50 lời chúc valentine tiếng Anh hay nhất dành cho người bạn yêu

50 lời chúc valentine tiếng Anh hay nhất dành cho người bạn yêu

Bạn đã chuẩn bị những gì cho người bạn yêu nhân dịp Valentine sắp tới? Chắc hẳn ai cũng biết, Valentine chính là ngày lễ tình nhân. Là ngày mà các cặp đôi dành tặng cho nhau những món quà, những lời chúc ngọt ngào và đặc biệt nhất. Trong bài viết này, Language Link Academic sẽ giúp bạn bày bỏ tình yêu to lớn của mình với người mình yêu qua 50 lời chúc Valentine tiếng Anh hay nhất. Hãy cùng theo dõi bài viết để chọn ra lời chúc Valentine tiếng Anh mà bạn cảm thấy tâm đắc nhất nhé.

I. Lời chúc Valentine tiếng Anh siêu ngọt ngào dành tặng bạn gái

Lời chúc Valentine tiếng Anh siêu ngọt ngào dành tặng bạn gái

Lời chúc Valentine tiếng Anh siêu ngọt ngào dành tặng bạn gái

1. You have bewitched me, body and soul, and I love, I love, I love you. I never wish to be parted from you from this day on.

Em đã mê hoặc anh, cả thể xác lẫn tâm hồn, và anh yêu, anh yêu, anh yêu em. Anh không bao giờ muốn rời xa em kể từ ngày hôm nay.

2. People do fall in love. People do belong to each other, because that’s the only chance that anyone’s got for true happiness. Me and you too.

Người ta yêu nhau. Người ta thuộc về nhau, bởi vì đó là cơ hội duy nhất mà bất kỳ ai cũng có được để đạt được hạnh phúc thực sự. Anh và em cũng vậy.

3. I have for the first time found what I can truly love. I have found you.

Lần đầu tiên tôi đã tìm thấy những gì tôi có thể thực sự yêu thích. Đó là, tôi đã tìm thấy em.

4. Nobody in the world makes me laugh the way you do. You’re my best friend. I just wanna be with you. I would not wish any companion in the world but you.

Không ai trên thế giới này có thể khiến anh cười theo cách mà em đã làm. Em là người bạn tốt nhất của anh. Anh chỉ muốn ở bên em. Anh sẽ không muốn có bất kỳ người bạn đồng hành nào trên thế giới ngoài em.

5. I love that you are my person and I am yours, that whatever door we come to, we will open it together. You are my greatest adventure.

Anh thích rằng anh là của em và em là của anh, rằng bất cứ cánh cửa nào chúng ta đến, chúng ta sẽ cùng nhau mở ra. Em là cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất của anh.

6. The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched—they must be felt with the heart. I love you.

Những điều tốt nhất và đẹp nhất trên thế giới không thể được nhìn thấy hoặc thậm chí chạm vào – chúng phải được cảm nhận bằng trái tim. Anh yêu em.

7. In all the world, there is no heart for me like yours. In all the world, there is no love for you like mine.

Trên khắp thế giới, không có trái tim nào dành cho anh như trái tim của em. Trên khắp thế giới, không có tình yêu nào dành cho em như tình yêu của anh.

8. Walking with your hands in mine and mine in yours, that’s exactly where I want to be always.

Đi bộ với bàn tay của em trong tay của tôi và của tôi trong tay của em. Đó chính xác là nơi mà tôi luôn luôn muốn ở đó.

9. Every love story is beautiful, but ours is my favorite. Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.

Mọi câu chuyện tình yêu đều đẹp, nhưng câu chuyện của chúng ta là câu chuyện yêu thích của anh. Tình yêu bao gồm một linh hồn duy nhất cư ngụ trong hai cơ thể.

10. When I listen to my heart, it whispers your name. You stole my heart, but I’ll let you keep it.

Khi anh lắng nghe trái tim mình, nó thì thầm tên em. Em đã đánh cắp trái tim của anh, nhưng anh sẽ để em giữ nó.

II. Lời chúc Valentine tiếng Anh siêu cute dành tặng bạn trai

Lời chúc Valentine tiếng Anh siêu cute dành tặng bạn trai

Lời chúc Valentine tiếng Anh siêu cute dành tặng bạn trai

1. You’re my favorite place to go when my mind searches for peace. If I could have anyone in the world, it would still be you.

Anh là nơi yêu thích của em để đi khi tâm trí em muốn tìm kiếm sự bình yên. Nếu em có thể có bất cứ ai trên thế giới, đó vẫn sẽ là anh.

2. I’ve fallen in love many times…always with you. Your arms feel more like home than any house ever did.

Em đã rất nhiều lần rơi vào tình yêu của anh. Vòng tay của anh giống như một ngôi nhà ấm áp hơn bất kỳ ngôi nhà nào.

