Chinh phục bài thuyết trình tiếng Anh về ô nhiễm không khí

Ô nhiễm môi trường nói chung hay ô nhiễm không khí nói riêng luôn là những chủ đề hot trong các bài kiểm tra tiếng Anh những năm gần đây nhờ sự quan tâm sâu rộng hơn của xã hội tới môi trường. Đối mặt với những dạng đề bài liên quan đến cả kiến thức khoa học và xã hội, chúng ta cần chuẩn bị những kiến thức về ngữ pháp, từ vựng thật vững và phong phú.

Để chuẩn bị cho một bài thuyết trình tiếng Anh về ô nhiễm không khí, trước tiên bạn nên xác định, loại đề bài này yêu cầu nhiều kỹ năng hơn một bài writing thông thường. Để giúp bạn thuyết trình thành công về chủ đề này, trong bài ngày hôm nay, hãy cùng Language Link Academic trang bị những kiến thức và luyện tập thật tốt nhé.

Chinh phục bài thuyết trình tiếng Anh về ô nhiễm không khí

1. Cấu trúc một bài thuyết trình

Đầu tiên, chúng ta nên điểm lại những kiến thức cơ bản về một bài thuyết trình để biết được quy trình diễn ra của nó. Những kiến thức này bạn có thể tham khảo đầy đủ, chi tiết tại đây.

2. Phân tích đề bài & lập dàn ý

Khâu đầu tiên trong quá trình chuẩn bị cho một bài thuyết trình về chủ đề ô nhiễm không khí nói riêng, hay một bài thuyết trình về bất cứ chủ đề nào nói chung là phân tích đề để lập dàn ý. Có một vài kỹ thuật trong quá trình phân tích đề, tuy nhiên, bạn có thể đơn giản là sử dụng bản đồ tư duy (mind map) để tiến hành công việc.

Cụ thể trong đề bài này, có thể dễ dàng nhận ra đối tượng chính của chủ đề này là tình trạng ô nhiễm không khí. Đây là một hiện tượng đang diễn ra. Để có thể triển khai những đối tượng dạng này, chúng ta có cấu trúc:

 1. Bản chất (Overview)
 2. Nguyên do (Causes)
 3. Hệ quả (Impacts)
 4. Phương hướng khắc phục (Solutions)
Chinh phục bài thuyết trình tiếng Anh về ô nhiễm không khí

Two red smoke stack

1.1. Lập dàn ý

Dựa vào cấu trúc trên, chúng ta có thể vạch ra một số ý như sau:

 • Bản chất của ô nhiễm không khí
 • Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí
 • Tác động của ô nhiễm không khí
 • Các biện pháp khắc phục

Từ những ý chính này, chúng ta có thể triển khai tiếp các ý nhỏ như sau:

STT Ý chính Ý nhỏ
1 Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí (Causes of air pollution)
 • Khí thải từ các nhà máy, xe cộ (Gas emissions from factories and vehicles)
 • Khí thải này chứa chất gây ô nhiễm môi trường là CO2.
 • Ngày càng có nhiều phương tiện và nhà máy, dẫn đến lượng khí này tăng cao
 • Số lượng cây xanh giảm nhanh chóng (Rapid reduction of trees)
 • Lượng khí CO2 được xử lý thông qua quá trình quang hợp giảm
 • Mất cân bằng hệ sinh thái -> Lượng khí CO2 thải ra nhờ quá trình hô hấp của động vật tăng cao trong khi số lượng cây xanh không đủ để xử lý lượng CO2 này.
2 Tác động (Impacts)
 • Ảnh hưởng xấu đến môi trường(Bad effects on environment)
  • Lượng CO2 tăng cao gây hiện tượng hiệu ứng nhà kính
  • Nơi có khí CO2 nhiều hơn Oxi, các sinh vật phát triển yếu ớt hoặc không phát triển thêm được -> các sinh vật chết dần -> mất cân bằng hệ sinh thái
 • Ảnh hưởng đến con người (Negative influences on human)
  • Gây hại cho sức khỏe con người do ô nhiễm không khí gây ra các bệnh về đường hô hấp
  • Ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của con người: Ô nhiễm không khí nặng nề khiến mọi người phải ở trong nhà để tránh bị bệnh -> ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt.
 • Ảnh hưởng đến chính phủ
  • Gây tốn kém cho chính phủ trong việc giải quyết ô nhiễm không khí (Cost government money to handle the problem)
  • Chính phủ luôn cần dành một khoản tiền lớn để khắc phục ô nhiễm không khí
3 Đề xuất biện pháp (Suggestion for solutions)
 • Chính phủ: cần có chiến dịch phù hợp: (Government should have suitable strategies)
  • Vận động người dân không chặt cây
  • Vận động sử dụng phương tiện công cộng
  • Ban hành luật pháp nghiêm khắc trong việc yêu cầu các nhà máy phải xử lý khí thải trước khi thải ra môi trường.
 • Người dân: Có ý thức bảo vệ không khí (People should be aware of air protection)
  • Sử dụng năng lượng xanh
  • Không chặt cây bừa bãi
  • Sử dụng phương tiện công cộng hoặc đi bộ, đi xe đạp

Chinh phục bài thuyết trình tiếng Anh về ô nhiễm không khí

2. Bài thuyết trình mẫu

Dưới đây là bài viết tham khảo theo các gợi ý ở trên để các bạn hình dung ra cách viết.

