10 câu chúc mừng sinh nhật tiếng Anh dành cho gia đình đầy ý nghĩa

Top những caption chúc mừng sinh nhật tiếng Anh đầy ý nghĩa

Những thiệp mời hay những dòng tin nhắn, caption chúc mừng sinh nhật dành cho ai đó đều thể hiện được tình cảm, sự quan tâm của bạn đến người đó. Để giúp bạn gửi gắm những lời chúc đầy tình cảm, Language Link Academic đã sưu tầm được rất nhiều câu chúc mừng sinh nhật tiếng Anh. Những câu nói tuy ngắn nhưng chất chứa được nhiều ý nghĩa sâu sắc, làm tăng thêm niềm hạnh phúc vào ngày sinh nhật đáng nhớ. 

I. 10 câu chúc mừng sinh nhật tiếng Anh dành cho gia đình đầy ý nghĩa

10 câu chúc mừng sinh nhật tiếng Anh dành cho gia đình đầy ý nghĩa

10 câu chúc mừng sinh nhật tiếng Anh dành cho gia đình đầy ý nghĩa

1. This birthday I wish you and our family abundance, happiness, and health. I pray for all the best things in this life to come to you.

(Sinh nhật này con chúc mẹ và gia đình chúng ta dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Con cầu cho tất cả những đều tốt đẹp nhất trên cuộc đời này đều đến với mẹ)

2. You are the best thing in my life. I am so lucky to be your son. I wish you always have a peaceful life. Happy birthday to you, Mom!

(Mẹ là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của con. Con thật may mắn khi được làm con trai của mẹ. Con ước mẹ luôn có một cuộc đời bình an. Chúc mừng sinh nhật mẹ)

3. For me, you are always the strongest father, a solid support for the family. You always teach me how to overcome all difficulties in life. I would love to hug you and tell you that I love you so much. Thank you and happy birthday to you!

(Đối với con, cha luôn là một người cha mạnh mẽ nhất, là chỗ dựa vững chắc của gia đình chúng ta. Cha luôn dạy cho con cách để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Con rất muốn ôm cha và nói với cha rằng con yêu cha rất nhiều. Cảm ơn và chúc mừng sinh nhật cha.)

4. Wishing you a day filled with happiness and a year filled with joy. Happy birthday

(Chúc mẹ một ngày ngập tràn hạnh phúc và một năm ngập tràn niềm vui. Chúc mừng sinh nhật)

5. Sending you smiles for every moment of your special day…Have a wonderful time and a very happy birthday.

(Gửi đến bố những nụ cười nhân mọi khoảnh khắc trong ngày đặc biệt của bố…Chúc bố có một khoảng thời gian tuyệt vời và một sinh nhật thật hạnh phúc!)

6. Sending your way a bouquet of happiness…To wish you a very happy birthday.

(Gửi đến mẹ một bó hoa của hạnh phúc. Chúc mẹ có một ngày sinh nhật thật vui vẻ.)

7. I wish you a day that brings the same kind of happiness and joy that you bring to me. Happy birthday!

(Con chúc mẹ một ngày đầy niềm vui và hạnh phúc giống như những gì mẹ đã mang đến cho con. Chúc mừng sinh nhật mẹ)

8. Words alone are not enough to express how happy I am you are celebrating another year of your life! My wish for you on your birthday is that you are, and will always be, happy and healthy. Happy birthday my Dad!

(Chỉ từ ngữ thôi không đủ để diễn tả con hạnh phúc như thế nào khi bố kỷ niệm một năm nữa của cuộc đời mình! Điều ước của tôi dành cho bố vào ngày sinh nhật bố là bố đang và sẽ luôn hạnh phúc và khỏe mạnh! Chúc mừng sinh nhật bố của con)

9. Hope your special day brings you all that your heart desires! Here’s wishing you a day full of pleasant surprises! Happy birthday!

(Hy vọng ngày đặc biệt của mẹ mang đến cho mẹ tất cả những gì trái tim mẹ mong muốn! Con ước mẹ có một ngày đầy bất ngờ thú vị! Chúc mừng sinh nhật mẹ)

10. Mom, if it weren’t for you, I would never have become the person I am today. Thank you for being a role model, mother, and an amazing friend. And most important of all, happy birthday.

(Mẹ ơi, nếu không có mẹ, con sẽ không bao giờ trở thành con người như ngày hôm nay. Cảm ơn mẹ đã trở thành một hình mẫu, người mẹ và một người bạn tuyệt vời. Và quan trọng nhất, chúc mừng sinh nhật mẹ)

II. Những dòng caption chúc sinh nhật bạn bè tuyệt vời nhất

Những dòng caption chúc sinh nhật bạn bè tuyệt vời nhất

Những dòng caption chúc sinh nhật bạn bè tuyệt vời nhất

1. Count your life by smiles, not tears. Count your age by friends, not years. Happy birthday, my friend!

(Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười, không phải nước mắt. Đếm tuổi của bạn bằng những người bạn, không phải số năm. Chúc mừng sinh nhật bạn tôi!)

