 • Đối với tính từ ngắn, tính từ tận cùng bằng “y”:

S + be (am/is/are) + Adj-est + …

Eg: He is tallest in his class (Anh ấy cao nhất lớp)

 • Đối với tính từ dài:

S + be (am/is/are) + the most + Adj + ….

Eg: It is the most interesting film that I have ever watched (Đó là bộ phim thú vị nhất mà tôi từng xem)

 

 • Một số trường hợp đặc biệt:

 

Tính từ

So sánh hơn

So sánh nhất

many/much

more

the most

little

less

the least

good

better

the best

bad

worse

the worst

far

further/farther

the furthest/the farthest

7. Học ngữ pháp tiếng Anh 6 thế nào để đạt hiệu quả?

Làm thế nào để học ngữ pháp tiếng Anh 6 hiệu quả?

Làm thế nào để học ngữ pháp tiếng Anh 6 hiệu quả?

Đối với các bạn học sinh lớp 6, đây là lần đầu tiên các bạn phải tiếp cận với việc học ngữ pháp bài bản và nhiều khái niệm mới lạ như: thì, đại từ, tân ngữ,… Vì vậy, các bậc phụ huynh không nên quá vội vàng, hãy để trẻ làm quen dần dần với việc học ngữ pháp. 

Lý thuyết nên được chia thành những chủ điểm nhỏ, kết hợp làm bài tập vận dụng để các bạn học sinh ghi nhớ, thay vì học thuộc lòng. Bên cạnh việc học ngữ pháp, các bạn học sinh cần trau dồi thêm vốn từ vựng theo các chủ điểm tương ứng với các unit. Ngữ pháp thông thạo, từ vựng dồi dào sẽ là nền tảng vững chắc để các bạn học sinh tiếp tục học hỏi, và tìm hiểu sâu hơn về tiếng Anh.

Nhằm giúp bạn hình dung cụ thể và rõ ràng hơn phương pháp học ngữ pháp tiếng Anh, Language Link Academic bật mí cách học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả không ngờ.

Trên đây, Language Link Academic vừa tổng hợp đầy đủ giúp bạn các điểm ngữ pháp tiếng Anh 6. Không chỉ cung cấp những kiến thức tiếng Anh hữu ích, chúng tôi còn mang đến cho bạn những khóa học toàn diện, chất lượng, được xây dựng và phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế. Với hơn 40 năm kinh nghiệm, chúng tôi tự hào là nơi hàng triệu phụ huynh gửi gắm niềm tin. Hãy đến với Language Link Academic ngay hôm nay để bắt đầu hành trình học tiếng Anh bài bản và chất lượng nhất!

Tải xuống MIỄN PHÍ ngay
Bộ tài liệu học tốt tiếng Anh độc quyền của Language Link Academic (cập nhật 2020)!

Kiểm tra tiếng Anh miễn phí ngay cùng chuyên gia khảo thí đến từ Anh Quốc
& nhận những phần quà hấp dẫn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

3 phút giỏi ngay Quy tắc OSASCOMP - Trật tự tính từ

3 phút giỏi ngay Quy tắc OSASCOMP – Trật tự tính từ

Thư viện tiếng Anh trẻ em 26.04.2024

Trật tự tính từ trong tiếng Anh là quy tắc ắp xếp các tính từ đi kèm với danh từ để tạo nên một cụm danh từ [...]
Wh question (Câu hỏi Wh) - Giải thích chi tiết và nâng cao

Wh question (Câu hỏi Wh) – Giải thích chi tiết và nâng cao

Thư viện tiếng Anh trẻ em 24.04.2024

Wh que tion hay còn gọi là câu hỏi mở là loại câu hỏi ử dụng các từ để hỏi (que tion word ) bắt đầu bằng chữ [...]
Sưu tầm 30 thành ngữ tiếng Anh phổ biến nhất

Sưu tầm 30 thành ngữ tiếng Anh phổ biến nhất

Thư viện tiếng Anh trẻ em 24.04.2024

Thành ngữ tiếng Anh, còn được gọi là idiom , là những cụm từ cố định có nghĩa bóng, không theo nghĩa đen, được [...]

BÌNH LUẬN

5 thoughts on "Trọn bộ đầy đủ các chủ điểm ngữ pháp Tiếng Anh 6"

 1. cho hỏi là 5 days ago là ở thì nào

 2. a says:

  S + be (am/is/are) + Adj-est + …

  Eg: He is tallest in his class (Anh ấy cao nhất lớp)

  Câu này ví dụ bị sai rồi.

 3. Hoa says:

  Cho mình xin tài liệu được không ạ?

 4. Mến says:

  Rất mong được tham khảo

Comments are closed.

Previous Next

Đăng ký tư vấn ngay!