Good morning everyone. Let me introduce myself. My name is Lam, studying at A High School. Today, I am very glad to tell you about my topic “Air pollution”. My presentation is divided into three main parts including (1) Causes of air pollution, (2) Impacts, and (3) Suggestion of solutions. It takes me about 15 minutes to cover all of the main parts of my talk. If you have any questions, I will be happy to answer them after my presentation.

Air pollution is becoming more and more serious

First of all, I would like to talk about the Causes of air pollution. The first cause I want to mention is gas emissions from factories and vehicles. As the gases from factories are not treated, they are very harmful to not only the air but also the environment. One of the substances contributing to the air pollution found in these gas is carbon dioxide (CO2) – one is also included in the gas emissions from vehicles. Additionally, nowadays, more and more plants and vehicles are appearing, contributing to the more serious of air pollution. The more gases discharged into the air, the more polluted the air is. And this brings a number of bad effects on both the environment and humans.

Now, I will continue with the second part about its impacts. Firstly, the polluted air certainly affects the environment. The air pollution means that the CO2 in the air is high, and this gas will cause the greenhouse effect. This phenomenon will result in global warming and this is very bad for the environment. Also, the ecosystem is influenced because, in places where the CO2 is more than Oxide, living things are hard to survive. They can die or become extinction. Another impact is harming human life. The polluted air damages people’s health because it causes respiratory diseases. Besides, it might have negative influences on daily life. As the air is polluted seriously, people will prefer staying at home rather than going out to avoid diseases, interrupting their lives. Moreover, pollution also costs the government money to handle problems. Every year, the government needs to spend a large amount of money to deal with air pollution to better society. If it is not prevented as soon as possible, the amount will increase gradually.

Trees are useful assistants to reduce air pollution

Finally, I want to talk about the suggestion for solutions to solve the air pollution problem. Objectively speaking, it would be better if the government have suitable strategies such as encouraging people not to cut down trees without its permission and to use public transport to reduce the number of the vehicles as well as implementing appropriate strict laws to require plants to treat their exhausted gas before they are discharged into the air. Subjectively speaking, we should be aware of air protection. We should use green energy and not cut down trees without permission from the government and travel by walk or by bike. Let’s protect our air for the next generation together.

This brings me to the end of my presentation. To sum up, I would like to mention what I have said so far. First, I talk about the causes of air pollution. Next, its effects are mentioned, and finally, I suggest some solutions to protect our air. Thanks for listening. Now, it’s time for Q and A.

Dịch:

Chào buổi sáng mọi người. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên là Lam, đang học tại trường cấp ba. Hôm nay, tôi rất vinh dự khi được trình bày về chủ đề của tôi, đó là về Sự ô nhiễm không khí. Bài thuyết trình của tôi được chia thành ba phần chính bao gồm (1) Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí, (2) Tác động và (3) Đề xuất giải pháp. Tôi mất khoảng 15 phút để trình bày tất cả các phần chính. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, tôi sẽ vui lòng trả lời chúng sau khi trình bày.

Trước hết, tôi muốn nói về Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. Nguyên nhân đầu tiên tôi muốn đề cập là khí thải từ các nhà máy và phương tiện. Vì khí thải từ các nhà máy không được xử lý, chúng rất có hại cho cả không khí và môi trường. Một trong những chất góp phần gây ô nhiễm không khí có trong các loại khí này là khí cacbon đioxit (CO2) – một chất cũng có trong khí thải từ các phương tiện giao thông. Ngoài ra, ngày nay, ngày càng có nhiều nhà máy và phương tiện xuất hiện, làm ô nhiễm không khí trở nên nghiêm trọng hơn. Càng thải nhiều khí vào không khí, không khí càng bị ô nhiễm. Và điều này mang lại một số tác động xấu đến cả môi trường và con người.