2. Happy birthday to one of the few people whose birthday I can remember without a Facebook reminder.

(Chúc mừng sinh nhật một trong số ít người mà tôi có thể nhớ sinh nhật mà không cần Facebook nhắc nhở)

3 Happiest birthday to my amazing friend. I pray that you continue to be the wonderful person that you are and get everything you’ve ever dreamed of this year and always!

(Chúc mừng sinh nhật người bạn tuyệt vời của tôi. Tôi mong rằng bạn sẽ tiếp tục là một người tuyệt vời như hiện tại và có được mọi thứ bạn từng mơ ước trong năm nay và mãi mãi!)

4. Wishing you nothing but the best on your special day and beyond. You’re the epitome of what it means to be a friend and I’m forever grateful. Happy Birthday, BFF.

(Chúc bạn không có gì ngoài những điều tốt đẹp nhất vào ngày đặc biệt của bạn và hơn thế nữa. Bạn là một người bạn đầy tuyệt vời và tôi mãi mãi biết ơn vì điều đó. Chúc mừng sinh nhật, bạn thân tôi)

5. I want you to know how blessed I am to call you my best friend. I would thank your mother, your father for bringing you into my life. You’re one of my biggest present. Happy birthday.

(Tôi muốn bạn biết tôi may mắn như thế nào khi gọi bạn là bạn thân nhất của tôi. Thật sự cảm ơn cha mẹ bạn đã mang bạn đến với cuộc sống của tôi. Bạn là một món quà lớn nhất của tôi. Chúc mừng sinh nhật bạn)

6. I always count my blessings because I know not everyone is as lucky as I am to have a best friend like you. Wishing you the best birthday 

(Tôi luôn đếm những điều may mắn của mình vì tôi biết không phải ai cũng may mắn như tôi khi có một người bạn thân như bạn. Tôi ước những điều tốt nhất sẽ đến với bạn vào ngày sinh nhật)

7. As you celebrate your birthday, my wish is that you’re surrounded by good friends, loving family, and mouth-watering food.

(Khi bạn tổ chức sinh nhật của mình, điều ước của tôi là bạn luôn được bao quanh bởi những người bạn tốt, một gia đình yêu thương và những món ăn ngon miệng)

8. As you blow out your candles, I hope one of your wishes is for our everlasting friendship. I’m so grateful for you. Happy birthday!

(Khi bạn thổi nến, tôi hy vọng một trong những điều ước của bạn là tình bạn của chúng ta luôn tồn tại vĩnh cửu. Tôi rất biết ơn bạn. Chúc mừng sinh nhật!)

9. I feel so blessed to be friends with someone as smart, witty and kind as you. Thank the universe brought us together in friendship. May your birthday be filled with happiness and joy.

(Tôi cảm thấy thật may mắn khi được làm bạn với một người thông minh, hóm hỉnh và tốt bụng như bạn. Cảm ơn vũ trụ đã mang tình bạn chúng ta lại với nhau. Tôi ước sinh nhật của bạn tràn ngập hạnh phúc và niềm vui)

10. “Happy birthday! May your Facebook wall be filled with messages from people you never talk to. Hihi”

(Chúc mừng sinh nhật! Chúc cho bức tường Facebook của bạn tràn ngập những tin nhắn từ những người mà bạn không bao giờ nói chuyện cùng. Hihi)

III. Những lời chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Anh hạnh phúc nhất dành cho crush, người yêu

Những lời chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Anh hạnh phúc nhất dành cho người yêu

Những lời chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Anh hạnh phúc nhất dành cho người yêu

1. May you receive the greatest of joys and everlasting bliss. You are a gift yourself, and you deserve the best of everything. Happy birthday.

(Chúc bạn nhận được những niềm vui tuyệt vời nhất và luôn luôn hạnh phúc vĩnh cửu. Bản thân bạn là một món quà, và bạn xứng đáng nhận được mọi thứ tốt nhất. Chúc mừng sinh nhật)

2. You are the sweetest person I know, and this birthday is a fresh beginning. I wish you confidence, courage, and capability. Happy birthday

(Bạn là người ngọt ngào nhất mà tôi biết, và sinh nhật này là một khởi đầu mới. Tôi chúc bạn tự tin, dũng cảm và đầy năng lực. Chúc mừng sinh nhật)

3. Be happy, for today; you were born to bring blessings and inspiration to all. Happy birthday!

(Hãy thật hạnh phúc ngày hôm nay; bạn được sinh ra để mang lại phước lành và cảm hứng cho tất cả mọi người. Chúc mừng sinh nhật!)

