Những câu nói hay và ý nghĩa về cuộc sống bằng tiếng Anh

Những câu nói hay và ý nghĩa về cuộc sống bằng tiếng Anh

Đôi khi trong cuộc sống, bạn tình cờ bắt gặp đâu đó những câu nói khiến bạn như được tiếp thêm năng lượng. Hoặc cảm thấy được truyền cảm hứng, được là chính mình, được sống hạnh phúc hơn. Từ đó, bạn đam mê tìm kiếm chúng để lưu giữ lại và đọc hằng ngày. Không để bạn phải tìm kiếm xa xôi. Trong bài viết này, Language Link Academic sẽ tổng hợp 60 câu nói hay và ý nghĩa về cuộc sống bằng tiếng Anh. Truyền đến bạn nguồn động lực tích cực hơn. Đặc biệt là giúp bạn có thêm niềm đam mê, yêu thích với tiếng Anh.

I. 30 câu nói truyền cảm hứng in đậm dấu ấn qua những trang sách

30 câu nói truyền cảm hứng in đậm dấu ấn qua những trang sách

30 câu nói truyền cảm hứng in đậm dấu ấn qua những trang sách

1. Be yourself and people will like you.

Hãy là chính mình và mọi người sẽ thích bạn

2. The moment you doubt whether you can fly, you cease forever to be able to do it.

Khoảnh khắc bạn nghi ngờ liệu mình có thể bay được hay không, bạn sẽ vĩnh viễn không thể bay được nữa.

3. It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not

Thà bị ghét vì con người thật của mình còn hơn được yêu khi không còn là chính mình.

4. It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye.

Chỉ bằng trái tim, người ta mới có thể thấy được những điều mà không bao giờ có thể thấy được bằng đôi mắt.

5. The worst enemy to creativity is self-doubt

Kẻ thù tồi tệ nhất của sự sáng tạo là sự thiếu tự tin

6. It is a curious thought, but it is only when you see people looking ridiculous that you realize just how much you love them.

Đó là một suy nghĩ kỳ lạ, nhưng chỉ khi bạn nhìn thấy mọi người trông thật lố bịch, bạn mới nhận ra mình yêu họ nhiều như thế nào

7. You don’t have to be perfect you can be good

Bạn không cần phải hoàn hảo, bạn có thể trở nên tốt hơn.

8. We all require devotion to something more than ourselves for our lives to be endurable

Tất cả chúng ta đều cần sự cống hiến cho một điều gì đó hơn là bản thân mình để cuộc sống của chúng ta bền vững

9. There is never a time or place for true love. It happens accidentally, in a heartbeat, in a single flashing, throbbing moment

Không bao giờ có thời gian hay địa điểm cho tình yêu đích thực. Nó xảy ra một cách tình cờ, trong tích tắc, trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, rộn ràng

10. Even the darkest night will end and the sun will rise

Ngay cả đêm đen tối nhất cũng sẽ qua đi và mặt trời sẽ mọc

11. It was all very well to be ambitious, but ambition should not kill the nice qualities in you.

Có tham vọng là điều rất tốt, nhưng tham vọng không nên giết chết những phẩm chất tốt đẹp trong bạn.

12. Just because your version of normal isn’t the same as someone else’s version doesn’t mean that there’s anything wrong with you

Chỉ vì phiên bản bình thường của bạn không giống với phiên bản của người khác không có nghĩa là bạn có vấn đề gì đó.

13. It’s the possibility of having a dream come true that makes life interesting

Khả năng biến giấc mơ thành hiện thực khiến cuộc sống trở nên thú vị

14. I am not afraid of storms, for I am learning how to sail my ship.

Tôi không sợ bão tố, vì tôi đang học cách chèo lái con tàu của mình

15. There is some good in this world, and it’s worth fighting for.

Có một số điều tốt đẹp trên thế giới này và nó đáng để đấu tranh.

16. I am no bird; and no net ensnares me: I am a free human being with an independent will, which I now exert to leave you.