3. In a sea of people, my eyes will always be searching for you. And finally, I found the one my heart loves.

Trong biển người, ánh mắt em luôn tìm kiếm anh. Và cuối cùng em đã tìm thấy người mà trái tim em yêu.

4. I never want to stop making memories with you. If love was a storybook, we’d meet on the very first page.

Em không bao giờ muốn ngừng tạo ra những kỷ niệm với anh. Nếu tình yêu là một cuốn truyện, chúng ta sẽ gặp nhau ngay từ trang đầu tiên.

5. Each day is fantastic because it starts with loving you and ends with the same.

Mỗi ngày đều tuyệt vời vì nó bắt đầu bằng việc yêu anh và kết thúc bằng điều tương tự

6. Much like the sun shines upon the earth, your love is the bright light that shines on my heart. The thought of you during a tough time eases the stress.

Giống như mặt trời chiếu sáng trên trái đất, tình yêu của anh là ánh sáng rực rỡ chiếu vào trái tim em. Suy nghĩ về anh trong thời gian khó khăn giúp em giảm bớt căng thẳng.

7. All the luxuries in the world mean nothing if you are not there with me. You are the most luxurious commodity in my life.

Tất cả những thứ xa hoa trên đời chẳng nghĩa lý gì nếu không có anh ở đó. Anh là món hàng xa xỉ nhất trong cuộc đời em

8. You’ve made me laugh when I was sad, picked me up when I was down, and cheered me on through difficult journeys. I am eternally grateful to have such a special man in my life. I love you.

Anh đã làm em cười khi em buồn, nâng đỡ em khi em gục ngã và cổ vũ em vượt qua những chặng đường khó khăn. Em mãi mãi biết ơn vì có một người đàn ông đặc biệt như vậy trong đời. Em Yêu Anh.

9. We may have our challenges, our stumbles and our disagreements, but as long as we are still together and love one another, nothing else matters.

Chúng ta có thể có những thử thách, những vấp ngã và những bất đồng, nhưng miễn là chúng ta vẫn ở bên nhau và yêu thương nhau, thì dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng không còn quan trọng.

10. My only wish is that you could see yourself through my eyes. Only then could you realize just how much you mean to me and how much I love you. You are, and always will be, my everything.

Điều ước duy nhất của em là anh có thể nhìn thấy chính mình qua đôi mắt của em. Chỉ sau đó anh mới có thể nhận ra anh có ý nghĩa như thế nào đối với em và em yêu anh nhiều như thế nào. Anh là, và sẽ luôn là, tất cả mọi thứ của em.

III. Dành tặng chồng những lời chúc sâu sắc nhất nhân dịp Valentine

Dành tặng chồng những lời sâu sắc nhất nhân dịp Valentine

Dành tặng chồng những lời sâu sắc nhất nhân dịp Valentine

1. I would rather share one lifetime with you than face all the ages of this world alone.

Em thà chia sẻ một cuộc đời với anh hơn là đối mặt với cả thế giới này một mình

2. I dreamt that you were mine, and then I woke up smiling because I realized it was not a dream. You are already mine!

Em mơ thấy anh là của em, rồi em tỉnh dậy mỉm cười vì nhận ra đó không phải là mơ. Anh đã là của em!

3. You fill all the emptiness in my heart. I’m so thankful to have you in my life. I love you very much!

Anh lấp đầy tất cả sự trống rỗng trong trái tim em. Em rất biết ơn khi có anh trong đời. Em yêu anh rất nhiều!

4. I love you every waking moment of my life; I am over the moon to be your wife. Being a perfect husband like you is something other men in the world should learn.

Em yêu anh trong mọi khoảnh khắc thức dậy của cuộc đời em; Em rất hạnh phúc khi được làm vợ anh. Trở thành một người chồng hoàn hảo như anh là điều mà những người đàn ông khác trên thế giới này nên học hỏi.

5. Consider life to be a ship; then I would choose you as the anchor to my ship and hold me in place as you take me through this beautiful journey

Hãy coi cuộc đời là một con tàu; sau đó em sẽ chọn anh làm mỏ neo cho con tàu của em và giữ em cố định khi anh đưa em đi qua hành trình tuyệt đẹp này.

6. I always dreamt of meeting a man like you. I’m so glad that dreams do come true. If a day were ever to come where I had to live without you, let that be the last day of my life as well.

Em luôn mơ ước được gặp một người đàn ông như anh. Em rất vui vì giấc mơ đã trở thành hiện thực. Nếu một ngày nào đó anh phải sống mà không có em, hãy coi đó là ngày cuối cùng của cuộc đời anh.

7. We have reached the highest level of love. I don’t need anybody in my life, but you and nobody can replace you. My heart was always yours and will only be yours.