4. Here is a wish for your birthday. May you receive whatever you ask for, may you find whatever you seek. Happy birthday.

(Đây là một lời chúc cho ngày sinh nhật của bạn. Tôi ước bạn nhận được bất cứ điều gì bạn muốn. Tôi ước bạn sẽ tìm thấy bất cứ điều gì mà bạn đang tìm kiếm. Chúc mừng sinh nhật)

5. You mean the world to me, my love. I’m forever grateful that you’re still in my life after so many years. Have a fabulous birthday!

(Bạn là cả thế giới đối với tôi, tình yêu của tôi. Tôi mãi mãi biết ơn vì bạn vẫn còn trong cuộc sống của tôi sau rất nhiều năm. Chúc bạn có một sinh nhật tuyệt vời!)

6. Your beautiful presence lights up every room you walk into. I’m beyond blessed to have you in my life. I love you & happy birthday to you.

(Sự hiện diện đẹp đẽ của bạn thắp sáng mọi căn phòng bạn bước vào. Tôi thật may mắn khi có bạn trong cuộc đời của tôi. Tôi yêu bạn và chúc mừng sinh nhật bạn.)

7. There’s no bigger blessing than having someone like you in my life. Happy birthday, my honey.

(Không có phước lành nào lớn hơn việc có một người như em trong đời. Chúc mừng sinh nhật, em yêu)

8. On your birthday, I thought of giving you the cutest gift in the world. But then I realized that is not possible because you yourself are the cutest gift in the world.

(Vào ngày sinh nhật của bạn, tôi đã nghĩ đến việc tặng bạn món quà dễ thương nhất trên thế giới. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng điều đó là không thể bởi vì chính bạn là món quà dễ thương nhất trên thế giới)

9. I may not be by your side celebrating your special day with you, but I want you to know that I’m thinking of you and wishing you a wonderful birthday.

(Tôi có thể không ở bên cạnh bạn để cùng bạn chúc mừng ngày đặc biệt của bạn, nhưng tôi muốn bạn biết rằng tôi đang nghĩ về bạn và chúc bạn có một sinh nhật tuyệt vời)

10. I can’t believe how lucky I am to have found a lover like you. You make every day of my life so special. It’s my goal to make sure your birthday is one of the most special days ever. I can’t wait to celebrate with you!”

(Tôi không thể tin rằng tôi may mắn như thế nào khi tìm được một người yêu như bạn. Bạn làm cho mỗi ngày trong cuộc sống của tôi trở nên đặc biệt. Mục tiêu của tôi là đảm bảo sinh nhật của bạn là một trong những ngày đặc biệt nhất từ trước đến nay. Tôi không thể chờ đợi để ăn mừng với bạn!)

IV. Dành tặng cho bản thân những lời chúc mừng sinh nhật tiếng Anh tốt đẹp nhất

Dành tặng cho bản thân những lời chúc sinh nhật tốt đẹp nhất

Dành tặng cho bản thân những lời chúc sinh nhật tốt đẹp nhất

1. My birthday has come around after 365 days. That is a pretty long time. Deal with the pressure because that how diamonds are made. Happy birthday to myself.

(Sinh nhật của tôi lại đến sau 365 ngày. Đó là khoảng thời gian khá dài. Hãy luôn đối mặt với những áp lực, khó khăn trong cuộc sống. Vì đó chính là cách mà kim cương được tạo nên. Chúc mừng sinh nhật bản thân tôi.)

2. Forget the past; it is gone. Do not think of the future; it has not come. But live in the present because it’s a gift and that’s why it’s called the present.

(Hãy quên đi quá khứ; nó đã biến mất. Đừng nghĩ về tương lai; nó đã không đến. Nhưng hãy sống trong hiện tại vì nó là một món quà và đó là lý do tại sao nó được gọi là hiện tại)

3. Happy birthday to myself. I wish you to be stronger, happier and just be yourself. Let’s experience more and live a meaningful life.

(Chúc mừng sinh nhật bản thân tôi. Tôi ước bạn sẽ mạnh mẽ hơn, hạnh phúc hơn và hãy là chính mình. Bạn hãy trải nghiệm nhiều hơn và sống một cuộc đời thật ý nghĩa nhé)

4. Thanks myself. Thank you for your constant efforts over the years. Thank you for never giving up on your dreams. New age, new plans, new dreams, let’s do it.

(Cảm ơn bản thân tôi. Cảm ơn vì đã luôn không ngừng nỗ lực trong thời gian qua. Cảm ơn vì đã không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Tuổi mới, những kế hoạch mới, những ước mơ mới, hãy thực hiện nhé!)