Tôi không phải là chim; và không có mạng lưới nào gài bẫy tôi: Tôi là một con người tự do với ý chí độc lập, điều mà giờ đây tôi cố gắng rời bỏ bạn

17. The only way out of the labyrinth of suffering is to forgive.

Cách duy nhất để thoát khỏi mê cung của đau khổ là tha thứ

18. Whatever our souls are made of, his and mine are the same

Dù linh hồn của chúng ta được làm bằng gì, thì tâm hồn của anh ấy và của tôi vẫn như nhau.

19. Memories warm you up from the inside. But they also tear you apart.

Ký ức sưởi ấm bạn từ bên trong. Nhưng chúng cũng xé nát bạn.

20. I had the epiphany that laughter was light, and light was laughter, and that this was the secret of the universe.

Tôi đã nhận ra rằng tiếng cười là ánh sáng, và ánh sáng là tiếng cười, và đây là bí mật của vũ trụ.

21. From that time on, the world was hers for the reading. She would never be lonely again, never miss the lack of intimate friends. Books became her friends and there was one for every mood

Kể từ thời điểm đó, thế giới là của cô ấy để đọc sách. Cô sẽ không bao giờ cô đơn nữa, không bao giờ thấy thiếu vắng những người bạn tri kỷ. Sách đã trở thành bạn của cô ấy và có một cuốn phù hợp với mọi tâm trạng

22. The place where you made your stand never mattered. Only that you were there… and still on your feet

Nơi bạn đứng không bao giờ quan trọng. Chỉ là bạn đã ở đó… và vẫn đứng vững trên đôi chân của mình.

23. I wish, as well as everybody else, to be perfectly happy; but, like everybody else, it must be in my own way.

Tôi cũng như mọi người khác mong muốn được hạnh phúc trọn vẹn; nhưng, giống như mọi người khác, nó phải theo cách của riêng tôi

24. Brave doesn’t mean you’re not scared. It means you go on even though you’re scared

Dũng cảm không có nghĩa là không sợ hãi. Nó có nghĩa là bạn tiếp tục mặc dù bạn đang sợ hãi

25. And, when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it

Và, khi bạn muốn điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó.

26. Love is the longing for the half of ourselves we have lost

Tình yêu là sự khao khát một nửa của chính mình mà chúng ta đã đánh mất.

27. There is no greater agony than bearing an untold story inside you

Không có nỗi đau nào lớn hơn việc mang trong mình một câu chuyện chưa kể

28. All we can know is that we know nothing. And that’s the height of human wisdom

Tất cả những gì chúng ta có thể biết là chúng ta không biết gì cả. Và đó là đỉnh cao của trí tuệ con người

29. I am not pretty. I am not beautiful. I am as radiant as the sun.

Tôi không xinh. Tôi không xinh đẹp. Tôi rạng rỡ như mặt trời

30. Names are not important. It’s what lies inside of you that matters

Tên không quan trọng. Điều nằm bên trong con người bạn mới quan trọng.

II. 20 câu nói giúp bạn cảm thấy hạnh phúc và sống tích cực hơn trong cuộc sống

20 câu nói giúp bạn cảm thấy hạnh phúc và sống tích cực hơn trong cuộc sống

20 câu nói giúp bạn cảm thấy hạnh phúc và sống tích cực hơn trong cuộc sống

1. There is always something left to love

Luôn luôn có điều gì đó để yêu thương.

2. Do I love you? If your love were a grain of sand, mine would be a universe of beaches

Tôi có yêu bạn không ư? Nếu tình yêu của bạn là một hạt cát, thì tình yêu của tôi sẽ là một vũ trụ của những bãi biển

3. I know you aren’t perfect. But it’s a person’s imperfections that make them perfect for someone else

Tôi biết bạn không hoàn hảo. Nhưng chính sự không hoàn hảo của một người lại khiến họ trở nên hoàn hảo đối với người khác.