Chúng ta đã đạt đến đỉnh cao của tình yêu. Em không cần bất cứ ai trong đời ngoài anh. Và không ai có thể thay thế anh. Trái tim em luôn là của anh và sẽ chỉ là của anh. 

8. You might be one person to the world, but to another person, you are his world. You are always the reason for my happiness, my world and the love of my life.

Với thế giới này, anh có thể là một người, nhưng với một người khác, anh là cả thế giới của họ. Anh luôn là lý do cho hạnh phúc của em, thế giới của em và tình yêu của đời em.

9. You’re really the very first thought in my mind when I awake and the last thought right before I sleep. I fall in love with you every time I see you.

Anh thực sự là suy nghĩ đầu tiên trong đầu em khi em thức dậy và là suy nghĩ cuối cùng ngay trước khi em ngủ. Em yêu anh mỗi khi em nhìn thấy anh.

10. I come to you when my mind is searching for peace. I feel safe, secure and deeply loved by you

Em đến bên anh khi tâm trí em đang tìm kiếm sự bình yên. Em cảm thấy an toàn, yên tâm và được yêu thương sâu sắc bởi anh.

IV. Dành tặng vợ những lời sâu sắc nhất nhân dịp Valentine

Dành tặng vợ những lời nói yêu thương nhất

Dành tặng vợ những lời nói yêu thương nhất

1. I love you. I’ve loved you since the first moment I saw you. I guess maybe I’ve even loved you before I saw you

Anh yêu em. Anh đã yêu em ngay từ giây phút đầu tiên anh nhìn thấy em. Anh đoán có lẽ anh đã yêu em trước khi anh nhìn thấy em.

2. If you find me not within you, you will never find me. For I have been with you, from the beginning of me. It was love at first sight, at last sight, at ever and ever sight.

Nếu em không tìm thấy anh, em sẽ không bao giờ tìm thấy anh. Vì anh đã ở bên em, ngay từ lúc ban đầu. Đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, từ cái nhìn cuối cùng, và từ cái nhìn mãi mãi.

3. My heart is and always will be yours. You are my heart, my life, my entire existence. My dream wouldn’t be complete without you in it.

Trái tim anh là và sẽ luôn luôn là của em. Còn em, em là trái tim của anh, cuộc sống của anh, toàn bộ sự tồn tại của anh. Giấc mơ của anh sẽ không thể hoàn thành nếu không có em trong đó.

4. You are my blue crayon, the one I never have enough of, the one I use to color my sky

Em là cây bút chì màu xanh của anh, cây bút anh không bao giờ có đủ, cây bút anh dùng để tô màu cho bầu trời của mình

5. Every day I discover that I love you even more. And in this infinite universe I will love you ’til the ends.

Mỗi ngày anh phát hiện ra rằng anh yêu em nhiều hơn. Và trong vũ trụ vô tận này, anh sẽ yêu em cho đến cuối cùng

6. I saw that you were perfect, and so I loved you. Then I saw that you were not perfect. And I loved you even more.

Anh thấy rằng em thật là hoàn hảo, và đó là lý do mà anh yêu em. Sau đó, anh thấy rằng em không còn hoàn hảo. Và anh càng yêu em nhiều hơn.

7. Words simply cannot tell how much I love you. There aren’t enough words in the world to express my feelings for you. So I will just say: I Love You. You are my heart, my life, my one and only thought

Những từ đơn giản không thể diễn tả được anh yêu em nhiều như thế nào. Không có đủ từ ngữ trên thế giới để bày tỏ tình cảm của anh dành cho em. Vì vậy anh sẽ chỉ nói: Anh yêu em. Em là trái tim của anh, cuộc sống của anh, là suy nghĩ duy nhất của anh.

8. You are that woman who transformed my imperfections into perfections, just by the touch of your love. Love you my dearest wife.

Em là người phụ nữ đã biến những điểm không hoàn hảo của anh thành hoàn hảo, chỉ bằng cái chạm tình yêu của em. Yêu em người vợ thân yêu nhất của anh.

9. No greater light illuminates my path than the love and change you have brought into my life. Thanks, my wife.

Không có ánh sáng nào soi sáng con đường của anh hơn tình yêu và sự thay đổi mà em đã mang đến cho cuộc đời anh. Cảm ơn em, vợ của anh.

10. No matter how many years pass by in our marriage, there will be two moments when I will like to be with you – Now and Forever! Love you, my wife.

Dù bao nhiêu năm trôi qua trong cuộc hôn nhân của chúng ta, sẽ có hai khoảnh khắc anh muốn ở bên em – Bây giờ và Mãi mãi! Yêu em, vợ của anh.