5. Today is my birthday. It’s the day I was born. I am truly grateful to the universe, my parents, brothers, sisters and friends, … for always being there for me. I’m happy to have all of you in my life.

(Hôm nay là sinh nhật của tôi. Là ngày mà tôi được sinh ra đời. Tôi thật sự biết ơn vũ trụ, cha mẹ tôi, những anh chị em và bạn bè vì đã luôn bên tôi. Tôi hạnh phúc khi có tất cả các bạn trong đời).

6. Happy birthday to myself who is forever young! It’s birthday time again, and wow! You’re a whole year older now! So clown around and have some fun to make this birthday your best one. 

(Chúc mừng sinh nhật tôi, một người trẻ mãi không già! Lại đến giờ sinh nhật rồi, và ồ! Bây giờ bạn đã lớn thêm một tuổi rồi, bản thân tôi! Vì vậy, hãy chú ý xung quanh và vui chơi một chút để biến ngày sinh nhật này trở thành ngày tuyệt vời nhất nhé)

7. I have a few words for you, my self. Congratulations on being even more experienced. I’m not sure what you learned this year, but every experience transforms us into the people we are today. Happy birthday

(Tôi có đôi lời nhắn nhủ đến bạn, bản thân của tôi. Chúc mừng bạn đã có nhiều kinh nghiệm hơn. Tôi không chắc bạn đã học được gì trong năm nay, nhưng mọi trải nghiệm đều biến chúng ta thành con người như ngày hôm nay. Chúc mừng sinh nhật)

8. Today is a special day. I really want to thank my parents for giving birth to me. They have always loved and given the best to me. Thank you parents and happy birthday to me

(Hôm nay là một ngày đặc biệt. Tôi thật sự muốn gửi lời cảm ơn đến bố mẹ đã sinh tôi ra đời. Họ đã luôn yêu thương và dành những điều tốt nhất cho tôi. Cảm ơn cha mẹ và chúc mừng sinh nhật tôi)

9. Always smile, be happy, be beautiful and be radiant. I wish myself a new age.

(Hãy luôn mỉm cười, hạnh phúc, xinh đẹp và thật rạng rỡ. Chúc bản thân tôi thêm tuổi mới)

10. If someone asked me if I was happy, I would say yes. I have a family that always loves me. I have friends who always help me in difficult times. I have teachers who always teach me new things. Thank you for everything. And happy birthday to me.

(Nếu có ai đó hỏi tôi có hạnh phúc không, thì tôi sẽ trả lời là có. Tôi có một gia đình luôn yêu thương tôi. Tôi có những người bạn luôn giúp đỡ tôi lúc khó khăn. Tôi có những người thầy luôn dạy tôi nhiều điều mới. Cảm ơn vì tất cả. Và chúc mừng sinh nhật tôi)

Vậy là Language Link Academic đã chia sẻ đến bạn rất nhiều lời chúc sinh nhật tiếng Anh đầy ý nghĩa. Bạn hãy chọn ra câu mình tâm đắc nhất để gửi gắm đến người bạn yêu quý. Hy vọng những lời chúc sinh nhật tiếng Anh này sẽ làm cho người nhận được nó cảm thấy hạnh phúc vào ngày sinh nhật của họ.

Xem thêm:

Hướng dẫn viết thư mời sinh nhật bằng tiếng Anh dễ thương nhất

40 caption thả thính tiếng Anh siêu đáng yêu dành cho Gen Z

Top 20 bài hát tiếng Anh hay được nghe nhiều nhất hiện nay

Tải xuống MIỄN PHÍ ngay
Bộ tài liệu học tốt tiếng Anh độc quyền của Language Link Academic (cập nhật 2020)!

Kiểm tra tiếng Anh miễn phí ngay cùng chuyên gia khảo thí đến từ Anh Quốc
& nhận những phần quà hấp dẫn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Sử dụng "look forward to" sao cho chuẩn?

Sử dụng “look forward to” sao cho chuẩn?

Thư viện tiếng Anh 24.05.2024

Look forward to là một cụm động từ phổ biến trong tiếng Anh, được ử dụng để thể hiện ự mong chờ, háo hức [...]

Đại từ phản thân – Reflexive pronouns trong tiếng Anh

Thư viện tiếng Anh 24.05.2024

Đại từ phản thân, hay còn gọi là đại từ tự ám chỉ, là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh Chúng đóng [...]
3 phút giỏi ngay Quy tắc OSASCOMP - Trật tự tính từ

3 phút giỏi ngay Quy tắc OSASCOMP – Trật tự tính từ

Thư viện tiếng Anh 26.04.2024

Trật tự tính từ trong tiếng Anh là quy tắc ắp xếp các tính từ đi kèm với danh từ để tạo nên một cụm danh từ [...]
Previous Next

Đăng ký tư vấn ngay!