4. I used to dream about escaping my ordinary life, but my life was never ordinary. I had simply failed to notice how extraordinary it was

Tôi từng mơ ước thoát khỏi cuộc sống bình thường, nhưng cuộc sống của tôi chưa bao giờ bình thường. Tôi chỉ đơn giản là không nhận thấy nó phi thường như thế nào

5. Twenty years from now, you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do

Hai mươi năm nữa, bạn sẽ thất vọng vì những điều mình không làm hơn là những điều mình đã làm

6. People aren’t born good or bad. Maybe they’re born with tendencies either way, but it’s the way you live your life that matters.

Con người sinh ra không tốt hay xấu. Có thể họ được sinh ra với khuynh hướng nào đó, nhưng cách bạn sống cuộc sống của mình mới là điều quan trọng.

7. The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall

Vinh quang lớn nhất trong cuộc sống không phải là không bao giờ gục ngã, mà là vươn lên sau mỗi lần vấp ngã

8. Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking.

Thời gian của bạn là có hạn, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác. Đừng mắc bẫy giáo điều – đó là sống với kết quả suy nghĩ của người khác

9. If you look at what you have in life, you’ll always have more. If you look at what you don’t have in life, you’ll never have enough.

Nếu bạn nhìn vào những gì bạn có trong cuộc sống, bạn sẽ luôn có nhiều hơn thế. Nếu bạn nhìn vào những gì bạn không có trong cuộc sống, bạn sẽ không bao giờ có đủ

10. Spread love everywhere you go. Let no one ever come to you without leaving happier

Lan tỏa yêu thương đến mọi nơi bạn đến. Đừng để ai đến với bạn mà không ra đi hạnh phúc hơn.

11. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.

Tương lai thuộc về những người tin vào vẻ đẹp của những giấc mơ của họ.

12. You will face many defeats in life, but never let yourself be defeated

Bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thất bại trong cuộc sống, nhưng đừng bao giờ để mình bị đánh bại

13. Keep smiling, because life is a beautiful thing and there’s so much to smile about

Hãy luôn mỉm cười vì cuộc sống luôn tươi đẹp và có rất nhiều điều để mỉm cười

14 Love the life you live. Live the life you love.

Hãy yêu cuộc sống của bạn. Sống cuộc sống mà bạn yêu thích.

15. The moments of happiness we enjoy take us by surprise. It is not that we seize them, but that they seize us.

Những khoảnh khắc hạnh phúc mà chúng ta tận hưởng đến với chúng ta một cách bất ngờ. Không phải chúng ta nắm lấy chúng, mà là chúng nắm lấy chúng ta.

16. I wake up every morning with a great desire to live joyfully

Tôi thức dậy mỗi sáng với một khát khao lớn lao là được sống vui vẻ.

17. There is no path to happiness; happiness is the path

Không có con đường dẫn đến hạnh phúc; hạnh phúc là con đường.

18. Don’t worry. Be happy.

Đừng lo lắng. Hãy hạnh phúc.

19. They say a person needs just three things to be truly happy in this world: Someone to love, something to do, and something to hope for

Họ nói rằng một người chỉ cần ba điều để thực sự hạnh phúc trong thế giới này: Có người để yêu, có việc để làm và có điều để hy vọng

20. Let us be grateful to the people who make us happy; they are the charming gardeners who make our souls blossom.

Chúng ta hãy biết ơn những người làm cho chúng ta hạnh phúc; họ là những người làm vườn duyên dáng làm cho tâm hồn chúng ta nở hoa

III. 10 câu nói hài hước về cuộc sống, giảm stress cực mạnh

10 câu nói hài hước về cuộc sống, giảm stress cực mạnh

10 câu nói hài hước về cuộc sống, giảm stress cực mạnh

1. Happiness can be found in even the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.

Hạnh phúc có thể được tìm thấy ngay cả trong những lúc tăm tối nhất, chỉ cần người ta nhớ bật đèn lên

2. I have chosen to be happy because it’s good for my health

Tôi đã chọn hạnh phúc vì nó tốt cho sức khỏe của tôi.