Bây giờ, tôi sẽ tiếp tục với phần thứ hai về tác động của ô nhiễm không khí. Thứ nhất, không khí ô nhiễm chắc chắn ảnh hưởng đến môi trường. Ô nhiễm không khí có nghĩa là CO2 trong khí quyển cao, và khí này sẽ gây ra hiệu ứng nhà kính. Hiện tượng này sẽ dẫn đến sự nóng lên toàn cầu và điều này rất xấu cho môi trường. Ngoài ra, hệ sinh thái cũng bị ảnh hưởng bởi vì ở những nơi có nhiều CO2 hơn khí Oxi, các sinh vật khó tồn tại. Chúng có thể chết hoặc tuyệt chủng. Một tác động khác là ô nhiễm không khí gây hại cho cuộc sống của con người. Không khí ô nhiễm làm tổn hại sức khỏe của con người vì nó gây ra các bệnh về đường hô hấp. Bên cạnh đó, nó có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống hàng ngày. Khi không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng, mọi người sẽ muốn ở nhà hơn là ra ngoài để tránh bệnh tật, và điều này làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày của họ. Hơn nữa, ô nhiễm cũng gây tốn kém cho chính phủ trong việc xử lý các vấn đề mà nó gây ra. Hàng năm, chính phủ cần phải chi một khoản tiền lớn để đối phó với vấn đề ô nhiễm không khí để xã hội tốt hơn. Nếu không được ngăn chặn càng sớm càng tốt, số tiền sẽ tăng dần.

Cuối cùng, tôi muốn đưa ra gợi ý về các giải pháp để giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí. Nói một cách khách quan, sẽ tốt hơn nếu chính phủ có những chiến lược phù hợp như khuyến khích người dân không chặt cây mà không được phép và sử dụng phương tiện giao thông công cộng để giảm số lượng phương tiện cũng như chính phủ thực thi luật nghiêm ngặt phù hợp để yêu cầu các nhà máy xử lý khí thải trước khi chúng được thải vào không khí. Nói một cách chủ quan, chúng ta nên có ý thức bảo vệ không khí. Chúng ta nên sử dụng năng lượng xanh và không chặt cây mà không có sự cho phép của chính phủ và di chuyển bằng cách đi bộ hoặc xe đạp. Hãy cùng nhau bảo vệ không khí của chúng ta cho thế hệ sau này.

Đây cũng là phần cuối bài thuyết trình của tôi. Để kết thúc, tôi muốn đề cập đến những gì tôi vừa nói. Đầu tiên, tôi trình bày về nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. Tiếp theo là tác hại của nó, và cuối cùng, tôi đề xuất một số giải pháp để bảo vệ không khí của chúng ta. Cảm ơn vì đã lắng nghe. Bây giờ là phần hỏi đáp.

Chinh phục bài thuyết trình tiếng Anh về ô nhiễm không khí

Các từ/cụm từ mới:

 • gas emission (n): sự thải khí
 • vehicles (n): các phương tiện giao thông
 • discharge (v): thải
 • greenhouse effect (n): hiệu ứng nhà kính
 • global warming (n): sự nóng lên toàn cầu
 • ecosystem (n): hệ sinh thái
 • respiratory disease (n): bệnh về đường hô hấp
 • deal with st (v): giải quyết st
 • cut down (v): chặt, đốn
 • public transport (n): phương tiện giao thông công cộng

Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành bài thuyết trình tiếng Anh về ô nhiễm không khí nói riêng và bài thuyết trình tiếng Anh về ô nhiễm môi trường nói chung. Chủ đề này không khó, chắc chắn các bạn sẽ dễ dàng chinh phục chủ đề này. Qua bài thuyết trình gợi ý cùng những từ/cụm từ mới, hy vọng các bạn đã có thể tự xây dựng bài thuyết trình hay cho riêng mình.

Ngoài ra, các bạn còn có cơ hội luyện tập và thực hành thuyết trình với nhiều khóa học của Language Link Academic như Tiếng Anh Dự bị Đại học Quốc tế, và Tiếng Anh Giao tiếp Chuyên nghiệp. Đón đọc các bài viết khác ở Language Link Academic để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình nhé.

Tải xuống MIỄN PHÍ ngay
Bộ tài liệu học tốt tiếng Anh độc quyền của Language Link Academic (cập nhật 2020)!

Kiểm tra tiếng Anh miễn phí ngay cùng chuyên gia khảo thí đến từ Anh Quốc
& nhận những phần quà hấp dẫn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Sử dụng "look forward to" sao cho chuẩn?

Sử dụng “look forward to” sao cho chuẩn?

Thư viện tiếng Anh người lớn 24.05.2024

Look forward to là một cụm động từ phổ biến trong tiếng Anh, được ử dụng để thể hiện ự mong chờ, háo hức [...]

Đại từ phản thân – Reflexive pronouns trong tiếng Anh

Thư viện tiếng Anh người lớn 24.05.2024

Đại từ phản thân, hay còn gọi là đại từ tự ám chỉ, là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh Chúng đóng [...]
3 phút giỏi ngay Quy tắc OSASCOMP - Trật tự tính từ

3 phút giỏi ngay Quy tắc OSASCOMP – Trật tự tính từ

Thư viện tiếng Anh người lớn 26.04.2024

Trật tự tính từ trong tiếng Anh là quy tắc ắp xếp các tính từ đi kèm với danh từ để tạo nên một cụm danh từ [...]
Previous Next

Đăng ký tư vấn ngay!