V. Những lời nói cực hóm hỉnh, hài hước vào ngày lễ tình nhân

Những lời nói cực hóm hỉnh, hài hước vào ngày lễ tình nhân

Những lời nói cực hóm hỉnh, hài hước vào ngày lễ tình nhân

1. I’m yours. Sorry, no exchanges or refunds.

Em là của anh. Xin lỗi, anh không được phép đổi hoặc hoàn tiền

2. I know loving me isn’t always the easiest. But trust me, I’m worth it.

Em biết yêu em chưa bao giờ là điều dẽ dàng cả. Nhưng hãy tin em, vì em đáng giá.

3. I love you no matter what you do, but do you have to do so much of it?

Anh yêu em bất kể em làm gì, nhưng em có cần phải làm nhiều như vậy không?

4. Love is being stupid together.

Tình yêu là cùng nhau trở nên ngu ngốc.

5. You want to know who I’m in love with? Read the first word again

Em muốn biết anh đang yêu ai ư? Hãy đọc lại từ đầu tiên

6. I love you more than coffee, but please don’t make me prove it.

Anh yêu em nhiều hơn cà phê, nhưng xin đừng bắt anh phải chứng minh điều đó

7. I promise to love you, respect you, support you, and above all else, make sure I’m not just yelling at you because I’m hungry

Em hứa sẽ yêu anh, tôn trọng anh, ủng hộ anh và trên hết, em đảm bảo rằng sẽ không la mắng anh khi đói.

8. You are my world, and I love you more than food.

Anh là thế giới của em, và em yêu anh hơn cả thức ăn

9. Just like brick complements mortar to finish a building, you complete me.

Giống như gạch bổ sung cho vữa để hoàn thiện một tòa nhà, em hoàn thiện tôi.

10. We both are guilty of a criminal. Because we stole each other’s hearts 

Cả hai chúng ta đều phạm tội. Vì đã cướp đi trái tim của nhau.

Tham khảo thêm: Quotes For Happy Valentine’s Day Cards

Không chỉ nhân dịp Valentine bạn mới có thể gửi gắm những lời chúc tốt đẹp này đến người mình yêu. Bạn cũng có thể dành tặng cho họ những lời nói tốt đẹp nhất, những ý nghĩ trong trái tim bạn mỗi ngày.

Nếu bạn thuộc tuýp người lãng mạn, những lời chúc Valentine tiếng Anh như một cuốn tiểu thuyết ngôn tình này thật không quá khó để nói ra. Nhưng nêu bạn là người nhút nhát, không giỏi thể hiện qua lời nói mà chỉ muốn giữ nó sâu thẳm trong tim. Thì bạn cũng có thể chọn cách viết một status bằng lời chúc Valentine tiếng Anh này đăng lên mạng xã hội kèm theo tấm hình của 2 người, gửi tin nhắn hoặc viết thiệp. 

Dù thế nào đi nữa, khi nhận được những lời chúc nhân dịp Valentine này, người bạn yêu chắc chắn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Những lời chúc Valentine tiếng Anh này đặc biệt có ý nghĩa sâu sắc nhất chạm đến trái tim người bạn yêu,. giúp tình cảm của cả 2 càng thêm gắn bó hơn. Bạn cũng có thể gửi lời chúc cùng với những món quà đặc biệt dành cho người thương để thể hiện được tình cảm ngọt ngào và lãng mạn.

Xem thêm:

Hướng dẫn viết thư cảm ơn bằng tiếng Anh lịch sự nhất

Những câu chúc tết 2023 bằng tiếng Anh đầy sâu sắc và ý nghĩa

Top những caption chúc mừng sinh nhật tiếng Anh đầy ý nghĩa

 

Tải xuống MIỄN PHÍ ngay
Bộ tài liệu học tốt tiếng Anh độc quyền của Language Link Academic (cập nhật 2020)!

Kiểm tra tiếng Anh miễn phí ngay cùng chuyên gia khảo thí đến từ Anh Quốc
& nhận những phần quà hấp dẫn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Sử dụng "look forward to" sao cho chuẩn?

Sử dụng “look forward to” sao cho chuẩn?

Thư viện tiếng Anh 24.05.2024

Look forward to là một cụm động từ phổ biến trong tiếng Anh, được ử dụng để thể hiện ự mong chờ, háo hức [...]

Đại từ phản thân – Reflexive pronouns trong tiếng Anh

Thư viện tiếng Anh 24.05.2024

Đại từ phản thân, hay còn gọi là đại từ tự ám chỉ, là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh Chúng đóng [...]
3 phút giỏi ngay Quy tắc OSASCOMP - Trật tự tính từ

3 phút giỏi ngay Quy tắc OSASCOMP – Trật tự tính từ

Thư viện tiếng Anh 26.04.2024

Trật tự tính từ trong tiếng Anh là quy tắc ắp xếp các tính từ đi kèm với danh từ để tạo nên một cụm danh từ [...]
Previous Next

Đăng ký tư vấn ngay!