3. There is no sunrise so beautiful that it is worth waking me up to see it.

Không có bình minh nào đẹp đến mức đáng để tôi thức dậy để ngắm nó.

4. People say money is not the key to happiness, but I have always figured if you have enough money, you can have a key made.

Mọi người nói rằng tiền không phải là chìa khóa của hạnh phúc, nhưng tôi luôn nghĩ rằng nếu bạn có đủ tiền, bạn có thể làm được chìa khóa.

5. You only live once, but if you do it right, once is enough

Bạn chỉ sống một lần, nhưng nếu bạn làm đúng, một lần là đủ

6. Never put off till tomorrow what you can do the day after tomorrow just as well.

Đừng bao giờ để đến ngày mai những gì bạn có thể làm vào ngày kia

7. The statistics on sanity are that one out of every four Americans is suffering from some form of mental illness. Think of your three best friends. If they’re OK, then it’s you

Số liệu thống kê về sự tỉnh táo là cứ bốn người Mỹ thì có một người mắc một dạng bệnh tâm thần nào đó. Hãy nghĩ đến ba người bạn thân nhất của bạn. Nếu họ ổn, thì đó là bạn.

8. People waste their time pondering whether a glass is half empty or half full. Me, I just drink whatever’s in the glass.

Mọi người lãng phí thời gian để cân nhắc xem một ly đầy hay cạn một nửa. Còn tôi, tôi chỉ uống bất cứ thứ gì trong ly.

9. When I was a child, I always dreamed of growing up rich and helping the poor. And when I grow up, I become poor.

Khi còn là một đứa trẻ, tôi luôn mơ ước sau này lớn lên sẽ giàu có và giúp đỡ người nghèo khổ. Và khi tôi lớn lên, tôi trở thành người nghèo.

10. As you get older, three things happen. The first is your memory goes, and I can’t remember the other two.

Khi bạn già đi, sẽ có ba điều xảy ra. Thứ nhất là trí nhớ của bạn mất đi, và hai điều còn lại tôi không thể nhớ được

Xem thêm những câu nói hay về cuộc sống tại đây.

Vậy là bài viết bên trên đã chia sẻ cho bạn khá nhiều câu nói hay và ý nghĩa về cuộc sống bằng tiếng Anh rồi. Hy vọng sẽ tiếp thêm động lực và sự tích cực hơn cho bạn trong cuộc sống.

Xem thêm

Cách để nói cảm ơn trong tiếng Anh độc đáo và trang trọng nhất

Những caption tiếng Anh sâu lắng làm nổi bật cho story của bạn

20 câu thành ngữ tiếng Anh thường gặp trong giao tiếp hàng ngày

Tải xuống MIỄN PHÍ ngay
Bộ tài liệu học tốt tiếng Anh độc quyền của Language Link Academic (cập nhật 2020)!

Kiểm tra tiếng Anh miễn phí ngay cùng chuyên gia khảo thí đến từ Anh Quốc
& nhận những phần quà hấp dẫn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Sử dụng "look forward to" sao cho chuẩn?

Sử dụng “look forward to” sao cho chuẩn?

Thư viện tiếng Anh 24.05.2024

Look forward to là một cụm động từ phổ biến trong tiếng Anh, được ử dụng để thể hiện ự mong chờ, háo hức [...]

Đại từ phản thân – Reflexive pronouns trong tiếng Anh

Thư viện tiếng Anh 24.05.2024

Đại từ phản thân, hay còn gọi là đại từ tự ám chỉ, là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh Chúng đóng [...]
3 phút giỏi ngay Quy tắc OSASCOMP - Trật tự tính từ

3 phút giỏi ngay Quy tắc OSASCOMP – Trật tự tính từ

Thư viện tiếng Anh 26.04.2024

Trật tự tính từ trong tiếng Anh là quy tắc ắp xếp các tính từ đi kèm với danh từ để tạo nên một cụm danh từ [...]
Previous Next

Đăng ký tư vấn ngay!